ยาแก้ปวด (NSAIDs: ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์) ในช่วงเวลาของการผ่าตัดในสตรีที่ผ่าตัดเต้านม

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อค้นหาว่ายาแก้ปวด NSAID ช่วยลดความเจ็บปวดในช่วงเวลาของการผ่าตัดเต้านม หรือไม่ เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ยา (ยาหลอก) หรือยาแก้ปวดอื่นๆ (เช่น opiod) ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้จาก NSAIDS ได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มียาหรือยาแก้ปวดประเภทอื่น ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ได้แก่ ketorolac, flurbiprofen, ibuprofen, and celecoxib.

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

ยากลุ่ม NSAIDs สามารถลดการอักเสบ ความเจ็บปวด และไข้ได้ ในขณะที่เพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเลือดออกได้ มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ในระหว่างการผ่าตัดเต้านม แต่ก็ยังดีกว่ายาอื่นๆ (opioids) ที่มีผลข้างเคียงที่น่าเป็นห่วง

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้อะไร?

การศึกษารวมถึงสตรีที่ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID หรือยาหลอก ยาแก้ปวดอื่นๆ หรือไม่ได้รับยา เราต้องการประเมินอาการเลือดออกที่เต้านม อาการปวดหลังการผ่าตัด อาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด เลือดออกจากตำแหน่งใดๆ ความจำเป็นในการให้เลือด ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่รายงานจากการใช้ NSAID การใช้ยากลุ่ม opiod ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล การกลับเป็นมะเร็งเต้านมซ ้ำและการใช้ NSAID ที่ไม่ได้กำหนดไว้

เราพบอะไร

เราพบ 12 การศึกษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1596 คน หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายน 2020 7 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs (ketorolac, diclofenac, flurbiprofen, parecoxib and celecoxib) กับยาหลอก 4 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs (ketorolac, flurbiprofen, ibuprofen, and celecoxib) กับยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ 1 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs ((diclofenac) กับการไม่มีการรักษา

NSAIDs เทียบกับยาหลอก : การใช้ NSAIDs ดูเหมือนจะสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับอุบัติการณ์ของ breast hematoma (การสะสมของเลือดภายในรักแร้หรือบริเวณที่ผ่าตัดเต้านม) และมีเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ หรือการให้เลือดเพิ่มขึ้นภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านม อาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดไม่เพิ่มขึ้น NSAIDs อาจลดความเจ็บปวดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด และลดการใช้ opioids ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด

NSAIDs เทียบกับยาแก้ปวดอื่น ๆ : การใช้ NSAIDs อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับอุบัติการณ์ของ breast hematoma หรือมีเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ หรือความจำเป็นในการให้เลือดภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านม NSAIDs อาจลดอาการปวดภายใน 24 ชั่วโมง และลดโอกาสของอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัด มีความแตกต่างน้อยหรืแไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงอื่น ๆ NSAIDS อาจลดการใช้ opioid ภายใน 24 ชั่วโมงของการผ่าตัดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดอื่น ๆ

NSAIDs เทียบกับการไม่ใช้ยา : การใช้ NSAIDs ดูเหมือนจะทำให้มีความแตกต่างในความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ยา

การศึกษาจำนวนมากไม่ได้รวบรวมหรือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นในการให้เลือด ระยะเวลาที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านม และการใช้ยาระงับปวด NSAID ที่ไม่ได้กำหนดไว้

ผลการวิจัยหมายความว่าอย่างไร

โดยสรุป การศึกษามีขนาดเล็ก แตกต่างกัน และไม่ได้รายงานผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปผลอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับประโยชน์หรืออันตรายของ NSAIDs ได้ การทบทวนนี้มีหลักฐานเบื้องต้น แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากการใช้ NSAIDS หลังการผ่าตัดเต้านม จำเป็นต้องมี RCT ขนาดใหญ่คุณภาพสูงก่อนจึงจะสามารถสรุปผลได้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

ผู้ทบทวนค้นหาการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึง 21 กันยายน 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำแสดงให้เห็นว่า NSAIDs อาจลดอาการปวดหลังผ่าตัด อาการคลื่นไส้อาเจียน และการใช้ยา opiod หลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานน้อยมากที่บ่งชี้ว่า NSAIDs มีผลต่ออัตราของ breast hematoma หรือมีเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ ภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านม ความจำเป็นในการให้เลือดและอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงอื่นๆ เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือยาแก้ปวดอื่นๆ จำเป็นต้องมี RCT ขนาดใหญ่คุณภาพสูงก่อนจึงจะสามารถสรุปผลได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การผ่าตัดเต้านมครอบคลุมขั้นตอนด้านมะเร็ง การเสริมสร้างและความงาม เมื่อเร็วๆ นี้การเน้นไปที่การใช้ opioids มากเกินไป การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของสูตรยาแก้ปวดที่ไม่ใช่ opioid ซึ่งรวมถึงยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยาแก้ปวด NSAID เป็นสิ่งสำคัญ แพทย์มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของ NSAIDs ระหว่างการผ่าตัด (เกี่ยวกับ เกิดขึ้น หรือเป็นช่วงเวลาระหว่างการผ่าตัด) สำหรับการผ่าตัดเต้านมโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลประโยชน์ที่ไม่ชัดเจน ยากลุ่ม NSAIDs สามารถลดการอักเสบ ความเจ็บปวด และไข้ได้ ในขณะที่เพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเลือดออกได้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการใช้ NSAID ระหว่างการผ่าตัดกับยาแก้ปวดที่ไม่ใช่ NSAID (ยาแก้ปวดอื่นๆ) ในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทุกรูปแบบ

