Stosowanie dekstrozy doustnie w postaci żelu u noworodków z małym stężeniem glukozy we krwi

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie przeglądu: Czy stosowanie dekstrozy doustnie w postaci żelu u noworodków z hipoglikemią jest skuteczniejsze, w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub stosowaniem innego leczenia aktywnego, pod względem normalizacji glikemii i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych w dłuższym okresie czasu?

Wprowadzenie: Małe stężenie glukozy we krwi u noworodków występuje powszechnie, ale w niektórych grupach ryzyka stwierdza się je częściej (u noworodków matek z cukrzycą, u wcześniaków, u małych oraz dużych noworodków). Noworodki z małym stężeniem glukozy we krwi są obciążone większym ryzykiem wystąpienia problemów rozwojowych w późniejszym dzieciństwie. W związku z powyższym, u noworodków powszechnie stosuje się leczenie aktywne, i często wymaga ono podawania mleka w proszku lub hospitalizacji na oddziale noworodkowym, co wiąże się z tymczasowym oddzieleniem od matki.

Charakterystyka badania: Do tej pory stosowanie dekstrozy w żelu w celu leczenia małego stężenia glukozy we krwi u noworodków pozostających pod opieką matki oceniano w dwóch badaniach. Badania te łącznie obejmowały 312 noworodków. U 157 noworodków karmionych standardowo badacze wcierali dekstrozę w postaci żelu w wewnętrzną część policzka, natomiast u 155 noworodków wcierano żel z placebo i karmiono je standardowo albo dzieci były karmione wyłącznie samą mieszanką i nie stosowano u nich dekstrozy.

Kluczowe wyniki: Wyniki sugerują, że stosowanie dekstrozy w postaci żelu jest skuteczne i pozwala na to, aby noworodek mógł zostać z matką oraz poprawia laktację po wypisie ze szpitala. U dzieci nie odnotowano występowania żadnych objawów niepożądanych, zarówno po podaniu dekstrozy oraz w ciągu 2 pierwszych lat życia.

Ograniczenia tego przeglądu obejmują brak danych naukowych w zakresie najważniejszych punktów końcowych dotyczących skuteczności leczenia u noworodków, u których stwierdzono pojedynczy epizod małego stężenia glukozy we krwi oraz dotyczących wpływu leczenia na uszkodzenia mózgu. Aby móc odpowiedzieć na te ważne pytania konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Dekstroza w postaci żelu podawana na wewnętrzną część policzka jest prostą i bezpieczną metodą początkowego leczenia małego stężenia glukozy we krwi u noworodków.

Jakość danych: Ogólną jakość danych naukowych oceniono na umiarkowaną do bardzo niskiej. Przyczyny obniżenia jakości danych naukowych obejmowały: niedokładność (rozbieżność danych), błąd systematyczny związany z wybiórczym publikowaniem (dane opierały się na wynikach pojedynczych badań; jedna publikacja była wyłącznie w formie abstraktu), niewystarczające dane niezbędne do oceny ryzyka błędu systematycznego i/lub duży stopień niezgodności między poszczególnymi wynikami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko