Telerehabilitacja dla osób słabowidzących

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Jaki jest cel tego przeglądu?
Celem tego przeglądu była ocena korzyści płynących ze świadczenia usług rehabilitacji narządu wzroku na odległość (z zastosowaniem telerehabilitacji) dla osób słabowidzących. Telerehabilitacja wykorzystuje podejście bazujące na zastosowaniu Internetu, zamiast zwykłych konsultacji prowadzonych w gabinecie. Głównym wynikiem, który nas interesował była jakość życia związana z widzeniem, ale chcieliśmy ocenić również wyniki pomiarów dotyczących funkcji wzroku, takich jak szybkość czytania, stosowanie się do zaplanowanych sesji i zadowolenie pacjenta.

Kluczowe informacje
Biorąc pod uwagę obciążenie chorobami i rosnące zainteresowanie telemedycyną, dwa trwające badania (po ich zakończeniu) mogą dostarczyć dowodów pozwalających na zrozumienie potencjału telerehabilitacji jako platformy do świadczenia usług dla osób słabowidzących.

Co badano w ramach tego przeglądu?
Słabe widzenie to ograniczenie funkcji wzrokowych, których nie można skorygować za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych zabiegów medycznych i chirurgicznych. Osoby słabowidzące mogą mieć trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak czytanie i prowadzenie pojazdów. Około 300 milionów osób na całym świecie cierpi na słabe widzenie. Jednym ze sposobów pomocy osobom słabowidzącym jest rehabilitacja, podczas której pacjenci uczeni są korzystania z urządzeń i technik służących jak najlepszemu wykorzystaniu pozostałego wzroku; są one również poddawane okresowej ocenie w celu wzmocnienia ich umiejętności. Udowodniono, że szkolenia rehabilitacyjne dla osób słabowidzących są skuteczne, jednak transport do gabinetu lekarskiego może stanowić barierę dla pacjentów. Skuteczność urządzeń i technik wspierających jest zagrożona, jeśli nie jest zapewniona ciągłość treningu. Technologia umożliwiła świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób słabowidzących przez Internet (tj. telerehabilitacji). Telerehabilitacja ogranicza wyzwania związane z dojazdem na wizyty w gabinecie, a także oferuje wygodę sesji rehabilitacyjnych w domu.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?
Odnaleźliśmy dwa trwające badania, ale nie znaleźliśmy żadnych zakończonych badań, które bezpośrednio dotyczyłyby pytania badawczego.

Na ile aktualny jest ten przegląd?
Ostatnie wyszukiwanie miało miejsce 24 czerwca 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Zielińska Redakcja: Karolina Moćko