Stosowanie dekstrozy doustnie w postaci żelu u noworodków z małym stężeniem glukozy we krwi

Pytanie badawcze

Czy stosowanie dekstrozy doustnie w postaci żelu u noworodków z hipoglikemią jest skuteczniejsze, w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub stosowaniem innego leczenia aktywnego, pod względem normalizacji glikemii i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych w dłuższym okresie czasu?

Wprowadzenie

Małe stężenie glukozy we krwi u noworodków występuje powszechnie, ale w niektórych grupach ryzyka stwierdza się je częściej (u noworodków matek z dużym stężeniem glukozy we krwi [cukrzycą], u wcześniaków, u małych oraz dużych noworodków). Noworodki z małym stężeniem glukozy we krwi są obciążone większym ryzykiem wystąpienia problemów rozwojowych w późniejszym dzieciństwie. W leczeniu tego stanu stosuje się zazwyczaj aktywne metody, często wymagające podawania mleka modyfikowanego lub przyjęcia na oddział intensywnej terapii noworodków w celu dożylnego podawania płynów, co powoduje czasowe oddzielenie od matki. Cukier w postaci żelu podawany na wewnętrzną część ust jest prostą i tanią metodą początkowego leczenia małego stężenia glukozy we krwi u noworodków. Oceniliśmy, czy doustna dekstroza jest skuteczniejsza niż niestosowanie leczenia lub inne aktywne metody leczenia w normalizowaniu małego stężenia glukozy we krwi u noworodków i zmniejszaniu jego długoterminowego wpływu na rozwój układu nerwowego.

Charakterystyka badań

W 2 badaniach przeprowadzonych w krajach o wysokim dochodzie oceniono stosowanie dekstrozy doustnie w postaci żelu w celu odwrócenia małego stężenia glukozy we krwi u łącznie 312 niemowląt. U 157 noworodków karmionych standardowo badacze wcierali dekstrozę w postaci żelu w wewnętrzną część policzka, natomiast u 155 noworodków wcierano żel z placebo i karmiono je standardowo.

Główne wyniki

Wyniki sugerują, że doustne stosowanie dekstrozy w postaci żelu prawdopodobnie koryguje pojedyncze epizody małego stężenia glukozy we krwi i może powodować niewielkie zmniejszenie ryzyka poważnej niepełnosprawności u dzieci w wieku 2 lat lub starszych; jednak dane naukowe są niepewne. Dane naukowe nie były wystarczające, aby wykazać, czy doustna dekstroza w postaci żelu zmniejsza potrzebę stosowania innych metod leczenia. Doustne stosowanie dekstrozy w postaci żelu w porównaniu ze stosowaniem żelu placebo prawdopodobnie zmniejsza separację matka-dziecko i prawdopodobnie zwiększa prawdopodobieństwo wyłącznego karmienia piersią po wypisie ze szpitala. Badacze nie odnotowali żadnych zdarzeń niepożądanych, gdy niemowlętom podawano doustnie dekstrozę w postaci żelu.

Szukaliśmy badań opublikowanych do października 2021. Znaleźliśmy 2 trwające badania, które mogą zmienić wnioski z tego przeglądu, gdy zostaną opublikowane.

Wiarygodność danych naukowych

Dostępne badania obejmowały mało uczestników i nie ma wystarczającej liczby badań, aby być całkowicie pewnym wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information