Stosowanie rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych w niewydolności serca

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Chorzy z niewydolnością serca (NS) doświadczają uczucia zmęczenia i zadyszki. Ma to szkodliwy wpływ na ich codzienną aktywność i jakość życia związaną ze zdrowiem, a ostatecznie również na częstość przyjęć do szpitala i umieralność.

Charakterystyka badań

Dokonano przeglądu piśmiennictwa naukowego poszukując badań z randomizacją (badań doświadczalnych, w których porównywano dwie lub większą liczbę interwencji, w tym interwencję kontrolną lub brak interwencji, przypisując uczestników losowo do badanych grup). Oceniliśmy skuteczność rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych w porównaniu z niewykonywaniem ćwiczeń u osób u dorosłych (po 18. roku życia) z niewydolnością serca. Wzięliśmy pod uwagę NS z obniżeniem frakcji wyrzutowej (HFREF lub „skurczowa niewydolność serca”; gdy komory serca słabo się kurczą, co skutkuje mniejszą objętością krwi pompowaną w organizmie). Uwzględniliśmy również NS z zachowaną frakcją wyrzutową (HFPEF lub „rozkurczowa niewydolność serca”; gdy komory serca kurczą się normalnie, ale nie rozkurczają się efektywnie, co skutkuje mniejszą objętością krwi pompowaną w organizmie). Nasz przegląd obejmuje badania, których wyniki opublikowano do stycznia 2018 roku.

Główne wyniki

Znaleźliśmy 44 badania, w których udział wzięło 5783 chorych z NS, głównie HFREF. Wnioski niniejszej aktualizacji są zasadniczo zgodne z wnioskami poprzedniej wersji tego przeglądu Cochrane (z 2014 r.). Wykazują one ważne korzyści płynące ze stosowania rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych, do których należą prawdopodobne zmniejszenie ryzyka hospitalizacji w krótkim okresie obserwacji, jak również prawdopodobne zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu NS. Wpływ rehabilitacji opartej na ćwiczeniach fizycznych na jakość życia związaną ze zdrowiem nie jest pewny z powodu bardzo niskiej jakości danych naukowych. Rehabilitacja oparta na ćwiczeniach fizycznych może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w badaniach z okresem obserwacji krótszym niż 12 miesięcy. Potrzeba więcej danych naukowych, aby lepiej ocenić wyniki ćwiczeń fizycznych u osób z HFPEF, a także wpływ alternatywnych modeli realizacji, takich jak programy rehabilitacji z wykonywaniem ćwiczeń w domu.

Jakość danych naukowych

Ogólnie ostatnie badania były dokładniejsze i są obciążone małym do umiarkowanego ryzykiem błędu systematycznego. Stosując metodologię GRADE oceniliśmy jakość danych naukowych dla ocenianych wyników jako wysoką do bardzo niskiej. Częste powody umniejszania znaczenia wyników to między innymi niezgodność i/lub nieprecyzyjność przedstawionych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko