Fluoksetyna u dorosłych z nadwagą lub otyłością

Pytanie badawcze
Jakie są efekty leczenia fluoksetyną u dorosłych z nadwagą lub otyłością?

Wprowadzenie
Fluoksetynę stosuje się w leczeniu depresji. Efektem ubocznym przyjmowania leku jest zmniejszenie apetytu. Dlatego też podejrzewa się, że fluoksetyna może być stosowana jako środek leczniczy u osób z nadwagą lub otyłością. W tej grupie pacjentów podawanie tego leku sprowadza się do jego pozarejestracyjnego zastosowania, tzn. że nie jest on prawnie dopuszczony do leczenia otyłości.

Charakterystyka badań
Odnaleźliśmy 19 badań z randomizacją (tj. badań, w których osoby losowo przydziela się do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których uczestniczyły głównie kobiety leczone różnymi dawkami fluoksetyny. Wśród uczestników fluoksetynę zażywało łącznie 1280 osób z nadwagą lub otyłością, a 936 otrzymywało głównie placebo lub inny lek stosowany w leczeniu otyłości. Uczestników obserwowano przez okres od 3 tygodni do 1 roku.

Najważniejsze wyniki
W naszych głównych grupach porównawczych ― leczonych fluoksetyną albo placebo ― oraz dla wszystkich stosowanych dawek tego leku, stwierdzono zmniejszenie masy ciała o 2,7 kg, na korzyść leczenia fluoksetyną. Nie jesteśmy jednak pewni, czy dodatkowe badania wykażą po raz kolejny korzyści ze stosowania fluoksetyny. Skutki uboczne wystąpiły łącznie u 399 (63,6%) spośród 627 badanych przyjmujących fluoksetynę, w porównaniu z 352 (56,2%) spośród 626 badanych otrzymujących placebo. Po zastosowaniu fluoksetyny, około dwa razy częściej niż po zastosowaniu placebo, obserwowano występowanie zawrotów głowy, senności, zmęczenia, bezsenności i nudności. Depresji doświadczyło łącznie 15 (7,6%) spośród 197 badanych przyjmujących fluoksetynę, w porównaniu z 12 (6,1%) spośród 196 badanych otrzymujących placebo. W badaniach nie raportowano danych dotyczących zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, jakości życia związanej ze zdrowiem ani skutków społeczno-ekonomicznych.

Dane naukowe są aktualne do grudnia 2018 roku.

Wiarygodność danych naukowych
Ogólna wiarygodność danych naukowych była niska lub bardzo niska, głównie ze względu na niewielką liczbę badań przypadających na dany punkt końcowy oraz małą liczbę uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Kumor Redakcja: Justyna Polak, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information