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเต้านมของ Cochrane ได้ค้นหา Cochrane Breast Cancer Group (CBCG) Specialized Register, CENTRAL (the Cochrane Library), MEDLINE, Embase, WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) และ Clinicaltrials.gov จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2020 มีการค้นหาบทความฉบับเต็มสำหรับการทดลองที่อาจเข้าเกณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ทั้งหมดที่ศึกษาการใช้ NSAID ระหว่างการผ่าตัดในสตรีที่ผ่าตัดเต้านม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดกรองการศึกษา คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติ และความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE โดยอิสระ ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ อุบัติการณ์ของ breast hematoma ภายใน 90 วัน (ต้องผ่าตัดใหม่ ให้การระบายหรือไม่ต้องรักษา) ของการผ่าตัดเต้านมและความรุนแรงของความเจ็บปวด 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด อัตราอุบัติการณ์หรือความรุนแรงของอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือทั้งสองอย่างหลังผ่าตัด มีเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ ภายใน 90 วัน, ความจำเป็นในการให้เลือด, ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของการใช้ NSAID, การใช้ยา opiod ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด, ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล, การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านม และการใช้ยา NSAID ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ข้อมูลถูกนำเสนอเป็น risk ratios (RR) สำหรับผลลัพธ์แบบสองขั้วและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) สำหรับผลลัพธ์แบบต่อเนื่อง

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 12 RCTs โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1596 คน 7 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs (ketorolac, diclofenac, flurbiprofen, parecoxib and celecoxib) กับยาหลอก 4 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs ((ketorolac, flurbiprofen, ibuprofen, and celecoxib) กับยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ (morphine, hydrocodone, hydromorphone, fentanyl) 1 การศึกษาเปรียบเทียบ NSAIDs ((diclofenac) กับการไม่มีการรักษา

NSAIDs เทียบกับยาหลอก

ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ได้รับการตัดสินว่ามีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น อุบัติการณ์ของ breast hematoma ภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านม อาจมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 0.33, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.05 ถึง 2.02; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 230 คน; I 2 = 0%) NSAIDs อาจลดความรุนแรงของความเจ็บปวด 24 (± 12) ชั่วโมงหลังการผ่าตัดเมื่อเทียบกับยาหลอก (SMD -0.26, 95% CI -0.49 ถึง -0.03; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 310 คน; I 2 = 73%) อัตราอุบัติการณ์หรือความรุนแรงของอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือทั้งสองอย่างหลังผ่าตัดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 1.15, 95% CI 0.58 ถึง 2.27; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 939 คน; I 2 = 81%) มีเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ ภายใน 90 วัน (RR 1.05, 95% CI 0.89 ถึง 1.24; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 251 คน; I 2 = 8%) หรือความจำเป็นในการให้เลือดเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก แต่เราไม่เชื่อมั่นมาก (RR 4.62, 95% CI 0.23 ถึง 91.34; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 48 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ผลข้างเคียงอื่นๆ อาจไม่มีความแตกต่าง (RR 1.12, 95% CI 0.44 ถึง 2.86; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 251 คน; I 2 = 0%) NSAIDs อาจลดการใช้ opiod ภายใน 24 ชั่วโมงของการผ่าตัดเมื่อเทียบกับยาหลอก (SMD -0.45, 95% CI -0.85 ถึง -0.05; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 304 คน; I 2 = 63%)

NSAIDs เปรียบเทียบกับยาแก้ปวดอื่น ๆ

อุบัติการณ์ของ breast hematomas ภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านมมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่เรามีความไม่เชื่อมั่นมาก (RR 0.33, 95% CI 0.01 ถึง 7.99; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 100 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) NSAIDs อาจลดความรุนแรงของความเจ็บปวดลงได้ 24 (± 12) ชั่วโมงหลังการผ่าตัด (SMD -0.68, 95% CI -0.97 ถึง -0.39; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 200 คน; I 2 = 89%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอาจลดอัตราการเกิด หรือความรุนแรงของอาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังผ่าตัด หรือทั้งสองอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับยาแก้ปวดอื่นๆ (RR 0.18, 95% CI 0.06 ถึง 0.57; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 128 คน; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การเกิดเลือดออกจากตำแหน่งใดๆ ภายใน 90 วันของการผ่าตัดเต้านมหรือผลข้างเคียงอื่นๆ นั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่เราไม่เชื่อมั่นอย่างมาก (เลือดออก: RR 0.33, 95% CI 0.01 ถึง 7.99; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 100 คน; ผลข้างเคียงอื่นๆ: RR 0.11, 95% CI 0.01 ถึง 1.80; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 48 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) NSAIDs อาจลดการใช้ opiod ภายใน 24 ชั่วโมงของการผ่าตัดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดอื่นๆ (SMD -6.87, 95% CI -10.93 ถึง -2.81; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 178 คน; I 2 = 96%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

NSAIDs เทียบกับไม่มีการรักษา

ความรุนแรงของความเจ็บปวดมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วง 24 (± 12) ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เมื่อเทียบกับไม่มีการรักษา แต่เรามีความไม่เชื่อมั่นมาก (SMD -0.54, 95% CI -1.09 ถึง 0.00; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 60 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ).

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information