Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu ran przewlekłych

Wprowadzenie

Rany przewlekłe, to rany, które goją się przez długi czas, nie goją się lub nawracają. Rany te często są owrzodzeniami związanymi cukrzycą lub chorobą tętnic lub żył (słabym krążeniem krwi). Cechą charakteryzującą rany przewlekłe jest niedotlenienie tkanki chorobowej (niski poziom tlenu). Rany przewlekłe występują często i obniżają jakość życia osób dotkniętych tą chorobą.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) to zabieg, którego celem jest zwiększenie podaży tlenu do ran, które nie reagują na inne leczenie. HBOT polega na tym, że osoby oddychają czystym tlenem w specjalnie zaprojektowanej komorze hiperbarycznej (takiej samej jak te stosowane u nurków głębinowych cierpiących na problemy z ciśnieniem po wynurzeniu).

Pytanie przeglądu

Czy tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) zwiększa odsetek osób z wygojonymi ranami przewlekłymi i czy zmniejsza konieczność amputacji częściowej lub całkowitej kończyny dolnej? Czy takie leczenie jest bezpieczne?

Co znaleźliśmy

Do niniejszej aktualizacji przeglądu włączyliśmy dwanaście badań z randomizacją (obejmujących łącznie 577 uczestników). Większość włączonych badań dotyczyła owrzodzeń stopy u osób z cukrzycą (10 badań).
Odnaleźliśmy dane wskazujące, że HBOT dla osób z owrzodzeniami stopy związanymi z cukrzycą, może zwiększać szansę na gojenie się ran, jednak tylko w krótkim okresie czasu (do sześciu tygodni). HBOT może zmniejszać liczbę dużych amputacji u osób z cukrzycą, u których występują przewlekłe owrzodzenia stóp.
W przypadku przewlekłych ran spowodowanych chorobą żył kończyn dolnych, HBOT może zmniejszać wielkość ran.
W odniesieniu do przewlekłych ran spowodowanych brakiem dopływu krwi przez tętnice lub przewlekłych odleżyn nie odnaleźliśmy danych potwierdzających lub wykluczających wpływ HBOT.
Nie mogliśmy ocenić bezpieczeństwa terapii, gdyż żadne z włączonych do przeglądu badań nie informowało, czy występowały jakichkolwiek poważne działania niepożądane.

Niniejsze streszczenie jest aktualne na dzień 23.01.2015 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information