Stosowanie wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych u chorych na przewlekłą chorobę nerek wymagających dializ

Na czym polega problem?
Chorzy na przewlekłą chorobę nerek wymagający dializ są narażeni na niedożywienie z wielu powodów. Często z powodu słabego apetytu nie jedzą wystarczająco dużo. Spożywanie doustnych suplementów pokarmowych (oral nutritional supplements, ONS) powszechnie proponuje się osobom, które nie jedzą wystarczająco dużo, aby zaspokoić ich potrzeby żywieniowe. Proponowanie suplementów diety pacjentom dializowanym wymaga wzięcia pod uwagę ograniczeń przyjmowania przez nich potasu, fosforanów i płynów.

Co zrobiliśmy?
Naszym celem było określenie, czy podawanie wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych poprawia stężenie albumin w surowicy i innych parametrów stanu odżywienia.

Co udało nam się stwierdzić?
Łącznie 1278 osób wzięło udział w 22 badaniach, które zostały włączone do niniejszego przeglądu w celu zbadania skutków przyjmowania wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych. Wszyscy uczestnicy byli osobami dorosłymi przewlekle dializowanymi (79% z nich korzystało z hemodializy, a 21% z dializy otrzewnowej). Badania trwały od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Wyniki sugerują, że stosowanie doustnej wysokobiałkowej suplementacji pokarmowej prawdopodobnie wiąże się z nieco większym zwiększeniem stężenia albumin w surowicy oraz może poprawiać stężenie prealbumin i obwód mięśni ramienia. Zwiększenie stężenia albumin było bardziej widoczne u chorych hemodializowanych oraz u niedożywionych. Nie jest pewne, czy wysokobiałkowa doustna suplementacja pokarmowa wpływa na stężenie potasu i fosforanów. Spożywanie wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych może nieznacznie zwiększać lub nie wpływać na ryzyko wystąpienia objawów brzusznych. Istniały pewne różnice pod względem jakości badań i ich zaprojektowania.

Wnioski
Autorzy stwierdzają, że stosowanie wysokobiałkowych doustnych suplementów pokarmowych wydaje się być skuteczne w poprawie niektórych markerów stanu odżywienia u osób, które wymagają dializ. Nie jest jednak pewne, czy przekłada się to na korzyści istotne dla tej grupy pacjentów. Konieczne są dalsze badania w celu określenia efektywności kosztowej takiego leczenia, a także tego, czy może ono przynieść pacjentom korzyści, takie jak lepsze samopoczucie i dłuższe życie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Jakub Ruszkowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information