วิธีการโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการช่วยติดตามการใช้ยาเพื่อป้องกันโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราได้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับผลของวิธีการทางโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยการใช้ยาเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง)

ความเป็นมา

ประมาณ 17.6 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกปี ยาสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่หลายคนที่ได้รับยาเหล่านี้ไม่ได้รับประทานบ่อยเท่าที่ควร หรือสม่ำเสมอเท่าที่แนะนำ ซึ่งหมายความว่ายาจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด วิธีการโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่นการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความอาจเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำในการช่วยให้มีการใช้ยาตามคำแนะนำ

ลักษณะของการศึกษา

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดถึงมกราคม 2020 เราพบการศึกษา 14 รายการที่ทดสอบวิธีการโดยใช้โทรศัพท์มือถืออย่างน้อยบางส่วน ซึ่งติดตามผู้เข้าร่วมเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราไม่สามารถรวมผลลัพธ์ของการทดลองส่วนใหญ่ได้เนื่องจากวิธีการแตกต่างกันมาก การศึกษา 2 รายการมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติต่ำและ 12 รายการมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ ผลของวิธีการไม่สอดคล้องกันในการศึกษา ดังนั้นเราจึงไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ การตรวจสอบความดันโลหิตด้วยตนเอง และการสนับสนุนทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถืออาจช่วยปรับปรุงการควบคุมความดันโลหิตได้ แต่เราไม่มั่นใจเกี่ยวกับผลการวิจัยเนื่องจากการทดลองมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ วิธีการที่ส่งข้อความเพียงอย่างเดียวอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการควบคุมความดันโลหิต วิธีการ ซึ่งรวมถึงข้อความและการฝึกอบรมของแพทย์หรือการสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ (ที่มีหรือไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม) อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความดันโลหิตหรือคอเลสเตอรอล ผลของวิธีการซึ่งรวมถึงข้อความและการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการ (มีหรือไม่มีคุณสมบัติอื่น ๆ) ไม่สอดคล้องกันในการศึกษาดังนั้นเราจึงไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่พบ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของแอพที่ผู้ป่วยถือไว้หรือแอพที่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ วิธีการบางอย่างที่ส่งทางโทรศัพท์มือถืออาจช่วยให้คนใช้ยาได้ แต่ประโยชน์น้อยหรือพอประมาณ การทดลองบางรายการ พบว่าวิธีการไม่มีประโยชน์ใด ๆ ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าวิธีการประเภทนี้ก่อให้เกิดอันตราย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำเกี่ยวกับผลของวิธีการทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มการใช้ยาที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน CVD เบื้องต้น การทดลองใช้การตรวจสอบBP ของตนเองด้วยการสนับสนุนทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือรายงานประโยชน์เล็กน้อย การทดลอง 1 รายการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติต่ำรายงานว่า LDL cholesterol ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่มีประโยชน์สำหรับ BP มีหลักฐานความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่า วิธีการเหล่านี้ไม่ส่งผลให้เกิดอันตราย การทดลองเพิ่มเติมของวิธีการเหล่านี้มีความสำคัญ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นสาเหตุสำคัญของความพิการและการเสียชีวิตทั่วโลก CVD ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถือได้ว่าสามารถป้องกันได้โดยส่วนใหญ่ โดยผ่านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการใช้ยาป้องกัน การรักษาด้วยยาลดไขมันและลดความดันโลหิตสำหรับการป้องกันเบื้องต้นนั้นคุ้มค่าในการลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของ CVD ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับการแนะนำโดยแนวทางสากล อย่างไรก็ตามการใช้ยาที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน CVD อาจไม่ดี ประมาณ 9% ของผู้ป่วย CVD ในสหภาพยุโรปมีสาเหตุมาจากการใช้ยาทางหลอดเลือดที่ไม่ดี วิธีการที่มีต้นทุนต่ำและปรับขนาดได้เพื่อปรับปรุงการใช้ยาเพื่อป้องกัน CVD เบื้องต้นมีศักยภาพในการลดอัตราการเจ็บป่วยอัตราการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ CVD

วัตถุประสงค์: 

เพื่อทราบประสิทธิผลของการวิธีการที่ส่งทางโทรศัพท์มือถือเพื่อปรับปรุงการใช้ยาที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน CVD เบื้องต้นในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase และอีก 2 ฐานข้อมูลในวันที่ 7 มกราคม 2020 นอกจากนี้เรายังค้นหาการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิก 2 รายการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 เราสืบค้นหารายการอ้างอิงของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เราไม่ใช้ข้อจำกัด ด้านภาษาหรือวันที่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมเพื่อตรวจสอบวิธีการที่ส่งโดยโทรศัพท์มือถือทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปรับปรุงการใช้ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่กำหนดไว้ สำหรับการป้องกันเบื้องต้นของ CVD เรารวมเฉพาะการทดลองที่มีการติดตามผลอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อให้การวัดผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว คู่เปรียบเทียบที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกคือ การดูแลตามปกติ หรือกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับส่วนประกอบที่ส่งทางโทรศัพท์มือถือของวิธีการ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane ผลลัพธ์หลักที่สนใจคือ การวัดที่เป็นรูปธรรมของการใช้ยา (ความดันโลหิต (BP) และคอเลสเตอรอล) เหตุการณ์ CVD และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราติดต่อผู้ประพันธ์การศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่มีการรายงาน

