Produkty ziołowe w leczeniu bólu neuropatycznego

Wprowadzenie

Ból neuropatyczny jest złożonym schorzeniem, które często pogarsza sprawność, a pacjenci doświadczają bólu umiarkowanego lub ciężkiego przez wiele lat, co ma wpływ na jakość ich życia. Jest to stan trudny do wyleczenia i zazwyczaj tylko 40 do 60% dotkniętych nim osób osiąga częściową ulgę.

Ból neuropatyczny powstaje wskutek uszkodzenia nerwów. Różni się on od bólu przewodzonego przez zdrowe nerwy spowodowanego uszkodzeniem tkanek (np. w wyniku upadku lub zwyrodnienia stanów kolanowych). W leczeniu bólu neuropatycznego stosuje się często inne leki niż te, przepisywane w bólu związanym z uszkodzeniem tkanek. Leki stosowane w terapii bólu neuropatycznego mogą wywoływać szkodliwe skutki uboczne i dlatego aktualnie pacjenci próbują zastępować je produktami ziołowymi.

W marcu 2018 r. przeprowadziliśmy poszukiwania istotnych badań klinicznych. Szukaliśmy badań dotyczących osób dorosłych z umiarkowanym bólem neuropatycznym, które stosowały produkty ziołowe jako część diety, w formie tabletek lub aplikując je na skórę w celu złagodzenia bólu. Zebraliśmy również informacje na temat działań niepożądanych, jakie mogą wywołać te produkty ziołowe.

Charakterystyka badań

W przeglądzie uwzględniliśmy dwa badania, w których uczestniczyło 128 osób. W każdym badaniu wzięło udział od 54 do 74 osób, a ich wiek wahał się od 21 do 85 lat. W obu badaniach brali udział mężczyźni oraz kobiety. W badaniach tych oceniano leki ziołowe (gałka muszkatołowa lub dziurawiec zwyczajny) w porównaniu z placebo, zezwalając jednocześnie na kontynuację stosowania środków przeciwbólowych. W obu badaniach raportowano działania niepożądane.

Główne wyniki

Nie było doniesień od uczestników o redukcji bólu o 30% lub więcej i zauważalnego zmniejszenia nasilenia bólu w całkowitej skali bólu podczas stosowania zarówno gałki muszkatołowej, jak i dziurawca zwyczajnego. Nie stwierdzono też zmniejszenia odsetka osób rezygnujących z leczenia lub liczby skutków ubocznych w grupach przyjmujących lek badany i placebo.

Jakość danych naukowych

Ocenialiśmy jakość danych naukowych używając czterech poziomów: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych naukowych wskazuje, że jesteśmy ich bardzo pewni.

Tylko dwa małe badania spełniły kryteria wyszukiwania tego przeglądu. Żadne z nich nie dostarczyło danych naukowych wysokiej jakości potwierdzających korzyści lub szkody związane z leczeniem. Oceniliśmy jakość danych naukowych jako bardzo niską. W związku z tym wyniki badań zawarte w tym przeglądzie są bardzo niepewne i uniemożliwiają wyciągnięcie istotnych wniosków. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań wysokiej jakość, aby dokładnie ocenić, czy produkty ziołowe przynoszą korzyści lub szkody u osób dorosłych z bólem neuropatycznym.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Magdalena Koperny

Tools
Information