Agen terapeutik untuk merawat mpox

Apakah matlamat ulasan ini?

Tiada ubat yang dilesenkan khusus untuk merawat mpox, tetapi terdapat beberapa ubat yang dilesenkan untuk rawatan jangkitan virus yang seakannya (seperti cacar), dibenarkan untuk rawatan mpox semasa wabak. Kesan ubat ini masih belum dikaji dalam bentuk kajian rawak dalam kalangan individu yang menghidap mpox. Kajian rawak melibatkan sekurang-kurangnya dua kumpulan rawatan, iaitu satu kumpulan menerima ubat dan satu lagi kumpulan menerima plasebo. Peserta yang menyertai kajian ini diagihkan secara rawak kepada salah satu daripada dua kumpulan ini. Ulasan ini meringkaskan bukti keselamatan dan keberkesanan rawatan mpox pada manusia yang telah dikategorikan kepada dua bahagian: ulasan ke atas bukti daripada kajian terkawal rawak (RCT) dan ulasan ke atas data keselamatan daripada kajian bukan rawak.

Ulasan kajian terkawal rawak

Kami membuat carian ke atas RCT yang berkaitan dengan keselamatan dan keberkesanan rawatan untuk mpox.

Ulasan kajian bukan rawak

Kami membuat carian ke atas kajian bukan rawak yang berkaitan dengan keselamatan rawatan untuk mpox sahaja.

Mesej utama

Ulasan kajian terkawal rawak

Apabila keputusan kajian mereka tersedia, data daripada lima RCT yang sedang berlangsung akan membolehkan kami membandingkan hasil daripada aspek keselamatan dan keberkesanan antara individu yang menerima rawatan untuk mpox dan yang tidak menerima rawatan. Kami akan berupaya membandingkan hasil penting pesakit untuk pilihan rawatan yang berbeza.

Ulasan kajian bukan rawak

Tecovirimat, sejenis ubat anti-virus oral, adalah selamat dan diterima baik dalam individu yang menghidapi mpox, berdasarkan bukti daripada kajian bukan rawak. Tiga individu yang dirawat dengan brincidofovir, satu lagi ubat anti-virus oral, mengalami peningkatan mendadak dalam enzim hati yang dikenali sebagai alanina transaminase (ALT) dan sebagai keputusannya, rawatan mereka dihentikan. Keputusan ini menunjukkan kemungkinan kecederaan hati ringan yang disebabkan oleh ubat tersebut. Kecederaan hati yang lebih teruk yang diakibatkan oleh ubat boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius dan kegagalan hati. Oleh yang demikian, kesan ini harus dipantau dengan rapi dalam kalangan pesakit mpox yang dirawat dengan brincidofovir.

Apakah yang dikaji dalam ulasan ini?

Ulasan kajian terkawal rawak

Ulasan ini mengenalpasti lima kajian klinikal yang sedang dijalankan yang menilai tecovirimat dalam merawat individu yang menghidap mpox. Kajian ini menyasarkan sejumlah 1750 individu di Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Switzerland, UK dan Republik Demokratik Congo.

Ulasan kajian bukan rawak

Ulasan ini mengenalpasti tiga kajian bukan rawak yang dijalankan di Republik Afrika Tengah, UK dan Amerika Syarikat. Seramai 355 individu menerima tecovirimat dan tiga orang lagi menerima brincidofovir sebagai ubat rawatan mereka.

Apakah keputusan utama ulasan ini?

Ulasan kajian terkawal rawak

Buat masa ini, tiada bukti daripada RCT yang tersedia, tetapi hasil daripada lima kajian yang sedang berjalan telah dikenalpasti untuk dinilai bagi pengemaskinian ulasan ini di masa hadapan.

Ulasan kajian bukan rawak

Tiga kajian bukan rawak menilai keselamatan dalam 358 individu yang dirawat untuk mpox (355 orang menerima tecovirimat, 3 orang menerima brincidofovir). Sangat sedikit individu yang menerima tecovirimat melaporkan kesan yang tidak diingini atau berbahaya (16 daripada 355 orang). Ini termasuk 11 kesan ringan yang tidak diingini atau berbahaya, dua sebagai kesihatan mental dan satu kes peningkatan enzim hati. Terdapat juga satu kematian dan satu kes anemia, tetapi kedua-duanya dianggap tidak berkaitan dengan ubat kajian.

Ketiga-tiga individu yang menerima brincidofovir melaporkan peningkatan alanina transaminase (ALT; enzim hati yang dirembeskan oleh sel hati yang mengalami kerosakan) menyebabkan rawatan mereka dihentikan. Dalam sekurang-kurangnya dua kes yang dirawat dengan brincidofovir, peningkatan paras alanina transaminase mungkin menunjukkan kecederaan hati ringan yang disebabkan oleh ubat tersebut. Kami tidak mengetahui sama ada kesan ini boleh menjadi lebih serius sekiranya rawatan tidak dihentikan. Enzim hati harus dipantau dengan rapi dalam individu yang menerima ubat ini.

Apakah batasan bukti ini?

Ulasan kajian terkawal rawak

Pada masa ini tiada bukti daripada RCT.

Ulasan kajian bukan rawak

Semua individu yang dilibatkan dalam kajian tersebut menerima rawatan, maka kami tidak dapat membandingkan keputusan ini dengan individu yang menerima plasebo atau tanpa rawatan. Kajian yang menyelidik brincidofovir juga sangat kecil.

Sejauh manakah ulasan ini terkini?

Ulasan kajian terkawal rawak

Para penulis ulasan membuat carian terhadap kajian yang ada sehingga 25 Januari 2023.

Ulasan kajian bukan rawak

Para penulis ulasan membuat carian terhadap kajian yang ada sehingga 22 September 2022.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Siti Sarah Fazalul Rahiman (Universiti Sains Malaysia). Disunting oleh Ahmad Filza Ismail (afilza@usm.my). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information