Topiramat w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Młodzieńcza padaczka miokloniczna (ang. juvenile myoclonic epilepsy, JME) charakteryzuje się mimowolnymi (niekontrolowanymi) skurczami mięśni barków i ramion po przebudzeniu, a objawy te często rozpoczynają się w dzieciństwie.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych w celu odnalezienia badań klinicznych, w których porównywano lek przeciwpadaczkowy - topiramat z placebo (leczenie pozorowane) lub innym lekiem przeciwpadaczkowym w leczeniu chorych na JME. Chcieliśmy ocenić, jak skuteczny jest topiramat i czy jego stosowanie powoduje działania niepożądane. Dane naukowe są aktualne do lipca 2018 r.

Kluczowe wyniki

Włączyliśmy i przeanalizowaliśmy 3 badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), obejmujące łącznie 83 uczestników. W oparciu o informacje zawarte w tych badaniach wydaje się, że topiramat jest lepiej tolerowany przez chorych niż walproinian, jednak nie jest od niego bardziej skuteczny. Topiramat wydaje się działać lepiej niż placebo, jednak wynik ten oparty był na analizie danych z niewielkiej liczby badanych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z badań była bardzo niska, a wyniki należy interpretować z ostrożnością. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań z randomizacją obejmujących większą liczbę uczestników, aby sprawdzić jaka jest skuteczność i tolerancja topiramatu u osób z JME. Przyszłe badania kliniczne powinny być dobrze zaprojektowane i podwójnie zaślepione (to znaczy, że uczestnik i osoba prowadząca badanie nie wiedzą, które leczenie otrzymuje pacjent, aż do czasu zebrania wyników badania).

Wnioski
Ten przegląd nie dostarczył wystarczających danych naukowych, aby potwierdzić zasadność stosowania topiramatu u osób JME.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Bała Aktualizacja: Karolina Kosowska, Małgorzata Kołcz