Edukacja żywieniowa wspomagająca odstawienie od piersi niemowląt urodzonych w terminie

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu edukacji żywieniowej dotyczącej odpowiednich praktyk żywieniowych w czasie odstawiania od piersi na wzrost i rozwój dzieci urodzonych w terminie.

Wprowadzenie

Na całym świecie ponad 150 milionów dzieci jest niedożywionych, a ponad 42 miliony ma nadwagę i otyłość. Zapewnienie rodzinom odpowiedniej edukacji w zakresie praktyk żywieniowych w czasie odstawiania od piersi może pomóc w optymalizacji żywienia, jednocześnie pomagając chronić dzieci zagrożone niedożywieniem, jak również te, które są podatne na wystąpienie nadwagi i otyłości.

Charakterystyka badań

Oceniliśmy badania opublikowane do grudnia 2019 roku i odnaleźliśmy 21 badań klinicznych rekrutujących 14 241 dzieci. Edukacja żywieniowa prowadzona we wszystkich badaniach, w których możliwa była łączna analiza wyników, miała na celu zmniejszenie ryzyka niedożywienia w dzieciństwie. Pięć badań przeprowadzono w krajach o wysokim dochodzie, ale zawartych w nich danych nie można było włączyć i analizować łącznie w tym przeglądzie.

Najważniejsze wyniki

Stwierdziliśmy, że zapewnienie edukacji żywieniowej dotyczącej odpowiednich praktyk podczas odstawienia od piersi rodzinom o niskich i średnich dochodach może poprawić masę ciała oraz wzrost dzieci w wieku 12 miesięcy. Jesteśmy bardzo niepewni wpływu edukacji żywieniowej na rozwój dzieci i ryzyko wystąpienia anemii w pierwszym roku życia, ponieważ tylko w dwóch badaniach przedstawiono wyniki w tym zakresie. W związku z tym, wyniki te opisywane są jedynie w tekście. Nie znaleźliśmy żadnych badań oceniających wpływ edukacji żywieniowej na ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości u dzieci, ani żadnych danych naukowych, które mogłyby zostać ocenione łącznie w tym przeglądzie.

Wiarygodność danych naukowych

Pewność co do wiarygodności danych naukowych dla zmniejszenia ryzyka niedożywienia w dzieciństwie w przypadku edukacji żywieniowej jest co najwyżej niska lub umiarkowana, ze względu na ograniczenia dotyczące zaprojektowania badań i różnice między włączonymi do naszego przeglądu badaniami. Wielkość odnotowanej poprawy w zakresie wzrostu jest mała i ma niejasne znaczenie kliniczne. Konieczne jest przeprowadzenie więcej badań długoterminowych, aby wykazać czy ta poprawa będzie się utrzymywać w dalszym życiu, prowadząc do większej poprawy. Oceniliśmy pewność danych naukowych dla innych wyników zawartych w przeglądzie jako niską, ze względu na ograniczoną liczbę zawartych w nim badań.

Dalsze badania są konieczne, aby określić czy edukacja żywieniowa może zmniejszać ryzyko przekarmienia i otyłości u dzieci.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kosowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information