Terapija za liječenje majmunskih boginja

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ne postoje lijekovi licencirani isključivo za liječenje majmunskih boginja, no neki lijekovi koji jesu licencirani za liječenje sličnih virusnih infekcija, poput malih boginja, odobreni su za liječenje majmunskih boginja tijekom epidemije. Učinci tih lijekova još nisu proučavani u randomiziranim ispitivanjima kod osoba oboljelih od majmunskih boginja. Randomizirana ispitivanja uključuju najmanje dvije skupine za liječenje, jednu koja je primala lijek i jednu koja je primala placebo, u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od skupina. Ovaj sustavni pregled sažima dokaze o sigurnosti i učinkovitosti liječenja majmunskih boginja kod ljudi te je dovršen u dva dijela: sustavni pregled dokaza iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT-ova) i sustavni pregled podataka o sigurnosti iz nerandomiziranih istraživanja.

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

Tražena su randomizirana kontrolirana ispitivanja vezana i za sigurnost i za učinkovitost liječenja majmunskih boginja.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

Tražena su nerandomizirana istraživanja o sigurnosti liječenja isključivo majmunskih boginja.

Ključne poruke

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

Kada njihovi rezultati postanu dostupni, podatci iz pet randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja su u tijeku omogućit će da se usporede rezultati u pogledu sigurnosti i učinkovitosti između ljudi koji se liječe od majmunskih boginja i onih koji se ne liječe. Moći će se usporediti ishodi važni za pacijenta za različite mogućnosti liječenja.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

Po dokazima iz nerandomiziranih istraživanja, Tecovirimat, oralni antivirusni lijek, siguran je te ga dobro podnose osobe oboljele od majmunskih boginja. Tri osobe liječene brincidofovirom, još jednim oralnim antivirusnim lijekom, doživjele su iznenadni porast jetrenog enzima alanin transaminaze (ALT) te je zbog toga njihovo liječenje prekinuto. Ovaj rezultat može ukazivati na blago oštećenje jetre uzrokovano lijekom. Teži oblici oštećenja jetre izazvani lijekovima mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje pa čak i zatajenje jetre, stoga bi se to trebalo pomno pratiti kod osoba oboljelih od majmunskih boginja koje se liječe brincidofovirom.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

U ovaj sustavni pregled uključeno je pet kliničkih ispitivanja koja su u tijeku i koja proučavaju tecovirimat za liječenje osoba oboljelih od majmunskih boginja. Cilj im je uključiti ukupno 1,750 ispitanika u SAD-u, Kanadi, Brazilu, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Demokratskoj Republici Kongo.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

U ovaj sustavni pregled uključena su tri nerandomizirana istraživanja provedena u Srednjoafričkoj Republici, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Ukupno 355 osoba primilo je tecovirimat, dok se troje liječilo brincidofovirom.

Ključni rezultati

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

Trenutno nema dostupnih dokaza iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja, ali pet ispitivanja koja su u tijeku bit će procijenjena u budućim ažuriranjima ovog sustavnog pregleda.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

Tri nerandomizirana istraživanja procijenila su sigurnost liječenja 358 osoba oboljelih od majmunskih boginja (355 je primilo tecovirimat, 3 je primilo brincidofovir). Vrlo malo ljudi koji su primili tecovirimat prijavilo je neželjene ili štetne učinke (16 od 355 ljudi). To uključuje 11 blagih neželjenih ili štetnih učinaka, dva negativna ishoda na mentalno zdravlje i jedan slučaj povišenih jetrenih enzima. Također je zabilježen jedan smrtni slučaj i jedan slučaj anemije za koje se ne smatra da su povezani s ispitivanim lijekom.

Sve tri osobe koje su primile brincidofovir prijavile su povećanje alanin transaminaze (ALT; jetreni enzim kojeg otpuštaju jetrene stanice kada su oštećene) što je dovelo do prekida njihovog liječenja. U najmanje dva slučaja liječenja brincidofovirom, povećana razina alanin transaminaze može ukazivati na blago oštećenje jetre izazvano liječenjem. Ne zna se bi li to dovelo do ozbiljnih posljedica da liječenje nije prekinuto. Potrebno je pažljivo pratiti enzime jetre osoba koje primaju ovaj lijek.

Ograničenja ovih dokaza

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

Trenutno nema dostupnih dokaza iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

Svi ispitanici primili su lijek pa njihove rezultate ne možemo usporediti s rezultatima ljudi koji su primali placebo ili onima koji uopće nisu bili liječeni. Istraživanje koje se bavilo brincidofovirom također je bilo izuzetno malog opsega.

Datum pretraživanja dokaza

Sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja

Autori sustavnog pregleda tražili su istraživanja dostupna do 25. siječnja 2023. godine.

Sustavni pregled nerandomiziranih istraživanja

Autori sustavnog pregleda tražili su istraživanja dostupna do 22. rujna 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Ante Bravić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information