Stosowanie produktów do mycia rąk bez spłukiwania w celu zmniejszenia absencji wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wprowadzenie

Absencja szkolna ponosi za sobą koszty dla rodziców, szkół i rządu, a długotrwała nieobecność niekorzystnie wpływa na edukację uczniów. Absencja spowodowana chorobą nie tylko w znacznym stopniu przyczynia się do nieobecności w szkole, ale także może powodować nieobecność rodziców w miejscu pracy - gdy sami zachorowali lub musieli pozostać w domu, aby opiekować się dziećmi. Obecnie istnieje kilka strategii stosowanych w celu ograniczenia absencji chorobowej. Powszechną metodą jest wdrożenie odpowiednich praktyk w zakresie higieny rąk. Jednak higiena rąk przy użyciu mydła i wody nie zawsze jest praktyczna, a rozwiązania alternatywne mogą okazać się bardziej skuteczne w zmniejszaniu ogólnego wskaźnika absencji chorobowej. Jedną z takich alternatyw jest zastosowanie produktu do mycia rąk bez spłukiwania.

Pytanie badawcze

Przegląd ten miał na celu zbadanie, czy stosowanie produktu do mycia rąk bez spłukiwania, w porównaniu z tradycyjną metodą mycia rąk, może zmniejszyć liczbę dni absencji uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Charakterystyka badań

Naukowcy dotarli do 19 istotnych badań, w których łącznie wzięło udział 30 747 uczestników. Osiem badań przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, dwa w Hiszpanii oraz po jednym w Chinach, Kolumbii, Finlandii, Francji, Kenii, Bangladeszu, Nowej Zelandii, Szwecji i Tajlandii. Sześć badań przeprowadzono w przedszkolach lub żłobkach (dzieci w wieku poniżej 5 lat), a pozostałe 13 badań w szkołach podstawowych (dzieci w wieku od 5 do 14 lat). Badania te różniły się pod względem składu stosowanych produktów i ich aplikacji. Tylko dwa badania zawierały informacje dotyczące głównego punktu końcowego (absencja z jakiegokolwiek powodu). Natomiast w przypadku absencji chorobowej odnotowano sześć badań, które dostarczyły informacji. Przedstawione wyniki badań są aktualne do lutego 2020 roku.

Kluczowe wyniki

Stosowanie i przestrzeganie zasad higieny rąk produktem bez spłukiwania, w porównaniu z niestosowaniem takich produktów, może wiązać się z niewielkimi, ale potencjalnie korzystnymi skutkami, w postaci zmniejszenia liczby dni nieobecności uczniów w szkole z powodu choroby. Jednak używanie produktu do mycia rąk bez spłukiwania może nie wpływać znacząco na zmniejszenie absencji z jakiegokolwiek powodu. Prawdopodobnie nie ma żadnej różnicy pod względem liczby podrażnień skóry między uczniami, którzy otrzymali produkt do mycia rąk bez spłukiwania w porównaniu z tymi, którzy używali mydła i wody. Większość uczniów oraz nauczycieli przychylnie odniosła się do stosowania produktu i stosunkowo dobrze przestrzegała zasad jego stosowania.

Jakość danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych w tym przeglądzie uznano za niską lub bardzo niską. Głównie ze względu na fakt, że uwzględnione badania przeprowadzone były przy użyciu niewystarczających metod, dostarczały nieprecyzyjnych danych oraz brakowało im spójności. Oznacza to, że mamy małą i bardzo małą pewność (zaufanie) co do wiarygodności przedstawionych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Sroczyńska Redakcja: Marta Róg, Karolina Moćko

Tools
Information