Stosowanie leków poprawiających przepływ krwi u osób ze słabym krążeniem krwi w żyłach kończyn dolnych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Niewystarczające krążenie krwi w naczyniach kończyn dolnych może wynikać z czynników genetycznych, ale może również wystąpić po urazie lub w wyniku tworzących się zakrzepów. Słaby przepływ krwi w górę nóg może powodować opuchliznę i obrzęki, uczucie ciężkości, mrowienie, skurcze, bóle, żylaki oraz zaburzenia pigmentacji skóry. W przypadku ciężkiej niewydolności (niewystarczającego krążenia krwi), mogą wystąpić owrzodzenia oraz zmiany skórne. Leki takie jak naturalne flawonoidy będące wyciągiem z roślin oraz podobne produkty syntetyczne mogą poprawiać krążenie krwi. Leki te są znane pod ogólnym określeniem leki na żylaki lub leki flebotropowe. Celem niniejszego przeglądu była ocena danych naukowych pochodzących z badań z randomizacją, w których porównywano powyższe leki z nieaktywnym leczeniem (placebo) stosowane w okresie od jednego do trzech miesięcy.

Główne wyniki

Do niniejszego przeglądu (aktualny do sierpnia 2015 r.), włączono 66 badań, które spełniły kryteria włączenia (53 badania zawierające dane ilościowe, obejmujące łącznie 6013 uczestników; średni wiek 50 lat). Umiarkowanej jakości dane naukowe z 13 badań (obejmujące 1245 uczestników) sugerują, że leki flebotropowe zmniejszają obrzęki w porównaniu do placebo. Dane naukowe o niskiej jakości sugerują, że nie ma różnic w odsetkach ran wygojonych pomiędzy lekami flebotropowymi a placebo. Nie było możliwe połączenie wyników z badań dla jakości życia ze względu na różnice pomiędzy badaniami. Jednakże, w analizie poszczególnych rodzajów leków flebotropowych, wysokiej jakości dane wskazują, że nie ma różnicy w jakości życia w przypadku stosowania dobesylanu wapnia (w porównaniu z placebo -przyp. tłum.). Wykazano poprawę jakości życia w przypadku stosowania aminaftonu w porównaniu do placebo, jednakże dane naukowe były niskiej jakości. Ponadto, dane sugerują, że leki flebotropowe mogą mieć korzystny wpływ na zaburzenia troficzne, skurcze, zespół niespokojnych nóg, obrzęki i mrowienie. Jednakże, znaczenie niniejszych wyników dla ogólnego stanu klinicznego pozostaje niejasne. Umiarkowanej jakości dane naukowe z 33 badań (obejmujących łącznie 3975 osób) wykazały, że leki flebotropowe powodują więcej działań niepożądanych, głównie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych została obniżona ze względu na wybiórcze podawanie wyników dotyczących gojenia się ran, niepełne dane dla wyników dotyczących gojenia się ran, opuchlizny oraz działań niepożądanych oraz z powodu niejasnej randomizacji (podziału losowego do grup badanych - przyp. tłum.) i nieprecyzyjnych ogólnych wyników dotyczących jakości życia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Share/Save