Jak skuteczne jest korzystanie z technologii w rehabilitacji oddechowej (ang. pulmonary rehabilitation, PR) w porównaniu z tradycyjną PR lub niestosowaniem PR u chorych na przewlekłą chorobę płuc?

Wprowadzenie

Udowodniono, że rehabilitacja pulmonologiczna poprawia funkcjonowanie fizyczne i ogólne samopoczucie, a także zmniejsza nasilenie objawów, zwłaszcza duszności, u osób cierpiących na przewlekłe choroby płuc. Rehabilitacja oddechowa to program ćwiczeń fizycznych i edukacji, który tradycyjnie oferowany jest w formie stacjonarnej w placówce opieki zdrowotnej, takiej jak szpital, gdzie pacjenci uczęszczają na spotkania w ramach programu, ale nie są hospitalizowani. Badane są nowe sposoby realizacji programów z wykorzystaniem technologii, aby ułatwić większej liczbie osób dostęp do rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitacja oddechowa prowadzona z wykorzystaniem technologii jest znana jako telerehabilitacja. Modele telerehabilitacji mogą obejmować (ale nie tylko) rozmowy z pracownikiem opieki zdrowotnej i/lub innymi pacjentami przez telefon, za pomocą strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wideokonferencji. W niektórych okolicznościach korzystanie z telerehabilitacji może wymagać od pacjentów dostępu do własnego urządzenia (np. telefonu, smartfona, tabletu lub komputera), aby mogli w niej uczestniczyć.

Charakterystyka badań

W przeglądzie uwzględniono 15 badań z udziałem 1904 chorych na przewlekłą chorobę płuc, z których większość (99%) cierpiała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). W badaniach opisano wiele różnych sposobów wykorzystania technologii do prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej, w tym przez telefon, za pomocą aplikacji na telefony komórkowe, podczas wideokonferencji w grupie wirtualnej oraz za pośrednictwem stron internetowych. Badania dotyczące telerehabilitacji porównywano z tradycyjną, osobistą PR lub z niestosowaniem rehabilitacji. Różnorodność stosowanych technologii, a także różny poziom wsparcia pracowników opieki zdrowotnej w poszczególnych badaniach utrudniają ustalenie, czy istnieje jeden najlepszy rodzaj technologii, zakres pomocy lub miejsce, w którym można realizować program telerehabilitacji.

Kluczowe wyniki

Z wielu badań z wykorzystaniem różnych rodzajów technologii do prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej wynika, że telerehabilitacja daje prawdopodobnie podobne wyniki jak tradycyjne programy rehabilitacji pulmonologicznej prowadzone w warunkach ambulatoryjnych. Telerehabilitacja może pomóc chorym uzyskiwać lepsze wyniki pod względem dystansu chodu, w porównaniu z niestosowaniem rehabilitacji, ale wyniki te są mało wiarygodne. Chorzy częściej kończyli pełny program telerehabilitacji w porównaniu z tradycyjną rehabilitacją pulmonologiczną (93% vs 70%). W bardzo niewielu badaniach chorych obserwowano po zakończeniu interwencji, dlatego trudno powiedzieć, jakie są długoterminowe efekty telerehabilitacji.

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych (nasza pewność, że statystyczne oszacowanie efektu jest prawidłowe) była na ogół niska, ponieważ liczba badań, pacjentów i chorób płuc, w których badano telerehabilitację jest niewielka. Oznacza to, że wyniki te mogą nie odnosić się do wszystkich chorych na przewlekłą chorobę płuc lub do wszystkich rodzajów technologii wykorzystywanych do prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information