Strategie pomagające w komunikacji u dorosłych z rurką dotchawiczą

Czego dotyczy to zagadnienie?

Pacjenci potrzebujący maszyny wspomagającej oddychanie nie mogą mówić, ponieważ przewód doprowadzający gaz do płuc omija ich krtań. Pacjenci starają się wypowiadać słowa, gestykulują i używają mimiki twarzy, jest to jednak bardzo trudne do zrozumienia. Osłabienie mięśni i trudności z koncentracją, często występujące przy poważnych chorobach, utrudniają korzystanie z pomocy, takich jak przybory do pisania lub tablice komunikacyjne. Brakuje spójnych dowodów na to, które pomoce komunikacyjne są skuteczne.

Dlaczego jest to ważne?

Trudności w komunikacji narażają pacjentów na zwiększone ryzyko szkody, przyczyniają się do cierpienia chorych i ich rodzin, a także powodują stres u personelu medycznego.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Poszukiwano badań (do 30 lipca 2020 r.), w których przeanalizowano pomoce stosowane w celu ułatwienia komunikacji u chorych korzystających z rurki dotchawiczej. Znaleziono 11 badań obejmujących 1931 osób hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii. Poszukiwano również badań obejmujących chorych wymagających stosowania rurki dotchawiczej i mieszkających w domu lub w ośrodku opieki długoterminowej, jednak żadnych nie znaleziono. W ośmiu badaniach wykorzystano tablice lub aplikacje wspomagające komunikację. W trzech badaniach zastosowano pomoce, które pomagają pacjentowi mówić przy założonej rurce dotchawiczej. We wszystkich badaniach porównywano zastosowanie pomocy komunikacyjnej z rutynowymi praktykami komunikacyjnymi. W sześciu badaniach rutynowa praktyka polegała na niestosowaniu jakiegokolwiek rodzaju pomocy komunikacyjnej. W pozostałych pięciu badaniach standardowa opieka obejmowała szereg pomocy komunikacyjnych rutynowo stosowanych na uczestniczących w badaniu oddziałach intensywnej terapii, w tym tablicę komunikacyjną, notatnik i rutynowe stosowanie pomocy logopedycznej. Nie mamy pewności, czy wczesne użycie pomocy wspomagających mowę może zwiększyć liczbę osób, które potrafią wypowiadać zrozumiałe słowa lub skrócić czas, w którym będą w stanie mówić. Dane naukowe były bardzo niskiej jakości.

Nie mamy także pewności co do wpływu stosowania tablic komunikacyjnych na satysfakcję pacjenta w porównaniu z rutynową opieką, w której ta pomoc nie jest używana. Ponieważ dowody są niejasne, nie ma pewności co do wpływu analizowanych interwencji na dyskomfort psychiczny i jakość życia pacjentów. Pomoce komunikacyjne, które pomagają pacjentom mówić, mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na długość pobytu na oddziale intensywnej terapii (dane naukowe niskiej jakości). Nie mamy pewności co do możliwych szkód wywołanych użyciem pomocy komunikacyjnej, ponieważ tylko w trzech badaniach je raportowano. We wszystkich tych badaniach oceniano różne zdarzenia niepożądane, a dwa z tych badań były bardzo małe.

Co to oznacza?

Nie mamy pewności, czy stosowanie pomocy wspomagających mowę na oddziałach intensywnej terapii może zwiększyć liczbę osób, które potrafią wypowiadać zrozumiałe słowa. Stosowanie tablic komunikacyjnych może zwiększać satysfakcję pacjentów, ale nie jesteśmy pewni tych wyników ze względu na bardzo niską jakość danych naukowych. Oznacza to, że dalsze badania prawdopodobnie zmienią nasze rozumowanie w zakresie efektów stosowania pomocy komunikacyjnych. Potrzeba więcej badań, aby zrozumieć efekty stosowania pomocy komunikacyjnych, zwłaszcza ich wpływ na samopoczucie psychiczne i zdolność pacjentów do komunikowania się.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sabina Pham Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information