Suplementacja węglowodanów w mleku matki celem poprawy wzrostu wcześniaków

Pytanie badawcze

Czy dodanie węglowodanów (cukrów) do mleka matki podawanego wcześniakom w porównaniu z brakiem suplementacji wpływa na poprawę wzrostu, tkankę tłuszczową, otyłość, choroby serca, wzrost stężenia glukozy (cukru) we krwi i rozwój mózgu nie powodując istotnych skutków ubocznych?

Wprowadzenie

Zbyt małe spożycie węglowodanów u wcześniaków może powodować ich słaby wzrost i rozwój. Mleko matki jest najlepszym pokarmem dla wcześniaków, ale karmienie ich tylko tym mlekiem może być niewystarczające pod względem odżywczym. Pomocne może być wzbogacenie mleka matki o węglowodany. Jednak nie ma wystarczających danych oceniających korzyści i szkody dodania węglowodanów do mleka matki celem poprawy wzrostu i rozwoju wcześniaków.

Charakterystyka badania

Odnaleźliśmy jedno badanie obejmujące 75 wcześniaków. W badaniu tym zawarte były dane naukowe bardzo niskiej jakości i dotyczyły wpływu dodania prebiotyków (rodzaj węglowodanów) do mleka matki podawanego wcześniakom. W drugiej publikacji z tego samego badania autorzy zgłaszali odmienne metody zaślepiania i randomizacji. Autorzy potwierdzili, że publikacje te opisują tą samą grupę badaną, ale nie wyjaśnili, która z metod jest poprawna. Nie udało się nam odtworzyć analiz z dostępnych danych. Wyszukiwanie badań jest aktualne do sierpnia 2019 roku.

Najważniejsze wyniki

Suplementacja węglowodanów o działaniu prebiotycznym zwiększyła średnią masę wcześniaków w 30 dniu i wiązała się z krótszym pobytem w szpitalu w porównaniu z grupą kontrolną. Żadne dane naukowe nie wskazują na istotne różnice w ryzyku wystąpienia nietolerancji pokarmowej lub martwiczego zapalenia jelit między grupami otrzymującymi prebiotyki a grupami bez suplementacji. Nie były dostępne żadne inne dane dotyczące wpływu mleka matki wzbogaconego o węglowodany na wzrost w okresie krótko- i długoterminowym, tkankę tłuszczową, otyłość, rozwój mózgu lub choroby serca.

Wnioski

Brakuje danych naukowych oceniających skuteczność dodatkowej suplementacji węglowodanami mleka matki u wcześniaków w okresie krótko- i długoterminowym. W niniejszym przeglądzie systematycznym przedstawiono dane naukowe bardzo niskiej jakości, które dotyczyły wpływu wzbogacenia mleka matki o węglowodany o działaniu prebiotycznym na wcześniaki oraz niejasne dane co do zastosowanych metod i analiz. Jedyne badanie w tym temacie obejmowało małą grupę irańskich wcześniaków, zatem dane te nie mogą zostać uogólnione. Jednak oceniane punkty końcowe są wspólne dla wszystkich przedwcześnie urodzonych dzieci, a badanie wykazuje, że dodanie prebiotycznych węglowodanów do mleka ludzkiego jest możliwe w krajach rozwijających się. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić korzyści i szkody u wcześniaków karmionych mlekiem matki wzbogaconym o węglowodany różnego rodzaju i w różnym stężeniu. Obecnie suplementy węglowodanowe są dostarczone przedwcześnie urodzonym niemowlętom jako wieloskładnikowy dodatek do mleka matki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Patrycja Głowik Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information