Suplementacja cynku w celu poprawy przebiegu ciąży i wyników u niemowląt

Czego dotyczy problem?

W krajach o niskim i średnim dochodzie, wiele kobiet stosuje ubogą dietę i nie dostarcza wystarczającej ilości kluczowych mikroelementów, które są niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Jest to szczególnie niepokojące w okresie ciąży, kiedy zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze jest większe zarówno dla matki, jak i rosnącego dziecka. Cynk odgrywa istotną rolę w prawidłowym wzroście i rozwoju. Niedobór cynku może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych, takich jak przedwczesny poród lub za mała masa urodzeniowa dziecka.

Przegląd ten stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego po raz pierwszy w 1997 r., a następnie zaktualizowanego w latach 2007, 2012 i 2015.

Dlaczego jest to ważne?

Chociaż poważne niedobory cynku występują rzadko, szacuje się, że łagodne lub umiarkowane niedobory są powszechne w kilku regionach świata. Badania nad ciążą u ludzi i suplementacją cynku, w tym te z krajów o niskim i średnim dochodzie, nie udokumentowały spójnego korzystnego wpływu na wzrost płodu, długość ciąży i wczesną przeżywalność noworodków.

Jakie dane zebraliśmy?

Wyszukiwanie badań dokonano w lipcu 2020 r. Ten zaktualizowany przegląd obejmuje obecnie 25 badań z randomizacją, w których uczestniczyło ponad 18 000 kobiet i ich dzieci. Stwierdzono, że suplementacja cynku w ciąży może mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie ryzyka przedwczesnych porodów, martwych urodzeń lub zgonów w okresie okołoporodowym w porównaniu z niestosowaniem suplementacji cynku lub z placebo. Suplementacja cynku może mieć niewielki lub żaden wpływ na masę urodzeniową dzieci i prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na liczbę dzieci urodzonych z małą masą urodzeniową lub za małych w stosunku do wieku ciążowego, w porównaniu z niestosowaniem suplementacji cynku lub z podawaniem placebo. Nie możemy być pewni, czy suplementacja cynku zmniejsza liczbę zgonów u noworodków, ponieważ wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

Co to oznacza?

Nie ma wystarczających danych wskazujących na to, że suplementacja cynku w czasie ciąży przyczynia się do uzyskania lepszych wyników u kobiet i ich dzieci. Znalezienie sposobów na poprawę ogólnego stanu odżywienia kobiet, szczególnie na obszarach o niskich dochodach, przyczyni się do poprawy zdrowia matek i dzieci bardziej niż suplementacja samego cynku u kobiet w ciąży. Kwestia ta powinna być głównym priorytetem badawczym w przyszłości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maria Kowalczyk; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information