Probiotyki w leczeniu ostrej biegunki zakaźnej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Ostra biegunka zakaźna stanowi jedno z głównych obciążeń systemów zdrowotnych na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Może być ona spowodowana zakażeniem przez wiele różnych drobnoustrojów. Większość przypadków biegunki jest samoograniczająca i zazwyczaj nie przeprowadza się badań w celu identyfikacji czynnika zakaźnego. Główne ryzyko dla zdrowia człowieka wiąże się z odwodnieniem, a leczenie ma na celu poprawę i utrzymanie odpowiedniego stanu nawodnienia. Jednak płyny nawadniające nie zmniejszają objętości stolca ani nie skracają czasu trwania biegunki. Probiotyki to tzw. "przyjazne" bakterie, które wpływają na poprawę stanu zdrowia i same w sobie nie są szkodliwe. Przeprowadzono szereg randomizowanych badań kontrolnych, aby sprawdzić, czy probiotyki są korzystne w ostrej biegunce zakaźnej. Wyszukaliśmy jak największą liczbę takich badań, a uzyskane dane zostały wspólnie zebrane w sposób systematyczny celem ustalenia, czy probiotyki są korzystne lub nie w ostrej biegunce. Zidentyfikowaliśmy 63 badania, w których uczestniczyło łącznie 8014 osób - głównie niemowlęta i dzieci. Probiotyki nie były związane z żadnymi szkodliwymi działaniami. W prawie wszystkich badaniach wykazano skrócenie czasu trwania biegunki i zmniejszenie częstotliwości wypróżnień u osób, które otrzymały probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Podsumowując, probiotyki skróciły czas trwania biegunki o około 25 godzin, ryzyko utrzymywania się biegunki cztery lub więcej dni o 59% i wiązały się ze zmniejszeniem o około jedno wypróżnienie w drugim dniu choroby po interwencji. Jednak wyniki badań były bardzo zróżnicowane, a więc są one szacunkowe. Doszliśmy do wniosku, że wyniki te były bardzo zachęcające. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby dokładnie określić, które probiotyki powinny być stosowane w określonych grupach chorych, a także ocenić ich skuteczność w odniesieniu do kosztów leczenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Kris Baraniuk Redakcja: Małgorzata Kołcz