Jakie korzyści i zagrożenia wynikają ze stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa u chorych na COVID-19 w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów i ochrony leczących ich pracowników opieki zdrowotnej?

Dlaczego to pytanie jest ważne?

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. U większości chorych na COVID-19 występują choroby dróg oddechowych o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Niektórzy pacjenci mogą nie mieć żadnych objawów (zakażenie bezobjawowe). U innych mogą wystąpić ciężkie objawy i konieczne jest specjalistyczne leczenie oraz intensywna opieka medyczna.

COVID-19 przenosi się z człowieka na człowieka głównie drogą kropelkową, tj. gdy osoba zakażona kaszle, kicha lub mówi. Człowiek może się także zarazić dotykając powierzchni lub przedmiotów, na których znajdują się zawierające wirusa kropelki, a następnie dotykając własnych ust lub nosa.

Stosowanie przeciwbakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa przez chorych na COVID-19 może pomóc im w walce z zakażeniem i zapobiec zakażeniom wśród pracowników służby zdrowia, którzy zapewniają tym pacjentom opiekę medyczną. Przeciwbakteryjne płyny do płukania jamy ustnej i aerozole do nosa to płyny, które zabijają lub powstrzymują rozwój mikroorganizmów, takich jak wirusy czy bakterie.

Jak w przypadku każdego leczenia medycznego, stosowanie antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej i aerozoli do nosa niesie ze sobą potencjalne ryzyko, ale może też przynosić korzyści. Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej lub aerozolu do nosa może wywołać szereg niepożądanych (niekorzystnych) skutków, w tym podrażnienie, reakcję alergiczną lub utratę węchu. Produkty te mogą również usuwać mikroorganizmy z jamy ustnej lub nosa, które pomagają chronić organizm przed zakażeniem.

Jaki był cel naszych działań?

Aby ocenić korzyści i zagrożenia dla pacjentów i pracowników służby zdrowia związane ze stosowaniem u chorych na COVID-19 płukanek przeciwbakteryjnych do jamy ustnej i aerozoli do nosa, postanowiliśmy dokonać przeglądu wyników badań. W szczególności chcieliśmy zbadać wpływ stosowania przez pacjentów przeciwbakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej i aerozoli do nosa na:

- ryzyko zgonu i potrzeby z zakresu opieki zdrowotnej - w tym konieczność hospitalizacji, sztucznego wspomagania oddychania, dializy lub hemofiltracji (metod leczenia wymaganych, gdy nerki nie pracują prawidłowo);

- częstość występowania nowych zakażeń COVID-19 wśród pracowników służby zdrowia;

- ryzyko wystąpienia istotnych działań niepożądanych, takich jak utrata węchu;

- zmianę poziomu wiremii COVID-19 u pacjentów (ilość wirusa we krwi osoby zakażonej); oraz

- wiremię kropli wytwarzanych przez pacjentów.

W jaki sposób wyszukiwaliśmy dane?

Nasz zespół badawczy przeszukiwał literaturę medyczną pod kątem badań, w których porównywano efekty stosowania wszelkich przeciwbakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa podawanych pacjentom z COVID-19 z niestosowaniem leczenia, stosowaniem wody lub roztworu soli.

Czego się dowiedzieliśmy?

Nie odnaleziono żadnych badań, które moglibyśmy uwzględnić w tym przeglądzie.

Znaleźliśmy 16 aktualnie trwających badań, do których ma zostać włączonych prawie 1250 uczestników. W badaniach tych analizie poddano szereg płynów do płukania jamy ustnej i aerozoli do nosa.

14 spośród tych badań to badania z randomizacją (badania kliniczne przeprowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej, w których pacjenci są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia). Ten typ badań dostarcza najbardziej wiarygodnych danych na temat efektów leczenia.

Co to oznacza?

Obecnie nie ma dowodów wskazujących na istnienie korzyści lub ryzyka ze stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa u chorych na COVID-19.

16 badań z randomizacją jest w toku. Po zakończeniu tych badań będziemy mogli je przeanalizować i uwzględnić ich wyniki w zaktualizowanej wersji niniejszego przeglądu.

Ważne jest, aby w przyszłych badaniach gromadzić i analizować informacje na temat działań niepożądanych. W niewielu z trwających badań, które wyszukaliśmy, wyraźnie zaznaczono, że będą one oceniane. Jeśli przyszłe badania wykażą korzyści wynikające ze stosowania płynów do płukania jamy ustnej i aerozoli do nosa, może się okazać, że korzyści te będą niewielkie (bardzo niewiele interwencji zdrowotnych przynosi duże i wyraźne efekty). Ocena potencjalnie niewielkich korzyści i zagrożeń będzie możliwa tylko wtedy, gdy w badaniach zostaną zgłoszone jakiekolwiek działania niepożądane, które wystąpiły.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Ostatnie wyszukiwanie danych naukowych przeprowadzono 1 czerwca 2020 roku. Przegląd ten obejmował badania, które były dostępne aż do tej daty, ale nie obejmował żadnych danych, które mogły zostać opublikowane od tamtej pory.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information