Wczesne rozpoczęcie żywienia dożylnego, w porównaniu z jego późnym rozpoczęciem, u ciężko chorych dzieci urodzonych w terminie i u późnych wcześniaków

Pytanie badawcze: ocena korzyści i zagrożeń wynikających z wczesnego (w ciągu 72 godzin od przyjęcia matki na oddział położniczy) i późnego (po upłynięciu 72 godzin) rozpoczęcia żywienia pozajelitowego u chorych dzieci urodzonych w terminie (w 37. lub późniejszym tygodniu ciąży) oraz u późnych wcześniaków (urodzonych między 34. a 37. tygodniem ciąży).

Wprowadzenie: kiedy ciężko chore dzieci urodzone w terminie oraz późne wcześniaki wykazują nietolerancję laktozy ze względu na swoje dolegliwości, konieczne jest dostarczenie im niezbędnych składników odżywczych (takich jak glukoza, aminokwasy i tłuszcze) w sposób dożylny (za pomocą rurki wkłutej bezpośrednio do żyły). Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych wśród dzieci i dorosłych sugerują, że na początku lepiej dostarczać pacjentowi dożylnie jedynie glukozę, a po tygodniu rozpocząć podawanie w ten sam sposób również aminokwasów i tłuszczów.

Charakterystyka badania: w niniejszym przeglądzie uwzględniono dwa małe badania, w których porównano efekty wczesnego i późnego rozpoczęcia podawania dożylnie aminokwasów i tłuszczów u dzieci urodzonych w terminie. Istotne wnioski można jednak wyciągnąć tylko na podstawie jednego badania, a dane naukowe są aktualne do 5 kwietnia 2019 r.

Najważniejsze wyniki: późne rozpoczęcie żywienia pozajelitowego przyczyniło się do zwiększenia przeżywalności u noworodków podczas ich pobytu w szpitalu i w okresie pierwszych 28 dni od narodzin. Nie stwierdzono związku między czasem wdrożenia żywienia pozajelitowego i zwiększeniem ryzyka wystąpienia szpitalnych zakażeń krwi, tempem wzrastania oraz wydłużeniem czasu pobytu w szpitalu. Nie przedstawiono wyników dotyczących rozwoju neurologicznego. Jakość danych naukowych została jednak uznana za niską, ze względu na bardzo małą liczbę badanych osób oraz fakt, że wnioski wyciągnięto na podstawie tylko jednego badania.

Wnioski: chociaż można było zaobserwować pewne korzyści wynikające z późnego rozpoczęcia żywienia dożylnego u dzieci urodzonych w terminie i u późnych wcześniaków, jakość danych naukowych jest niska, więc nasza pewność co do wiarygodności wyników jest ograniczona. Niezbędne są dalsze badania, które pomogą wskazać najlepszy czas rozpoczęcia żywienia pozajelitowego u chorych noworodków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Daria Szafran Redakcja: Izabela Stolarz, Karolina Moćko

Tools
Information