Leczenie przewlekłego zapalenia dziąseł (paradontozy) w celu zapobiegania chorobom serca i naczyń krwionośnych

Pytanie badawcze

Głównym celem przeglądu było określenie czy metody leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia (zapalenia dziąseł) mogą zapobiegać lub pomóc w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych.

Wprowadzenie

Przewlekła paradontoza (zapalenie przyzębia) powoduje obrzęk i ból dziąseł, a także utratę kości wyrostka zębodołowego, która podtrzymuje zęby. Opisanie choroby jako „przewlekła” oznacza, że choroba trwa przez pewien czas bez leczenia. Termin „przewlekłe zapalenie przyzębia" jest stopniowo wycofywany, ponieważ istnieje nowy system kategoryzacji chorób dziąseł. Jednak, w naszym przeglądzie użyliśmy tego terminu, ponieważ odnalezione przez nas badania opierały się na starym systemie.

Istnieje możliwy związek między zapaleniem przyzębia i występowaniem chorób układu krążenia. Leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia (tzn. leczenie periodontologiczne – przyp.tłum.) usuwa bakterie i zakażenie, oraz kontroluje stan zapalny. Uważa się też, że może ono pomóc w zapobieganiu wystąpieniu lub nawrotom chorób serca i naczyń krwionośnych. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy leczenie periodontologiczne może pomóc w zapobieganiu zgonom lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, takich jak udar mózgu czy zawał serca.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy główne elektroniczne bazy danych zawierające badania naukowe znane jako badania z randomizacją (RCT), za okres do listopada 2021 r. W tego typu badaniach przydziela się losowo do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej. Osoby w grupie eksperymentalnej otrzymują badane leczenie, a osoby w grupie kontrolnej nie otrzymują leczenia, otrzymują placebo (leczenie pozorowane), inny rodzaj leczenia albo standardową opiekę.

Znaleźliśmy 2 badania, które włączyliśmy do naszego przeglądu. W jednym z badań oceniano 165 uczestników, którzy nie mieli chorób układu krążenia, ale cierpieli na zespół metaboliczny (połączenie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak otyłość, wysokie ciśnienie tętnicze i duże stężenie cukru we krwi). Do drugiego badania początkowo włączono 303 uczestników z chorobami układu krążenia, ale po roku zebrano dane od tylko 37 z nich, więc uznaliśmy, że wyniki nie są wystarczająco wiarygodne, aby je wykorzystać. W obu badaniach odnotowano problemy związane z ich projektem, oceniliśmy że są obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego (wypaczającego wyniki badania – przyp. tłum.).

Główne wyniki

W przypadku osób, które cierpią na zespół metaboliczny, ale nie mają chorób układu krążenia, nie byliśmy w stanie określić czy leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia poprzez usuwanie płytki nazębnej i kamienia nazębnego (tzw. „skaling") z korzeni zębów i podawanie antybiotyków, zmniejszało ryzyko zgonu lub zdarzeń sercowo-naczyniowych, w porównaniu ze skalingiem zębów tylko nad linią dziąseł.

U osób z chorobami układu krążenia i przewlekłym zapaleniem przyzębia nie znaleźliśmy wiarygodnych danych naukowych na temat efektów leczenia periodontologicznego.

Wiarygodność danych naukowych

Uznaliśmy, że wiarygodność danych jest bardzo niska. Nie mamy pewności co do wyników, ponieważ mieliśmy do dyspozycji tylko 2 małe badania obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego, z bardzo nieprecyzyjnymi wynikami. Podsumowując, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wiarygodnych wniosków z tych ustaleń. Konieczne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Banasiak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information