Które rodzaje leków działają najlepiej, gdy wstrzykuje się je w dłoń w celu leczenia bolącego, opuchniętego palca (zakleszczającego zapalenia ścięgna)?

Najważniejsze informacje

1. Wykonanie pojedynczego zastrzyku z lekiem zwanym NLPZ (niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym) w celu leczenia zakleszczającego zapalenia ścięgna wiązało się ze znikomymi lub żadnymi efektami po 6 miesiącach

2. W leczeniu objawów zakleszczającego zapalenia ścięgna, jeden zastrzyk z NLPZ może nie zadziałać lepiej, niż jedno wstrzyknięcie steroidów

3. Więcej osób może nadal odczuwać umiarkowane lub poważne objawy od 3 do 6 miesięcy po otrzymaniu zastrzyku z NLPZ, w porównaniu z osobami, którym wstrzyknięto steroidy

4. Nie zaobserwowano różnicy pomiędzy liczbą zgłoszonych działań niepożądanych po wstrzyknięciu któregokolwiek z leków (steroidowego lub niesteroidowego)

Czym jest zakleszczające zapalenie ścięgna?

Zakleszczające zapalenie ścięgna to schorzenie, które dotyczy jednego lub więcej ścięgien w dłoni. Ścięgna to tkanki łączące mięśnie z kośćmi, umożliwiające poruszanie stawami. Kiedy ścięgno w dłoni jest spuchnięte i objęte stanem zapalnym, występują trudności i ból przy próbie zginania dotkniętego nim palca. Przy braku leczenia może wystąpić trwałe wygięcie palca, utrudniające wykonywanie codziennych czynności.

Leczenie zakleszczającego zapalenia ścięgna

U niektórych osób zakleszczające zapalenie ścięgna może ulec samoistnej poprawie. Gdy tak się nie stanie – leczenie obejmuje:

1. odpoczynek – unikanie pewnych czynności;

2. fizjoterapię;

3. przywiązanie palca do kawałka plastiku (szyny), aby ograniczyć jego ruch;

4. stosowanie leków znanych jako NLPZ – doustnie lub bezpośrednio przez skórę – w celu zmniejszenia natężenia bólu; oraz

5. stosowanie leków steroidowych wstrzykiwanych w celu zmniejszenia obrzęku.

Gdy żaden z podanych zabiegów nie zadziała, niezbędna może okazać się operacja, aby przywrócić ścięgnu swobodę ruchów.

Dlaczego powstał niniejszy przegląd Cochrane?

Wstrzykiwanie w dłoń leków steroidowych w celu leczenia zakleszczającego zapalenia ścięgna może przynieść niepożądane rezultaty. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy zastrzyk z NLPZ może pomóc osobom z zakleszczającym zapaleniem ścięgna i wywołać mniej działań niepożądanych niż steroidy.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których oceniano leki z grupy NLPZ w leczeniu zakleszczającego zapalenia ścięgna. Aby ocenić ogólny poziom skuteczności leczenia zakleszczającego zapalenia ścięgna zastrzykami z NLPZ, porównano wyniki znalezionych badań.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Uwzględniono dane do dnia 30 września 2020 r.

Co ustaliliśmy?

Znaleźliśmy 2 badania z udziałem 231 dorosłych (średnia wieku wyniosła 59 lat; 60% uczestników badań stanowiły kobiety), których leczono z powodu zakleszczającego zapalenia ścięgna w poliklinikach w Singapurze i Malezji. Pierwsze badanie trwało 3 miesiące, drugie 6 miesięcy. W jednym badaniu nie podało źródła finansowania; drugie z badań nie zostało sfinansowane komercyjnie.

Uczestnicy obu badań otrzymali zastrzyk z:

1. lekiem steroidowym (zwanym triamcynolonem); albo

2. NLPZ (diklofenakiem lub ketorolakiem).

Jakie są główne wyniki przeglądu?

W porównaniu z zastrzykiem steroidowym, zastrzyk z NLPZ może mieć niewielki lub żaden wpływ na:

1. ustępowanie objawów (dane z 2 badań z udziałem 231 osób);

2. to, do jakiego stopnia można poruszać palcem objętym stanem zapalnym 3–6 miesięcy później (1 badanie, 99 osób);

3. to, jak wiele osób nadal odczuwa ból po 3–6 miesiącach leczenia (2 badania, 231 osób); oraz

4. to, ile osób twierdzi, że ich leczenie zakończyło się sukcesem (1 badanie, 121 osób).

Średnio, na każde 100 leczonych osób:

1. u 34 osób otrzymujących NLPZ objawy mogły ustąpić po 3 miesiącach, w porównaniu z 41 osobami leczonymi lekami steroidowymi;

2. 28 osób otrzymujących NLPZ wciąż może odczuwać umiarkowane lub poważne objawy po 3–6 miesiącach, w porównaniu z 14 osobami leczonymi lekami steroidowymi;

3. 20 osób otrzymujących NLPZ może wciąż odczuwać ból po 3–6 miesiącach, w porównaniu z 24 osobami leczonymi lekami steroidowymi;

4. 64 osoby otrzymujące NLPZ mogą twierdzić, że ich leczenie było skuteczne, w porównaniu z 68 osobami leczonymi lekami steroidowymi.

Nie mamy pewności, czy zastrzyk z NLPZ:

1. wpływa na to, czy objawy zakleszczającego zapalenia ścięgna powracają po leczeniu; lub

2. powoduje mniej działań niepożądanych niż zastrzyk steroidowy (2 badania, 231 osób).

Ograniczenia danych naukowych

Nasze zaufanie do tych wyników jest ograniczone, ponieważ pochodzą one tylko z 2 małych badań. W badaniach tych stosowano różne dawki steroidu we wstrzyknięciu, co mogło wpływać na nasze porównanie wyników badań. Dalsze badania prawdopodobnie zmienią te wyniki lub zwiększą nasze zaufanie względem nich.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Solecki Redakcja: Regina Latusek, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information