Intervencije pomoću mobilnih telefona za pomoć ljudima u pridržavanju terapije za sprječavanje kardiovaskularnih bolesti

Cilj sustavnog pregleda

Pregledali smo dokaze o učinkovitosti intervencija pomoću mobilnih telefona u pomaganju ljudima da uzimaju lijekove za sprječavanje kardiovaskularnih bolesti (na primjer, srčanih i moždanih udara).

Dosadašnje spoznaje

Oko 17,6 milijuna ljudi godišnje umire od kardiovaskularnih bolesti. Lijekovi mogu pomoći u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti, ali mnogi ljudi kojima su propisani ih ne uzimaju dovoljno često ili redovno kao što je preporučeno. To znači da lijekovi neće djelovati dovoljno dobro u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti. Intervencije pomoću mobilnih telefona, kao što su poticanje slanjem tekstualnih poruka, mogu biti jeftin način koji će pomoći ljudima da primjenjuju lijekove onako kako im je preporučeno.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do siječnja 2020. Pronašli smo 14 istraživanja koja su ispitivala intervencije pružene barem djelomično putem mobilnog telefona i koje su pratile sudionike najmanje 12 mjeseci.

Ključni rezultati

Rezultate većine istraživanja nismo mogli kombinirati jer su intervencije bile vrlo različite. Dva su istraživanja imala nizak rizik od pristranosti, dok je njih 12 imalo visok rizik. Učinci intervencija su bili nejednaki, stoga smo nesigurni u njihove rezultate. Samokontrola krvnog tlaka zajedno s telemedicinskom podrškom može poboljšati kontrolu krvnog tlaka, ali smo nesigurni u rezultate zbog rizika od pristranosti u istraživanjima. Intervencije pružene samo putem tekstualnih poruka mogu imati malo ili nimalo učinka na kontrolu kvnog tlaka. Intervencije koje su uključivale tekstualne poruke i obuku liječnika ili podršku pri donošenju kliničke odluke (sa ili bez dodatnih značajki) mogu imati malo ili nimalo učinka na krvni tlak ili kolesterol. Učinci intervencija koje su uključivale tekstualne poruke i podršku pružatelja skrbi (sa ili bez drugih značajki) su bili nejednaki između istraživanja, stoga smo nesigurni u njihove rezultate. Nesigurni smo u vezi s učincima aplikacija koje posjeduje pacijent ili aplikacija s dodatnom podrškom pružatelja skrbi. Neke intervencije pomoću mobilnih telefona mogu pomoći osobama da uzimaju lijekove, ali su korisni učinci mali ili skromni. Neka istraživanja su zaključila da intervencije nisu imale korisnog učinka. Nije bilo dokaza koji upućuju na to da su ove vrste intervencija uzrokovale štetu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nejra Selak. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information