ยาต้านเชื้อราสำหรับการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด (การติดเชื้อราแคนดิดา) จะทำงานได้ดีขึ้นหากรับประทานทางปาก (ทางปาก) หรือวางไว้ในช่องคลอด (ในช่องคลอด)

Thrush คืออะไร

Thrush (เรียกอีกอย่างว่า การติดเชื้อราแคนดิดา) เป็นการติดเชื้อในช่องคลอดที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายีสต์ ทำให้มีอาการต่างๆ ได้แก่ คันและระคายเคืองรอบ ๆ ช่องคลอดและมีตกขาว การติดเชื้อราแคนดิดามักไม่เป็นอันตราย แต่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว

การติดเชื้อราแคนดิดา มักได้รับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อรา ซึ่งสามารถรับประทานทางปาก (ทางปาก) หรือเหน็บไว้ในช่องคลอด (ภายในช่องคลอด)

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราต้องการทราบว่ายาต้านเชื้อราในช่องปากทำงานได้ดีกว่ายาต้านเชื้อราในช่องปากหรือไม่เพื่อรักษาการติดเชื้อราแคนดิดา

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับยาต้านเชื้อราเพื่อรักษาเชื้อราที่เปรียบเทียบยาต้านเชื้อราที่รับประทานกับยาต้านเชื้อราที่เหน็บในช่องคลอด

เรามองหาการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งผู้ที่ได้รับการรักษาจะได้รับการสุ่มเนื่องจากการศึกษาเหล่านี้มักให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับการรักษา

เราสนใจว่ายาต้านเชื้อราสามารถกำจัดการติดเชื้อยีสต์ได้ดีเพียงใดและทำให้อาการดีขึ้นได้อย่างไร ไม่ว่าจะมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ และสตรีชอบการรักษาที่ได้ยารับประทานหรือยาเหน็บทางช่องคลอด

วันที่ค้นข้อมูล: เรารวบรวมหลักฐานที่เผยแพร่ถึง 29 สิงหาคม 2019

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษา 26 เรื่อง ในสตรี 5007 คนที่ติดเชื้อราแคนดิดาที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อราที่เรียกว่า azoles การศึกษาได้ดำเนินการในยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทย อิหร่าน ญี่ปุ่นและไนจีเรีย มีการศึกษา 8 เรื่อง ที่ใช้ยากลุ่ม azoles: การศึกษา 2 เรื่อง ที่ใช้ยาในรูปแบบรับประทานทางช่องปาก (fluconazole และ itraconazole) และการศึกษา 6 เรื่อง ที่ใช้ยาในรูปแบบการเหน็บทางช่องคลอด (butoconazole, clotrimazole, econazole, miconazole, sertaconazole และ terconazole)

การศึกษาวัดว่ายาต้านเชื้อราที่รับประทานทางปากและยาที่เหน็บทางช่องคลอด นำไปสู่:

•ไม่มีอาการ (clinical cure);
•ไม่พบยีสต์ในช่องคลอด (mycological cure); หรือ
•ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้สตรีหยุดการรักษา

ไม่มีการศึกษารายงานค่าใช้จ่ายของยาต้านเชื้อราในรูปแบบกินหรือรูปแบบเหน็บทางช่องคลอด

ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร

Clinical cure (ไม่มีอาการ) มีความคล้ายคลึงกันสำหรับยาต้านเชื้อราในที่รับประทานและเหน็บทางช่องคลอดทั้งในระยะสั้น (5 ถึง 15 วัน; การศึกษา 13 เรื่อง) และระยะยาว (2 ถึง 12 สัปดาห์; การศึกษา 9 เรื่อง) ไม่ว่ายาต้านเชื้อราจะเป็นแบบรับประทานหรือเหน็บทางช่องคลอดอาจทำให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันในการกำจัดอาการของการติดเชื้อราแคนดิดา

