Inhibitory PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Opis skuteczności i bezpieczeństwa inhibitorów PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Wprowadzenie

Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) pozostają ważną przyczyną umieralności i zachorowalności, pomimo dostępnych skutecznych leków (statyny lub ezetymib), które obniżają poziom cholesterolu o małej gęstości (LDL-C). W związku z powyższym dalsza redukcja LDL-C może być uzasadniona, szczególnie u pacjentów, którzy nie reagują lub nie mogą stosować istniejących leków obniżających poziom LDL-C. Hamowanie PCSK-9 przez przeciwciała monoklonalne (inhibitory PCSK9) może dodatkowo zmniejszać poziom LDL-C i ryzyko ChNS.

Charakterystyka badań

Autorzy przeglądu zidentyfikowali 20 badań oceniających efekty stosowania inhibitorów PCSK9 u osób z dużym ryzykiem ChNS; badania prowadzone były w warunkach ambulatoryjnych. W niniejszym przeglądzie autorzy zidentyfikowali badania w wyniku elektronicznego przeszukiwania literatury przeprowadzonego do maja 2016 r. i dodatkowo włączyli trzy duże badania opublikowane w marcu 2017 roku.

Główne wyniki

Inhibitory PCSK9 to klasa leków, która obniża poziom LDL-C i tym samym może zmniejszać częstość ChNS. Oceniliśmy wyniki 20 badań, które wykazały korzystny wpływ inhibitorów PCSK9 na stężenie cholesterolu we krwi w okresie 6 miesięcy oraz jednego roku obserwacji. Mimo, że wielkość tego efektu różniła się między badaniami, wszystkie wykazały korzyści. Dostępne dane naukowe dotyczące efektów inhibitorów PCSK9 w porównaniu z lekami nie będącymi inhibitorami PCSK9 wskazują, że leki te zmniejszają częstość ChNS, ale nie wpływają na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyn. Brakuje danych naukowych wysokiej jakości dotyczących porównania inhibitorów PCSK9 z innymi aktualnie stosowanymi lekami, takimi jak: statyny lub ezetimib. Różnice w ryzyku pomiędzy osobami leczonymi PCKS9 i tymi nie leczonymi sugerują, że całkowite korzyści z ich stosowania są raczej umiarkowane (np. <1% zmiany ryzyka).

Jakość danych naukowych

Większość włączonych badań z randomizacją zostało zaprojektowanych tak, aby ocenić związki pomiędzy poszczególnymi biomarkerami. Jednak wszystkie badania były finansowane ze źródeł przemysłowych, co według oceny GRADE powoduje, że jakość danych naukowych była umiarkowana (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation - system stworzony do określenia siły rekomendacji i danych naukowych w ochronie zdrowia; przyp. tłum.). Jakość danych naukowych odnoszących się do wpływu tych leków na kliniczne punkty końcowe (ryzyko zgonu i chorób sercowo-naczyniowych) była umiarkowana porównując z placebo i niska porównując z ezetymibem i statynami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Share/Save