Płatki pełnoziarniste w chorobach sercowo-naczyniowych

Wprowadzenie

Pełnoziarnista żywność obejmuje wiele produktów, w tym pełnoziarnistą pszenicę, ryż, kukurydzę i owies. Pojęcie "pełnoziarniste" odnosi się również do zmielonych ziaren zbóż, takich jak mąka owsiana i pszenna mąka razowa.

Charakterystyka badań

Dokonaliśmy oceny dziewięciu badań z randomizacją, które analizowały wpływ diety pełnoziarnistej w porównaniu z dietą zawierającą produkty rafinowane (tzw. oczyszczone; przyp. tłum.) lub zwykłą dietą na poziom cholesterolu we krwi lub ciśnienie tętnicze krwi (główne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak: zawał serca i udar mózgu). Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2016 r.

Główne wyniki

Ocena skuteczności diet dokonywana była przez okres co najmniej 12 tygodni, ale w większości badań stwierdzono ograniczenia metodologiczne, liczba uczestników była mała, a ogólna jakość danych naukowych była niska. Nie odnaleźliśmy badań, w których analizowano wpływ diety pełnoziarnistej na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zdarzeń sercowo-naczyniowych. We wszystkich 9 badaniach oceniano wpływ spożywania pełnoziarnistych produktów na poziom cholesterolu we krwi lub ciśnienie tętnicze krwi. Nie zaobserwowaliśmy istotnego wpływu diety pełnoziarnistej na poziom cholesterolu we krwi lub ciśnienie tętnicze. Cztery badania były finansowane przez niezależne krajowe i rządowe instytucje, natomiast pozostałe badania przedstawiły finansowanie lub częściowe finansowanie przez organizacje komercyjne związane z produkcją płatków.

Wnioski

Nie ma wystarczających danych naukowych pochodzących z randomizowanych badań kontrolnych (czyli takich, w których uczestnicy są losowo przydzielani do dwóch lub więcej grup; przyp. tłum.), które potwierdziłyby zalecanie spożywania produktów pełnoziarnistych w celu zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, obniżenia poziomu cholesterolu we krwi lub ciśnienia tętniczego krwi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information