อย่างไรก็ตามยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานอาจกำจัดยีสต์ออกจากช่องคลอด (mycological cure) ได้ดีกว่ายาชนิดเหน็บทางช่องคลอดทั้งในระยะสั้น (การศึกษา 19 เรื่อง) และระยะยาว (การศึกษา 13 เรื่อง)

มีสตรีเพียง 3 คนที่หยุดใช้ยาต้านเชื้อราเนื่องจากผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ (การศึกษา 23 เรื่อง) ความเสี่ยงที่สตรีจะหยุดการรักษาด้วยยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานหรือชนิดเหน็บทางช่องคลอดอยู่ในระดับต่ำ

จำนวนผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รายงานมีความคล้ายคลึงกัน: ไม่ว่ายาต้านเชื้อราจะรับประทานหรือเหน็บเข้าช่องปากอาจให้ผลที่ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกัน (การศึกษา 13 เรื่อง) อาการปวดหัวและอาการทางเดินอาหารมักเกิดจากยาต้านเชื้อราชนิดรับประทาน ผลที่ไม่พึงประสงค์ของยาต้านเชื้อราเหน็บทางช่องคลอดมักจะส่งผลเฉพาะบริเวณช่องคลอด

ผลการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าสตรีอาจชอบรับประทานยาต้านเชื้อรามากกว่าการเหน็บยาทางช่องคคลอด (การศึกษา 12 เรื่อง)

ไม่ว่ายาต้านเชื้อราจะเป็นแบบรับประทานหรือเหน็บทางช่องคลอดอาจทำให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่แตกต่างกันเลยว่าการติดเชื้อราจะดีขึ้นเร็วเพียงใด

ความน่าเชื่อถือจากผลของการศึกษานี้เป็นอย่างไร

เรามีความมั่นใจในระดับปานกลางในผลการวิจัยของเราสำหรับผลการรักษาแบบ mycological cure ของการติดเชื่อราแคนดิดา ผลลัพธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานเพิ่มเติม เรามั่นใจเกี่ยวกับมีความเสี่ยงต่ำที่สตรีจะหยุดการรักษาเนื่องจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของยาต้านเชื้อราและหลักฐานเพิ่มเติมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

เราไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับจำนวนผลที่ไม่พึงประสงค์ การรักษาที่ต้องการ และอาการจะดีขึ้นเร็วเพียงใด ผลลัพธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานเพิ่มเติม

การศึกษา 10 เรื่องได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทยา สิ่งนี้อาจส่งผลต่อวิธีการออกแบบการศึกษา การดำเนินการและการรายงานผล ผลจากการศึกษาบางส่วนแตกต่างกันอย่างมากและไม่ได้รับการรายงานอย่างสม่ำเสมอ และสตรีรู้ว่าพวกเขาได้รับการรักษาแบบใดซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่รายงาน

สรุปผลการวิจัย

ยาต้านเชื้อรารูปแบบรับประทานอาจกำจัดยีสต์ออกจากช่องคลอดได้ดีกว่ายาต้านเชื้อราที่เหน็บทางช่องคลอดแม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันในการกำจัดอาการการติดเชื้อราแคนดิดา

ความเสี่ยงที่สตรีจะหยุดการรักษาเนื่องจากผลที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ำทั้งสำหรับยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานและเหน็บทางช่องคลอด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรักษาด้วยยาต้านเชื้อรารูปแบบรับประทานอาจช่วยเพิ่มการรักษาให้ได้ผลการรักษาแบบ mycological cure ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้มากกว่าการรักษาในรูปแบบเหน็บทางช่องคลอดสำหรับเชื้อราในช่องคลอดที่ไม่ซับซ้อน การรักษาด้วยยาแบบรับประทานเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมการรักษาแม้ว่าความแน่นอนของหลักฐานนี้จะอยู่ในระดับต่ำ

