Stosowanie leków poprawiających przepływ krwi u osób ze słabym krążeniem krwi w żyłach kończyn dolnych

Wprowadzenie

W przewlekłej niewydolności żylnej, żyły kończyn dolnych nie są w stanie transportować krwi w kierunku serca. Przyczyną mogą być czynniki genetyczne, ale może również wystąpić po urazie lub w wyniku tworzących się zakrzepów. Słaby przepływ krwi w górę nóg może powodować opuchliznę i obrzęki, uczucie ciężkości, mrowienie, skurcze, bóle, żylaki oraz zaburzenia pigmentacji skóry. W przypadku ciężkiej niewydolności (niewystarczającego krążenia krwi), mogą wystąpić owrzodzenia oraz zmiany skórne. Leki takie jak naturalne flawonoidy będące wyciągiem z roślin oraz podobne produkty syntetyczne mogą poprawiać krążenie krwi. Leki te są znane pod ogólnym określeniem leki na żylaki lub leki flebotropowe. Celem niniejszego przeglądu była ocena danych naukowych pochodzących z badań z randomizacją, w których porównywano powyższe leki z nieaktywnym leczeniem (placebo) stosowane w okresie od jednego do trzech miesięcy.

Charakterystyka i wyniki badań

Znaleźliśmy trzy nowe badania w ramach niniejszej aktualizacji. W sumie kryteria kwalifikacji do przeglądu spełniło 69 badań. W dalszej analizie mogliśmy jednak wykorzystać tylko 56 badań (7690 uczestników; średnia wieku 50 lat).

Następnie porównaliśmy wyniki i podsumowaliśmy dane z badań. Następnie oceniliśmy wiarygodność danych naukowych. Aby to uczynić, uwzględniliśmy takie czynniki, jak sposób prowadzenia badań, zakres badań i spójność wyników wszystkich badań. W oparciu o naszą ocenę, sklasyfikowaliśmy wiarygodność danych naukowych jako potencjalnie bardzo niską, niską, umiarkowaną lub wysoką.

Umiarkowanej pewności dane naukowe z 13 badań (obejmujące 1245 uczestników) sugerują, że leki flebotropowe prawdopodobnie nieznacznie zmniejszają obrzęki w porównaniu do placebo. Dane naukowe o umiarkowanym stopniu pewności sugerują, że istnieje niewielka lub żadna różnica w jakości życia u osób przyjmujących leki flebotropowe w porównaniu z placebo. Dane naukowe o niskiej pewności sugerują, że istnieje niewielka lub brak różnic w odsetkach ran wygojonych pomiędzy lekami flebotropowymi a placebo. Umiarkowanej pewności dane naukowe z 37 badań (obejmujących łącznie 5789 osób) wykazały, że leki flebotropowe prawdopodobnie powodują więcej działań niepożądanych, głównie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wiarygodność danych naukowych

Wszystkie dane naukowe były umiarkowaniej lub niskiej jakości. Wychodząc z początkowego założenia wysokiej pewności danych naukowych, obniżyliśmy stopień pewności o jeden poziom dla każdego wyniku z powodu wysokiego ryzyka błędu systematycznego, głównie z powodu selektywnego raportowania wyników i niekompletnych danych dotyczących wyników. Dla wyniku gojenia się owrzodzeń obniżyliśmy ocenę o dodatkowy poziom z powodu statystycznej nieprecyzyjności (mała liczba zdarzeń). W odniesieniu do danych naukowych o umiarkowanej pewności, jesteśmy umiarkowanie pewni oszacowanych wyników. Prawdziwy efekt jest prawdopodobnie zbliżony do oszacowanego efektu, ale istnieje możliwość, że jest on znacząco różny. W przypadku danych naukowych o niskiej pewności, nasze zaufanie do oszacowanego efektu dla analizowanego wyniku jest ograniczone. Prawdziwy efekt może być znacząco różny od oszacowanego efektu.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do listopada 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information