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 14 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมแบบสุ่ม 25,633 คน ผู้เข้าร่วมได้รับคัดเลือกจากการดูแลเบื้องต้นในชุมชน และระดับตติยภูมิ หรือคลินิกผู้ป่วยนอก วิธีการนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่การส่งผ่านบริการส่งข้อความสั้น ๆ (SMS) ไปจนถึงที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งที่หลากหลายเช่น SMS นอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเขียน และการวัดความดันโลหิตที่บ้าน วิธีการบางอย่างกำหนดเป้าหมายเฉพาะการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่วิธีการอื่น ๆ เพิ่มกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่นการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย เนื่องจากความแตกต่างในลักษณะและการส่งวิธีการ และประชากรในการศึกษา เราจึงรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่ในเชิงบรรยาย ยกเว้นการทดลอง 2 รายการซึ่งคล้ายคลึงกันมากพอที่จะรวมเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายใน meta-analysis

เนื้อความของหลักฐานสำหรับผลของวิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือต่อผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ยา (ความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล) มีความเชื่อมั่นต่ำ เนื่องจากการทดลองส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ และความไม่สอดคล้องกันของผลลัพธ์ การทดลอง 2 รายการมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอคติ

ใน 5 การทดลอง (การลงทะเบียนทั้งหมด: ผู้เข้าร่วม 5441 คน) บันทึก low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) การศึกษา 2 รายการพบหลักฐานของประโยชน์เพียงเล็กน้อยในการลด LDL-C (−5.30 mg / dL, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −8.30 ถึง −2.30; และ −9.20 mg / dL, 95% CI −17.70 ถึง −0.70) การศึกษาอีก 3 รายการพบผลที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่การลดลงเล็กน้อย (−7.7 มก./เดซิลิตร) ไปจนถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ LDL-C (0.77 มก./เดซิลิตร) ทั้งหมดนี้มีช่วงความเชื่อมั่นที่กว้างซึ่งรวมถึงการไม่มีผล

การศึกษาทั้ง 13 รายการ (ผู้เข้าร่วม 25,166 คน) ที่วัดความดันโลหิต systolic การประมาณผลอยู่ในช่วงลดลงมาก (MD −12.45 mmHg, 95% CI −15.02 ถึง −9.88) ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (MD 2.80 mmHg, 95% CI 0.30 ถึง 5.30) . เราพบค่าประมาณผลที่คล้ายคลึงกันสำหรับความดันโลหิต diastolic ตั้งแต่ -12.23 mmHg (95% CI −14.03 ถึง −10.43) ถึง 1.64 mmHg (95% CI −0.55 ถึง 3.83) (การทดลอง 11 รายการ ผู้เข้าร่วม 19,716 คน) การทดลอง 4 รายการแสดงให้เห็นประโยชน์ของวิธีการสำหรับความดันโลหิต systoic และ diastolic โดยมีช่วงความเชื่อมั่นนอกการไม่มีผล และในจำนวนนี้เป็นการทดลอง 3 รายการที่ประเมินการติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองด้วย telemedicine ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ การทดลองที่ 4 ประกอบด้วย SMS และการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ (พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมที่หลากหลาย) การศึกษา 7 รายการ (ผู้เข้าร่วม 19,185 คน) รายงานว่า BP 'ที่ควบคุมได้' เป็นผลลัพธ์ และผลการประเมินผลมีความแตกต่างกันไปจากผลเล็กน้อย (odds ratio (OR) 1.01, 95% CI 0.76 ถึง 1.34) ไปจนถึงดีขึ้นอย่างมาก ในการควบคุม BP (OR 2.41, 95% CI: 1.57 ถึง 3.68) การทดลอง 3 รายการของการฝึกอบรมแพทย์หรือการสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกับ SMS (พร้อมคุณสมบัติที่หลากหลายเพิ่มเติม) มีช่วงความเชื่อมั่นที่ครอบคลุมถึงประโยชน์และอันตรายโดยมีค่าประมาณจุดใกล้เคียงกับศูนย์ การวิเคราะห์แบบรวมของการทดลอง 2 รายการที่ส่งผ่าน SMS เพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นถึงผลที่เป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความดันโลหิต systolic (MD −1.55 mmHg, 95% CI −3.36 ถึง 0.25; I 2 = 0%) และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ BP ที่ควบคุมได้ (OR 1.32, 95% CI 1.06 ถึง 1.65; I 2 = 0%)

จากการศึกษา 4 รายการ (ผู้เข้าร่วม 12,439 คน) พบว่ามีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก (ลดลงสองขั้น สำหรับความไม่แม่นยำ และอีกครั้งสำหรับความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ) ที่เกี่ยวข้องกับผลของวิธีการต่อเหตุการณ์ CVD รวม (ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง)

การศึกษา 2 รายการ (ผู้เข้าร่วม 2535 คน) ให้หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ สำหรับผลของวิธีการต่อทางปัญญา (cognitive outcomes) โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มของการทดลอง สำหรับการรับรู้คุณภาพของการดูแลและความพึงพอใจต่อการรักษา

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง (ลดระดับลงเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ) ว่าวิธีการไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการศึกษา 6 รายการ (ผู้เข้าร่วม 8285 คน) การศึกษา 3 รายการรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากวิธีการ การศึกษา 1 รายการรายงานว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ที่ได้รับผลข้างเคียงจากยา statin และไม่มีผู้เข้าร่วมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การศึกษา 1 รายการ ระบุว่าผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม การศึกษา 1 รายการ รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตที่ใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่ม แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 เมษายน 2021

Tools
Information