การตัดสินใจกำหนดหรือแนะนำยาต้านเชื้อราสำหรับการบริหารยาทางปากหรือเหน็บทางช่องคลอดควรคำนึงถึงความปลอดภัยในแง่ของการหยุดยาและผลข้างเคียงตลอดจนค่าใช้จ่ายและความชอบในการรักษา แม้ว่าจะไม่มีประวัติการมีผลข้างเคียงจากการรักษาหรือข้อห้าม สตรีที่ซื้อการรักษาด้วยตนเองควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะและค่าใช้จ่ายในการรักษาเพื่อตัดสินใจด้วยตนเอง หากการบริการด้านสุขภาพจ่ายค่ารักษา ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของยาต้านเชื้อราในรูปแบบรับประทานบางชนิดคุ้มค่ากับความสะดวกสบายหรือไม่หากเป็นความต้องการของผู้ป่วย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มียาต้านเชื้อราสำหรับการรักษาชนิดรับประทานและเหน็บทางช่องคลอดของ การติดเชื่อราแคนดิดา ที่ไม่ซับซ้อนในช่องคลอดและปากช่องคลอด

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนนี้คือเพื่อประเมินประสิทธิผลสัมพัทธ์ (clinical cure) ของยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานและเหน็บทางช่องคลอดสำหรับการรักษาการติดเชื้อราแคนดิดา ที่ไม่ซับซ้อนในช่องคลอดและปากช่องคลอดในช่องคลอดที่ไม่ซับซ้อน วัตถุประสงค์รอง ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผลสัมพัทธ์ในแง่ของผลการรักษาแบบ mycological cure นอกจากนี้ยังดูความปลอดภัย ผลข้างเคียง การรักษาที่ต้องการ เวลาในการบรรเทาอาการครั้งแรก และค่าใช้จ่าย

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase และการลงทะเบียนการทดลองสองรายการในวันที่ 29 สิงหาคม 2019 พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและการค้นหาข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ตีพิมพ์ในทุกภาษา โดยเปรียบเทียบยารักษาเชื้อราในรูปแบบรับประทานและรูปแบบเหน็บทางช่องคลอดในสตรี (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ด้วยการวินิจฉัยโรคโดยการส่องดูเชื้อ (ผลการเพาะเลี้ยงขึ้นเชื้อ ใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูยีสต์ หรือทั้งสองอย่าง) ในการรักษาการติดเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดที่ไม่ซับซ้อน เราไม่รวมการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมที่ติดเชื้อเอชไอวี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือเป็นโรคเบาหวาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานตามคำแนะนำของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้ประกอบด้วยการทดลอง 26 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 5007 คน) มียาต้านเชื้อรา 8 ชนิด การทดลองทั้งสามครั้งรวมถึงผู้เข้าร่วมที่มี การติดเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดแบบเฉียบพลัน การทดลองดำเนินการในยุโรป: สหราชอาณาจักร (3), โครเอเชีย (2). ฟินแลนด์ (2), เนเธอร์แลนด์ (2), เยอรมนี (1), อิตาลี (1), สวีเดน (1), และการทดลองหนึ่งครั้งในหลายประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกา (7), ไทย (2) ,อิหร่าน (2), ญี่ปุ่น (1 ), และแอฟริกา (ไนจีเรีย) (1) ระยะเวลาของการติดตามผลแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา เราประเมินความเสี่ยงของของการมีอคติของการศึกษาที่รวบรวมมา

อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการรักษาในรูปแบบการรับประทานและเหน็บทางช่องคลอดเพื่อให้ผลการรักษาแบบ clinical cure ในการติดตามผลระยะสั้น (OR 1.14, 95% CI 0.91 ถึง 1.43; การศึกษา 13 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 1859 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และการติดตามผลระยะยาว (OR 1.07, 95% CI 0.77 ถึง 1.50; การศึกษา 9 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 1042 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากอัตราการรักษาแบบ clinical cure ในการติดตามผลระยะสั้นด้วยยาที่เหน็บทางช่องคลอดเท่ากับ 77% อัตราการรักษาด้วยการรับประทานจะอยู่ระหว่าง 75% ถึง 83% หากอัตราการรักษาแบบ clinical cure ในการติดตามผลระยะยาวด้วยการรักษาด้วยยาเหน็บทางช่องคลอดเท่ากับ 84% อัตราการรักษาด้วยยาที่รับประทานจะอยู่ระหว่าง 80% ถึง 89% การรักษาด้วยยาที่รับประทานอาจช่วยรักษาโรคที่ให้ผลการรักษา mycological cure ได้ดีขึ้นกว่าการรักษาแบบเหน็บยาทางช่องคลอดในระยะสั้น (OR 1.24, 95% CI 1.03 ถึง 1.50: การศึกษา 19 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 3057 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และการติดตามผลในระยะยาว (OR 1.29, 95% CI 1.05 ถึง 1.60; การศึกษา 13 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 1661 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากอัตราการรักษาด้วยเชื้อราในการติดตามระยะสั้นด้วยการรักษาภายในช่องคลอดเท่ากับ 80% อัตราการรักษาด้วยยาที่รับประทานจะอยู่ระหว่าง 80% ถึง 85% หากอัตราการรักษาด้วยเชื้อราในการติดตามระยะยาวด้วยการรักษาโดยการเหน็บยาทางช่องคลอดเท่ากับ 66% อัตราการรักษาด้วยยาแบบรับประทานจะอยู่ระหว่าง 67% ถึง 76%

ในแง่ของความปลอดภัยของผู้ป่วย มีความเสี่ยงต่ำที่ผู้เข้าร่วมจะถอนตัวจากการศึกษาเนื่องจากผลข้างเคียงของยาสำหรับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง (การศึกษา 23 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 4637 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) เนื่องจากหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าการรักษาด้วยยารูปแบบรับประทานช่วยลดจำนวนผลข้างเคียงเมื่อเทียบกับการรักษาในรูปแบบการเหน็บทางช่องคลอด (OR 1.04, 95% CI 0.84 ถึง 1.29; การศึกษา 16 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 3155 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากอัตราผลข้างเคียงจากการรักษาโดยการเหน็บยาในช่องคลอดเท่ากับ 12% อัตราการรักษาด้วยยาแบบรับประทานจะอยู่ระหว่าง 10% ถึง 15% เราสังเกตเห็นว่าประเภทของผลข้างเคียงแตกต่างกัน โดยการรักษาแบบเหน็บทางช่องคลอดมักเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มากกว่า และการรักษาด้วยยารูปแบบรับประทานมักเกี่ยวข้องกับผลกระทบของระบบ รวมทั้งอาการทางระบบทางเดินอาหารและอาการปวดหัว การรักษาด้วยยารูปแบบรับประทานดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในการรักษามากกว่าการรักษาในรูปแบบยาเหน็บทางช่องคลอดหรือไม่ชอบเลย (การศึกษา 12 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 2206 คน) อย่างไรก็ตามข้อมูลได้รับการรายงานไม่ดีและความแน่นอนของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ ระยะเวลาในการบรรเทาอาการระหว่างการรักษาด้วยยารูปแบบรับประทานและยารูปแบบเหน็บทางช่องคลอดครั้งแรกมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย: การศึกษา 4 เรื่อง สนับสนุนการรักษาด้วยยารูปแบบรับประทาน, การศึกษา 4 เรื่อง สนับสนุนการรักษาโดยวการเหน็บยาทางช่องคลอด, การศึกษา 1 เรื่อง รายงานว่าไม่มีความแตกต่างและไม่มีความชัดเจน การวัดความแตกต่างกันระหว่างการศึกษา 10 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 1910 คน) และความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ ไม่มีการรายงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาใด ๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 14 กันยายน 2020

Tools
Information