Edukacja i szkolenie pracowników służby zdrowia w celu zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami i narażeniu na kontakty z płynami ustrojowymi

Jaki jest cel tego przeglądu?

Pracownicy służby zdrowia są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami lub zachlapania krwią i innymi płynami ustrojowymi podczas opieki nad pacjentami, przez co mogą rozwinąć się u nich choroby zakaźne. Niniejszy przegląd jest częścią serii badań dotyczących działań w zakresie zapobiegania takim wypadkom, a dokładniej skuteczności edukacji i szkoleń w ograniczaniu ich występowania. Przeszukiwaliśmy kompleksowo liczne bazy danych w celu znalezienia badań z randomizacją i bez randomizacji wykorzystujących działania edukacyjne w celu zapobiegania narażeniu na zranienie ostrymi narzędziami i ekspozycji na płyny ustrojowe.

Najważniejsze informacje

Znalezione dane naukowe o niskiej i bardzo niskiej jakości wskazują na to, że edukacja i szkolenia mogą zapobiegać zranieniom ostrymi narzędziami u pracowników służby zdrowia w okresie 12-miesięcznej obserwacji. Aby dalej badać wpływ edukacji i szkoleń na częstość występowania zranień i kontaktu z płynami ustrojowymi u pracowników służby zdrowia, konieczne są dalsze badania wysokiej jakości, wykorzystujące metodę randomizacji.

Co badano w ramach niniejszego przeglądu?

Do przeglądu włączono łącznie siedem badań: jedno badanie z randomizacją klastrową, trzy inne RCT i trzy analizy przerywanych szeregów czasowych (ang. interrupted time series). We wszystkich badaniach, z wyjątkiem dwóch, wykorzystano połączenie prezentacji edukacyjnych, pokazów interaktywnych oraz narzędzi marketingowych. W każdym z siedmiu badań ryzyko błędu systematycznego było duże. Tylko w jednym z nowszych badań zastosowano preferowany schemat, jakim jest badanie z randomizacją klastrową.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Edukacja i szkolenie pracowników służby zdrowia może skutkować niewielkim zmniejszeniem liczby zranień. Edukowanie może przynieść krótkoterminową poprawę w zakresie wiedzy i zachowań związanych ze zranieniami ostrymi narzędziami.

Jak bardzo aktualny jest ten przegląd?

Wyszukiwanie jest aktualne do kwietnia 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Elżbieta Kolbuch Redakcja: Agnieszka Kopcińska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information