Leczenie farmakologiczne osteoporozy u chorych na przewlekłą chorobę nerek

Czego dotyczy problem?
Chorzy na przewlekłą chorobę nerek (PChN) są obciążeni większym ryzykiem wystąpienia osteoporozy (osłabienia wytrzymałości kości), która często może prowadzić do złamań. W leczeniu osteoporozy dostępnych jest kilka leków, nie wiadomo jednak, czy są one równie skuteczne i bezpieczne u chorych na PChN, ponieważ mechanizm upośledzenia wytrzymałości kości w tej grupie pacjentów jest inny.

Co zrobiliśmy?
Zebraliśmy dane z badań obejmujących pacjentów z osteoporozą i PChN w stadium 3-5 oraz pacjentów dializowanych (stadium 5D), wraz z dostępnymi danymi dotyczącymi złamań, zmiany gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density, BMD; wskaźnik wytrzymałości kości) i działań niepożądanych. Włączyliśmy 7 badań zawierających dane naukowe aktualne do 25 stycznia 2021 r., w których porównywano leki stosowane w leczeniu osteoporozy (abaloparatyd, alendronian, denosumab, raloksyfen i teryparatyd) z placebo (lekiem pozorowanym) u 9164 kobiet po menopauzie. Aby ocenić skuteczność wymienionych leków u chorych na osteoporozę przeprowadzono metaanalizę.

Co ustaliliśmy?
Dane naukowe o niskiej pewności (co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.) wskazują, że u kobiet po menopauzie z PChN w stadium 3-4, stosowanie farmakoterapii osteoporozy może zmniejszać liczbę złamań trzonów kręgów. Farmakoterapia osteoporozy prawdopodobnie w niewielkim lub żadnym stopniu wpływa na ryzyko złamań klinicznych i działań niepożądanych. W tym przypadku dowody są umiarkowanie pewne. U kobiet po menopauzie z PChN w stadium 5 lub 5D nie ma pewności, czy stosowanie leczenia osteoporozy zmniejsza ryzyko złamań klinicznych i zgonu. Dane naukowe o niskiej pewności (co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.) wskazują, że farmakoterapia osteoporozy może nieznacznie poprawiać BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Nie jest pewne, czy farmakoterapia osteoporozy wpływa na zwiększenie BMD w obrębie szyjki kości udowej.

Wnioski
Farmakoterapia osteoporozy może zmniejszać ryzyko złamań trzonów kręgów u kobiet po menopauzie z PChN w stadium 3-4. Wśród chorych na PChN w stadium 5 i 5D leki te mogą nieznacznie poprawiać wytrzymałość kości. Wnioski są jednak oparte na ograniczonych danych, a zatem niepewne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sabina Pham Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information