Dodatni kalcij u hrani ili tabletama prije trudnoće ili u ranoj trudnoći, za sprečavanje komplikacija visokog krvnog tlaka u trudnoći

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je bio saznati da li dodatna primjena kalcija u vidu tableta kalcija ili hrane obogaćene s kalcijem započeta prije ili u ranoj trudnoći i nastavljena dalje barem do sredine trudnoće, smanjuje rizik preeklampsije, visokog krvnog tlaka, drugih ozbiljnih zdravstvenih problema i smrti, kao i rizik po plod.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

U žena se, nakon 20-og tjedna trudnoće, može pojaviti visoki krvni tlak s proteinima u mokraći, poznat kao preeklampsija. Mnoge žene, posebno one u siromašnim zemljama, nemaju dovoljno kalcija u prehrani. Pokazano je da se u tih žena, primjenom dodatnog kalcija u drugoj polovici trudnoće, smanjuje rizik od ozbiljnih posljedica razvoja visokog krvnog tlaka i proteina u mokraći, kao što su: grčevi (eklampsija), moždani udar, poremećaj zgrušavanja krvi, tekućina u plućima, zatajenje bubrega i smrti. Ipak, primjena dodatnog kalcija u drugoj polovici trudnoće izgleda ne smanjuje značajno rizik preeklampsije. Tako, važno je znati da li primjena dodatnog kalcija prije trudnoće i u ranoj trudnoći može smanjiti rizik komplikacija visokog krvnog tlaka.

U ovom istraživanju smo tražili u literaturi randomizirana kontrolirana ispitivanja koja su pratila učestalost pojave preeklampsije u žena koje su prije trudnoće ili u ranoj trudnoći uzimale dodatni kalcij.

Rezultati pretraživanja literature

Pretraživanjem medicinske literature na dan 29. lipnja 2017. i 10. kolovoza 2017. nađeno je jedno randomizirano kontrolirano ispitivanje. Ženama s niskim antioksidativnim razinama dat je kalcij, antioksidansi i ostali dodaci, počevši unutar prvih 12 tjedana trudnoće, ili tablete placeba. Tablete za obje grupe sadržale su folnu kiselinu i željezo. Ispitivanje je provedeno u bolnici u Indoneziji, a uključilo je samo 60 žena.

Žene koje su uzimale kalcij plus antioksidanse i druge dodatke imale su smanjen rizik sljedećih ishoda trudnoće (mjereno sve skupa): preeklampsija, pobačaj ili mrtvorođenčad, u usporedbi sa ženama u kontrolnoj skupini. Takođe, za žene koje su uzimale dodatak kalcija, zabilježeno je smanjenje, u bilo kojem stadiju trudnoće, učestalosti pobačaja ili mrtvorođenčadi (umjerena kvaliteta dokaza). Moguće je, iako nije potpuno sigurno, da se učestalost same preeklampsije (niska kvaliteta dokaza), i rani gubitak ploda prije 20 tjedana, mogu smanjiti primjenom kombinacije kalcija i antioksidansa. U žena koje su uzimale dodatak kalcija nije pokazana značajna razlika učestalosti teške preeklampsije i odvajanja posteljice (abrupcija placente), a te komplikacije su zabilježene u malom broju žena (niska kvaliteta dokaza). Drugi ishodi su bili rijetki ili nije bilo rezultata o njima.

Značenje rezultata

Žene koje su uzimale kalcij također su uzimale antioksidanse i druge dodatke. To znači da ne možemo biti sigurni da je smanjenje učestalosti preeklampsije i pobačaja ili mrtvorođenčadi, ili neki drugi ishod bio uzrokovan primjenom kalcija ili ne. Da bi se to potvrdilo potrebna su dalja istraživanja kao i da li ili ne kalcij smanjuje druge ishode trudnoće kao što su prijevremeni porod, carski rez, niska porođajna težina djeteta, te smrt novorođenčeta prije otpusta iz bolnice. Samo 60 žena je bilo uključeno u studiju tako da kvaliteta dokaza nije visoka, a buduća istraživanja bi trebala biti dovoljno velika da bi dala sigurnije rezultate.

Jedno istraživanje primjene dodataka kalcija prije trudnoće je trenutno u tijeku, ali još nije zvršeno.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Kusturica
Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save