புவியியல் சார்ந்த குழுக்கள்

Find a group in your country
 • Cochrane Africa
  Cochrane South Africa
  South African Medical Research Council
  PO Box 19070
  Tygerberg
  Cape Town
  7505
  South Africa
  தொலைபேசி: +27 21 9380438
  முகப்பு பக்கம்: africa.cochrane.org
 • Cochrane Argentina
  Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS-CONICET)
  Ravigniani 2024
  1099 Buenos Aires
  CABA
  Argentina
  தொலைபேசி: 1147778767
  தொலைநகல்: 1147778767
  முகப்பு பக்கம்: argentina.cochrane.org
 • Cochrane Australia
  Monash University
  School of Public Health & Preventive Medicine
  553 St Kilda Road
  Melbourne VIC 3004
  Australia
  தொலைபேசி: +61 3 9903 0366
  தொலைநகல்: +61 3 9903 0556
  முகப்பு பக்கம்: australia.cochrane.org
 • Cochrane Austria
  Danube University Krems
  Department for Evidence-based Medicine and Clinical Epidemiology
  Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30
  A-3500 Krems an der Donau
  Austria
  தொலைபேசி: +43 (0)2732 893-2916
  தொலைநகல்: +43 (0)2732 893-4910
  முகப்பு பக்கம்: austria.cochrane.org/de
 • Cochrane Belgium
  CEBAM, Belgian Centre for Evidence-Based Medicine
  Cochrane Belgium
  Kapucijnenvoer 33
  Blok J
  3000 Leuven
  Belgium
  தொலைபேசி: 00 32 16 33 26 97
  தொலைநகல்: 00 32 16 33 74 80
  முகப்பு பக்கம்: belgium.cochrane.org
 • Cochrane Bosnia and Herzegovina
  Bosnia and Herzegovina
  முகப்பு பக்கம்: bih.cochrane.org
 • Cochrane Brazil
  Centro de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Avaliação Tecnologica em Saúde
  Rua Borges Lagoa 564 cj 63
  São Paulo-SP
  04038-000
  Brazil
  தொலைபேசி: +55 11 5575 2970
  முகப்பு பக்கம்: brazil.cochrane.org
 • Cochrane Canada
  Health Research Methods, Evidence, and Impact
  McMaster University
  Hamilton ON
  Canada
  முகப்பு பக்கம்: canada.cochrane.org
 • Cochrane Canada Francophone
  CHU de Québec - Université Laval
  1401
  18e rue, Local H-038
  Québec QC G1J 1Z4
  Canada
  தொலைபேசி: 418-649-0252 ext 66082
  தொலைநகல்: 418-649-5733
  முகப்பு பக்கம்: ccf.cochrane.org
 • Cochrane Caribbean
  Epidemiology Research Unit
  University of the West Indies, Mona
  7 Ring Road
  Kingston

  Jamaica
  தொலைபேசி: (876)977-6151
  தொலைநகல்: (876)927-2984
  முகப்பு பக்கம்: caribbean.cochrane.org
 • Cochrane Central America and Spanish-speaking Caribbean
  International Health Central American Institute FOUNDATION
  MAIN OFFICE P.O. Box 1677-2100
  Barrio Escalante, 7th Avenue, 35 and 37 Street, #3530
  , San Jose

