Poród w szpitalu a poród w domu

Czego dotyczy problem?

Większość ciąż u zdrowych kobiet przebiega prawidłowo, a przeważająca część porodów mogłaby odbywać się bez zbędnych interwencji medycznych. Nie ma jednak sposobu, by jednoznacznie przewidzieć, czy w trakcie porodu nie dojdzie do powikłań. Dlatego też w wielu krajach powszechny poród szpitalny uznawany jest za najbezpieczniejszą opcję. W kilku z nich uważa się jednak, że jeśli kobieta jest pod opieką położnej w czasie ciąży i w trakcie porodu, a w razie potrzeby istnieje możliwość przetransportowania jej do szpitala, to poród domowy jest i może być integralną częścią opieki okołoporodowej. Coraz wyraźniej można zaobserwować, że lęk i łatwy dostęp do licznych procedur medycznych w szpitalu mogą prowadzić do zwiększonej liczby interwencji, co z kolei może przyczynić się do dalszych interwencji, a w rezultacie do niepotrzebnych powikłań. Planowany poród domowy pod opieką doświadczonej położnej, przy zapewnieniu wsparcia lekarskiego w razie konieczności transportu do szpitala, pozwala uniknąć tych problemów przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do interwencji medycznych, gdyby okazały się one konieczne.

Dlaczego jest to takie ważne?

Coraz większe znaczenie mają dobre badania obserwacyjne, które sugerują, że planowany poród szpitalny w przypadku kobiet o niskim ryzyku powikłań nie jest bezpieczniejszy niż planowany poród domowy pod opieką doświadczonej położnej, pod warunkiem zapewnienia wsparcia lekarskiego. Może on jednak prowadzić do większej liczby interwencji i powikłań. Przedstawienie potencjalnych korzyści i szkód związanych z planowanym porodem szpitalnym w porównaniu z porodem domowym może mieć duże znaczenie dla kobiet w ciąży.

Jakie dane znaleźliśmy?

W lipcu 2021 roku przeprowadziliśmy przegląd mający na celu odnalezienie danych pochodzących z kontrolowanych badań z randomizacją (RCT) (badania, w których uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z minimum dwóch grup). Poza dwoma bardzo małymi, które zidentyfikowano wcześniej, nie odnaleziono nowych badań RCT. Do niniejszego przeglądu włączono dane pochodzące tylko z jednego z nich (obejmującego 11 kobiet i ich dzieci), dlatego też nie jest możliwe wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na podstawie tak niewielkiej liczby pacjentów. Sposób raportowania danych w badaniu powoduje, że pewność w stosunku do danych naukowych była bardzo niska. Nie znaleziono silnych danych naukowych z badań z randomizacją świadczących o przewadze planowanego porodu szpitalnego lub planowanego porodu domowego w przypadku ciąży o niskim ryzyku powikłań. W tej aktualizacji do przeglądu dodano kilka dodatkowych elementów. Co najważniejsze, dane naukowe analizowano zgodnie z aktualnym kontekstem. Zgodnie z zaleceniem zaktualizowanej wersji podręcznika Cochrane , dodaliśmy również a) ramy koncepcyjne, aby zobrazować proponowany mechanizm działania interwencji złożonej "planowany poród szpitalny", oraz b) ponownie oceniliśmy dane naukowe, wykorzystując cały szereg nowych narzędzi, metod i terminologii. Strategie te nie doprowadziły do znacząco odmiennej interpretacji dostępnych danych, ale zmieniły się implikacje jakie niosą.

Co to oznacza?

Istniejące dane naukowe pochodzące z badań RCT (uważanych za najlepszy rodzaj danych naukowych oceniających skuteczność) są niewystarczające, aby pozwolić na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Ponadto, przeprowadzenie dalszych badań RCT nie jest uznawane za wykonalne, ani uważane za uzasadnione przez wiele położnych, lekarzy-położników i rodziców. Ponieważ jakość danych pochodzących z badań obserwacyjnych stale rośnie, w przyszłych aktualizacjach niniejszego przeglądu przydatne mogłoby być włączenie danych z odpowiednio przeprowadzonych przeglądów systematycznych badań obserwacyjnych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karyna Galaguz, Redakcja Mariusz Marczak, Anna Rychert

Tools
Information