Kąpiele w słonej wodzie w pomieszczeniach zamkniętych, a następnie sztuczne promieniowanie ultrafioletowe B w leczeniu łuszczycy plackowatej

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych na skuteczność kąpieli w słonej wodzie w pomieszczeniach zamkniętych u dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą, a następnie leczenia sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym B (UVB). Oceniliśmy 2 różne porównania: 1) Kąpiel solankowa + UVB vs inne zabiegi bez UVB; kwalifikującymi się komparatorami były: kąpiele z psoralenami, kąpiel z psoralenami + oddziaływanie sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym A (UVA), leczenie miejscowe, leczenie ogólnoustrojowe (leki doustne lub wstrzykiwane, które działają na cały organizm) albo placebo (substancja nieaktywna). 2) Kąpiel solankowa + UVB vs inne zabiegi + UVB lub samo UVB; kwalifikującymi się komparatorami były: wystawienie na działanie kąpieli zawierającej inne kompozycje lub stężenia + UVB lub samo UVB. Stopień nasilenia łuszczycy można zmierzyć za pomocą obszaru objętego łuszczycą i wskaźnika nasilenia łuszczycy (PASI). Poprawa choroby może być określona poprzez redukcję PASI. Wymagaliśmy zmniejszenia PASI-75 o co najmniej 75%, w celu oceny potencjalnego korzystnego efektu. Aby ocenić potencjalny szkodliwy efekt, wybraliśmy skutki uboczne związane z leczeniem na tyle poważne, aby przerwać leczenie.

Wprowadzenie

Łuszczyca plackowata jest przewlekłą chorobą skóry charakteryzującą się czerwonymi zmianami o srebrzystej łusce. Kąpiele w Morzu Martwym i ekspozycja na słońce mogą poprawić stan zmian chorobowych, ale mogą nie być dostępne dla większości pacjentów. Sztuczna kąpiel solankowa i ekspozycja na promieniowanie UVB mogą symulować naturalną ekspozycję.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do czerwca 2019 roku. Włączyliśmy 8 badań (1976 uczestników). W jednym z badań oceniano stosowanie kąpieli solankowych łącznie z UVB w porównaniu z innym zabiegiem bez UVB (kąpiel z psoralenami + UVA), ale nie oceniano w nim naszego głównego punktu końcowego. W 8 badaniach oceniono drugie porównanie, które było przedmiotem naszego zainteresowania: kąpiel solankowa z UVB w porównaniu z innymi zabiegami z UVB lub z samym UVB, a te, w których raportowano jakiekolwiek istotne punkty końcowe (tylko 5 badań), konkretnie porównano kąpiel solankową z UVB w porównaniu z samym UVB.

W żadnym z badań nie przedstawiono interesujących nas dodatkowych punktów końcowych. Łączny czas trwania badań klinicznych wahał się od co najmniej 2 do 13 miesięcy. Punkty końcowe oceniano pod koniec leczenia.

Przeanalizowaliśmy badania, w których stosowano różne zabiegi u różnych uczestników, a także osobno przeanalizowaliśmy badania, w których stosowano różne zabiegi u tego samego uczestnika, ale na różnych częściach ciała. Uczestnicy byli mężczyznami lub kobietami, a ich wiek najczęściej wahał się od 41 do 50 lat. W 5 badaniach mediana wyniku PASI wyjściowo wahała się od 15 do 18 i była zrównoważona między grupami. W 3 badaniach nie podano wyników PASI. 3 badania były sponsorowane przez komercyjne firmy uzdrowiskowe lub produkujące solanki, 1 przez towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, 1 przez stowarzyszenie dermatologów, a w 3 nie informowano o źródle finansowania. Połowę badań przeprowadzono w wielu ośrodkach, pozostałą część w pojedynczych ośrodkach. Większość badań przeprowadzono w Niemczech (a wszystkie w Europie).

Najważniejsze wyniki

W żadnym z badań nie przedstawiono danych dotyczących głównego punktu końcowego dla porównania kąpieli solankowej stosowanej łącznie z UVB w porównaniu z innymi rodzajami leczenia bez UVB; w 5 badaniach przedstawiono dane dotyczące głównego punktu końcowego dla porównania kąpieli solankowej łącznie z UVB w porównaniu z samym UVB. W odniesieniu do osiągnięcia PASI-75, zebrane dane z 2 badań wykazały, że kąpiel solankowa + UVB może zmniejszyć nasilenie łuszczycy w porównaniu z samym UVB (dane naukowe o niskiej pewności); jednak te 2 badania zostały przeprowadzone przez tę samą grupę, a German Spas Association sfinansowało jedno z badań (w drugim badaniu nie wskazano żadnego źródła dofinansowania). W żadnym z badań nie zaślepiono przydziału do grup leczenia przed osobami oceniającymi wyniki.

Podczas oceny niepożądanych zdarzeń związanych z leczeniem wymagających wycofania się z leczenia, dane z 3 innych badań wykazały, że różnica między kąpielą solną stosowaną łącznie z UVB a samym UVB może być niewielka lub żadna (dane naukowe o niskiej pewności). Do działań niepożądanych zaliczyć można podrażnienia skóry i silny świąd bezpośrednio po nasiąknięciu solą z Morza Martwego (w grupie kąpieli solankowej + UVB) oraz niedostateczną reakcję na fototerapię i zmianę na kąpiel z psoralenami + UVA (tylko w grupie UVB).

Wiarygodność danych naukowych

Dowody dotyczące PASI-75 i działań niepożądanych związanych z leczeniem wymagających wycofania z udziału w badaniu uznaliśmy za mało pewne. Na nasze zaufanie wpływały ograniczenia, takie jak ryzyko błędu systematycznego (przykładem jest nieadekwatne zaślepienie i duże ryzyko błędu systematycznego związanego z wybiórczym publikowaniem). Interesujące nas wyniki nie zostały odnalezione lub były ograniczone.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information