Hiperbarična terapija kisikom za liječenje kroničnih rana

Dosadašnje spoznaje

Kronične rane su rane kojima treba mnogo vremena da bi zacijelile, ili koje ne mogu zacijeliti, ili se ponovo javljaju; te rane često su čirevi (ulkusi) povezani s dijabetesom, bolesti arterija ili vena (loša cirkulacija krvi). Jedno od obilježja kroničnih rana jest slaba opskrba tkiva rane kisikom (hipoksija). Kronične rane pogađaju brojne ljude i smanjuju kvalitetu života bolesnika.

Terapija hiberbaričnim kisikom (engl. hyperbaric oxygen therapy, HBOT) je vrsta liječenja kojoj je cilj povećati opsrkbu tkiva rane kisikom, kad se radi o ranama koje ne odgovaraju na druge terapije. HBOT podrazumijeva udisanje čistog kisika u posebno osmišljenim kompresijskim komorama (kao što su one koje koriste ronioci u dubokim morima koji dožive probleme s tlakovima nakon izranjanja).

Istraživačko pitanje

Da li HBOT povećava učestalost cijeljenja rana u osoba s kroničnim ranama i smanjuje li potrebu za djelomičnom ili potpunom amputacijom donjih udova? Je li ta terapija sigurna?

Što je pronađeno?

U ovaj obnovljeni Cochrane sustavni pregled uključeno je 12 randomiziranih kontroliranih pokusa (u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u skupine) s ukupno 577 ispitanika. Većina studija uključuju pacijente dijabetičare s ulkusima stopala (10 studija).
Za ulkuse povezane s dijabetesom utvrđeno je da HBOT povećava vjerojatnost zacjeljenja rana u kratkom razdbolju (do 6 tjedana), ali ne i tijekom dugoročnog praćenja. HBOT može smanjiti broj velikih amputacija u osoba s dijabetesom koje imaju kronične ulkuse stopala.
Za kronične rane koje nastaju zbog bolesti vena na nozi utvrđeno je da HBOT može smanjiti veličinu rana.
Za kronične rane uzrokovane lošijom opskrbom krvlju u arterijama ili kronične ulkuse uzrokovane pritiskom (dekubitus) nije pronađeno dokaza da HBOTmože ili ne može biti učinkovita.
Nije bilo moguće procijeniti sigurnost terapije jer niti jedno od uključenih istraživanja nije opisalo jesu li zabilježeni ozbiljni štetni učinci.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje studije objavljene do 23. siječnja 2015. godine.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information