  Costa Rica
  தொலைபேசி: (506) 2227-6564
  தொலைநகல்: (506) 2226-3047
  முகப்பு பக்கம்: casc.cochrane.org
 • Cochrane Chile
  Chile
  முகப்பு பக்கம்: chile.cochrane.org
 • Cochrane China
  Chinese Cochrane Center
  West China Hospital, Sichuan University
  No. 37, Guo Xue Xiang
  Chengdu
  Sichuan, 610041
  China
  தொலைபேசி: +86 28 8542 2079
  தொலைநகல்: +86 28 8542 2253
  முகப்பு பக்கம்: china.cochrane.org
 • Cochrane Colombia
  Bogota, ,
  Colombia
  முகப்பு பக்கம்: colombia.cochrane.org
 • Cochrane Croatia
  Research Office
  University of Split School of Medicine
  Soltanska 2
  21000 Split
  Croatia
  தொலைபேசி: +385 21 557923
  முகப்பு பக்கம்: croatia.cochrane.org
 • Cochrane Czech-Republic
  Brno
  Czech Republic
  முகப்பு பக்கம்: czechrepublic.cochrane.org
 • Cochrane Dominican Republic
  Dominican Republic
 • Cochrane Finland
  National Institute for Health and Welfare / THL
  Finnish Office for Health Technology Assessment / Finohta
  PO Box 30
  FIN-00271 Helsinki
  Finland
  தொலைபேசி: +358 29 524 7290
  முகப்பு பக்கம்: finland.cochrane.org/fi
 • Cochrane France
  Hôpital Hôtel-Dieu
  Centre d'Epidémiologie Clinique
  1, place du Parvis Notre-Dame
  75004 Paris
  France
  தொலைபேசி: +33 1 42 34 89 87
  தொலைநகல்: +33 1 42 34 87 90
  முகப்பு பக்கம்: france.cochrane.org
 • Cochrane Germany
  Cochrane Deutschland
  Breisacher Str. 153
  79110 Freiburg im Breisgau
  Germany
  தொலைபேசி: +49 761 203 54052
  முகப்பு பக்கம்: cochrane.de
 • Cochrane Hong Kong
  The Nethersole School of Nursing
  The Chinese University of Hong Kong
  Esther Lee Building, Chung Chi Campus
  Chung Chi Campus
  Shatin
  New Territories
  Hong Kong
  தொலைபேசி: 95239438172
  முகப்பு பக்கம்: hongkong.cochrane.org
 • Cochrane Hungary
  Clinical Center of the University of Pécs, Medical School
  University of Pécs
  Pécs
  Rákóczi Str. 2.
  H-7623
  Hungary
  தொலைபேசி: +36 72 504-226
  முகப்பு பக்கம்: hungary.cochrane.org
 • Cochrane Iberoamerica
  Centro Cochrane Iberoamericano
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  Pavelló 18 Planta 0
  Sant Antoni M Claret 167
  08025 Barcelona
  Spain
  தொலைபேசி: +34 935 537 814
  தொலைநகல்: +34 935 537 809
  முகப்பு பக்கம்: es.cochrane.org/es
 • Cochrane Indonesia
  Yogyakarta

  Indonesia
  முகப்பு பக்கம்: indonesia.cochrane.org
 • Cochrane Iran
  National Institute for Medical Research Development (NIMAD)
  Tehran,
  West Fatemi Av., Be'sat St., No. 21
  1419693111
  Iran
  தொலைபேசி: 66900920
  முகப்பு பக்கம்: iran.cochrane.org
 • Cochrane Ireland
  Galway

  Ireland
  முகப்பு பக்கம்: ireland.cochrane.org
 • Cochrane Italy
  Italian Cochrane Centre
  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Via del Pozzo, 71
  41124 Modena
  Italy
  தொலைபேசி: +39 0594223865
  தொலைநகல்: +39 0594223235
  முகப்பு பக்கம்: www.cochrane.it
 • Cochrane Japan
  Department of Health Policy
  National Center for Child Health Development
  2-10-1 Okura
  Setagaya-ku
  Tokyo,
  166-0014
  Japan
  தொலைபேசி: +81 3 3416 0181
  தொலைநகல்: +81 3 3417 2694
  முகப்பு பக்கம்: japan.cochrane.org
 • Cochrane Korea
  Department of Preventive Medicine
  Korea University
  126-1, 5Ga, Anam-Dong
  Sungbuk-Gu
  Seoul
  136-705
  Korea, South
  தொலைபேசி: +82 2 2286 1346
  தொலைநகல்: +82 2 927 7220
  முகப்பு பக்கம்: korea.cochrane.org
 • Cochrane Malaysia
  RCSI and UCD Malaysia Campus (formerly Penang Medical College)
  Jalan Sepoy Lines
  George Town
  10450 Penang

  Malaysia
  தொலைபேசி: +60 4 2171999
  தொலைநகல்: +60 4 2284285
  முகப்பு பக்கம்: malaysia.cochrane.org
 • Cochrane Mexico
  Hospital Pediátrico de Sinaloa "Dr. Rigoberto Aguilar Pico"
  Blvd. Constitución y Donato Guerra SN. Col. Almada
  Culiacán, Sinaloa,
  Mexico
  தொலைபேசி: +52 667 7139004 ext 252
  முகப்பு பக்கம்: mx.cochrane.org
 • Cochrane Netherlands
  Julius Center for Health Sciences and Primary Care
  University Medical Center Utrecht
  Room Str. 6.131
  P.O. Box 85500
  3508 GA UTRECHT
  Netherlands
  தொலைபேசி: +31 88 755 9301
  முகப்பு பக்கம்: netherlands.cochrane.org
 • Cochrane New Zealand
  Department of Obstetrics & Gynaecology
  The University of Auckland
  Private Bag 92019
  Auckland 1142
  New Zealand
  தொலைபேசி: +64 9 923 9490
  தொலைநகல்: +64 9 303 5969
  முகப்பு பக்கம்: nz.cochrane.org
 • Cochrane Nigeria
  G.P.O. Box 3134
  General Post Office
  Calabar, Cross River State

