Interwencje w miejscu pracy w przypadku astmy zawodowej

Lekarze i naukowcy zaproponowali kilka zmian do wprowadzenia w miejscach pracy w celu poprawy stanu zdrowia pracowników cierpiących na astmę zawodową, czyli astmę, której pojawienie się jest spowodowane narażeniem zawodowym. Te zmiany w miejscu pracy - nazywane również interwencjami - w przypadku astmy zawodowej obejmują wczesne usunięcie osoby chorej z miejsca narażenia oraz zmniejszenie poziomu narażenia. Jednak rzeczywiste korzyści ze stosowania tych interwencji nadal pozostają niejasne.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Określenie skuteczności interwencji w miejscu pracy w zakresie leczenia astmy zawodowej.

Kluczowe informacje

Przeprowadzono przegląd systematyczny dotyczący oceny skuteczności interwencji stosowanych w miejscu pracy w zakresie leczenia astmy zawodowej. Nasilenie objawów astmy oraz czynność płuc mogą ulec poprawie gdy osoby cierpiące na astmę zawodową zostaną usunięte z miejsca narażenia, zazwyczaj poprzez zakończenie pracy, w porównaniu z ciągłym narażeniem wynikającym z kontynuowania pracy. Nasilenie objawów astmy, nie uwzględniając czynności płuc, może się poprawić po zmniejszeniu poziomu narażenia, na przykład poprzez szkolenia i edukację, w porównaniu z utrzymywaniem dotychczasowego poziomu narażenia. Usunięcie z miejsca narażenia może skuteczniej zmniejszyć objawy i poprawić czynność płuc niż zmniejszenie poziomu narażenia na czynniki o małej masie cząsteczkowej wśród pracowników. Jednak usunięcie osoby chorej z miejsca narażenia może również zwiększyć ryzyko bezrobocia. Wszystkie dane naukowe były bardzo niskiej jakości, dlatego też istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań w celu sprawdzenia skuteczności interwencji w miejscu pracy w przypadku astmy zawodowej.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Przegląd opiera się na wynikach 26 badań, w których wzięło udział 1695 uczestników cierpiących na astmę zawodową. Przyczyną prawie wszystkich przypadków zachorowań były substancje uczulające. Skoncentrowano się na interwencjach polegających na usunięciu osoby chorej z miejsca narażenia oraz na zmniejszeniu poziomu narażenia i porównano je z ciągłą ekspozycją. Ocenianym wynikiem były zmiany w zakresie nasilenia objawów astmy, czynności płuc oraz nieswoistej nadreaktywności oskrzeli w okresie obejmującym początek i koniec okresu obserwacji.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Zarówno usunięcie osoby chorej z miejsca narażenia, jak i zmniejszenie poziomu narażenia mogą złagodzić objawy astmy w porównaniu z ciągłą ekspozycją. Usunięcie osoby chorej z miejsca narażenia, bez zmniejszenia poziomu narażenia, może poprawić czynność płuc w porównaniu z ciągłą ekspozycją. Usunięcie z miejsca narażenia może zmniejszyć nasilenie objawów i poprawić czynność płuc w większym stopniu niż zmniejszenie poziomu narażenia na czynniki o niskiej masie cząsteczkowej wśród pacjentów. Może to jednak również zwiększyć ryzyko bezrobocia. W związku z tym, korzyści płynące z poprawy stanu zdrowia należy zestawić z potencjalnie większym ryzykiem utraty pracy.

Aby móc określić skuteczność interwencji stosowanych w celu zmniejszenia skutków astmy zawodowej konieczne są dalsze badania.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Szukaliśmy badań opublikowanych do 31 lipca 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Izabela Zapała Redakcja: Marta Rejdych, Mariusz Marczak, Magdalena Koperny, Karolina Moćko

Tools
Information