Zielona i czarna herbata w prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) stanowią duże obciążenie dla opieki zdrowotnej na całym świecie. Uważa się, że ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych może zostać obniżone poprzez zmianę wielu modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak dieta, a w ramach diety, także wybór herbaty. W niniejszym przeglądzie oceniano skuteczność stosowania zielonej herbaty, czarnej herbaty lub ekstraktów herbacianych z herbaty czarnej/zielonej u zdrowych osób dorosłych i osób z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Znaleziono 11 badan klinicznych z randomizacją, z których cztery podawały jako interwencje czarną herbatę a pozostałych siedem dotyczyło zielonej herbaty. Różnice pomiędzy badaniami dotyczyły zarówno dawki, jak i formy podania (napój, tabletki lub kapsułki) czarnych i zielonych herbat, a czas trwania interwencji wahał się od trzech do sześciu miesięcy. Zdarzenia niepożądane zgłaszano w pięciu spośród włączonych badań. Obejmowały one: rozpoznanie raka prostaty, hospitalizację z powodu grypy, zapalenie wyrostka robaczkowego i odwarstwienia siatkówki; zdarzenia te najprawdopodobniej nie miały żadnego związku z interwencją. Wyniki wykazały, że zarówno czarna, jak i zielona herbata miały korzystny wpływ na stężenia lipidów oraz ciśnienie tętnicze, jednak wnioski te oparto na małej liczbie badań, które były obarczone ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego. Analiza przeprowadzona na obu typach herbaty wykazała korzystny wpływ herbat na cholesterol LDL i ciśnienie tętnicze, jednak, także te wnioski zostały oparte na zaledwie kilku badaniach, które były obarczone ryzykiem wystąpienia błędu. Do tej pory, wyniki oparte na niewielkiej liczbie włączonych badań, sugerują pewne korzyści ze stosowania zielonej i czarnej herbaty dotyczące jej wpływu na ciśnienie krwi i stężenie lipidów, jednak, aby potwierdzić te wnioski potrzebnych jest więcej, dłużej trwających badań, obarczonych niskim ryzykiem błędu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information