  Nigeria
  தொலைபேசி: +234 8039733998
  முகப்பு பக்கம்: nigeria.cochrane.org
 • Cochrane Nordic
  Nordic Cochrane Centre
  Rigshospitalet
  Blegdamsvej 9, 7811
  2100 Copenhagen
  Denmark
  தொலைபேசி: +45 3545 7112
  தொலைநகல்: +45 3545 7007
  முகப்பு பக்கம்: nordic.cochrane.org
 • Cochrane Norway
  Norwegian Institute of Public Health
  PO Box 4404, Nydalen
  N-0403 Oslo
  Norway
  முகப்பு பக்கம்: cochrane.no
 • Cochrane Poland
  Systematic Reviews Unit, Department of Hygiene and Dietetics
  Jagiellonian University Medical College
  Kopernika 7
  Krakow
  Poland
  தொலைபேசி: +48 12 4223720
  முகப்பு பக்கம்: poland.cochrane.org
 • Cochrane Portugal
  Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência
  Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
  Av. Prof. Egas Moniz
  1649-028 Lisboa
  Portugal
  தொலைபேசி: + 351 217 940 424
  தொலைநகல்: + 351 217 940 424
  முகப்பு பக்கம்: portugal.cochrane.org
 • Cochrane Russia
  Basic and Clinical Pharmacology, Institute of Medicine and Biology
  Kazan Federal University
  18 Kremlevskaya Street
  Kazan
  Tatarstan
  420008
  Russian Federation
  தொலைபேசி: +7 843 293 17 58
  தொலைநகல்: +7 843 293 17 58
  முகப்பு பக்கம்: russia.cochrane.org
 • Cochrane Singapore
  Singapore Clinical Research Institute (SCRI)
  31 Biopolis Way, Nanos
  SINGAPORE 138669
  Singapore
  தொலைபேசி: +65 6508 8300
  தொலைநகல்: +65 6508 8317
  முகப்பு பக்கம்: singapore.cochrane.org
 • Cochrane South Africa
  Cochrane South Africa
  South African Medical Research Council
  PO Box 19070
  Tygerberg
  Cape Town
  7505
  South Africa
  தொலைபேசி: +27 21 938 0438
  தொலைநகல்: +27 21 938 0836
  முகப்பு பக்கம்: southafrica.cochrane.org
 • Cochrane South America
  Unidad de Medicina Basada en Evidencia
  Pontificia Universidad Católica de Chile
  Departamento Medicina Familiar
  Lira 63, Edificio Decanato, Primer Piso
  Santiago

  Chile
  தொலைபேசி: (+56-2) 3543040
  தொலைநகல்: (+56-2) 633 9820
  முகப்பு பக்கம்: es.cochrane.org/es/red-cochrane-iberoamericana
 • Cochrane Sweden
  Skåne University Hospital
  Research & Development, Section for HTA Analysis
  Wigerthuset, Remissgatan 4, first floor
  room 11-221
  22185 Lund
  Sweden
  தொலைபேசி: +46(0)725951356
  முகப்பு பக்கம்: sweden.cochrane.org
 • Cochrane Switzerland
  University of Lausanne
  Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté)
  Route de la Corniche 10
  CH-1010 Lausanne
  Switzerland
  தொலைபேசி: + 41 21 314 72 62
  தொலைநகல்: +41 21 314 73 73
  முகப்பு பக்கம்: swiss.cochrane.org
 • Cochrane Taiwan
  Cochrane Taiwan
  Taipei Medical University
  No. 250 Wuxing Street
  Taipei, 11031
  Taiwan
  தொலைபேசி: 886-2-27361661#7323, 7216
  தொலைநகல்: +886-2-66383879
  முகப்பு பக்கம்: taiwan.cochrane.org
 • Cochrane Thailand
  Thai Cochrane Network
  Department of Obstetrics and Gynaecology
  Faculty of Medicine
  , Khon Kaen
  40002
  Thailand
  தொலைபேசி: +66 43 202489
  தொலைநகல்: +66 43 348395
  முகப்பு பக்கம்: tcn.cochrane.org
 • Cochrane UK
  Cochrane UK
  UK Cochrane Centre
  National Institute for Health Research
  Summertown Pavilion, Middle Way
  Oxford
  OX2 7LG
  UK
  தொலைபேசி: +44 1865 516300
  தொலைநகல்: +44 1865 516311
  முகப்பு பக்கம்: uk.cochrane.org
 • Cochrane US
  USA
  முகப்பு பக்கம்: us.cochrane.org
 • Cochrane US West
  Medicine, Medical Informatics & Clinical Epidemiology
  Oregon Health Sciences University
  3181 S.W. Sam Jackson Park Road
  Portland, Oregon 97239-3098
  USA
  தொலைபேசி: +1 503 220 3406
  முகப்பு பக்கம்: us.cochrane.org