เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานสำหรับรักษาทารกแรกเกิดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

สำหรับทารกแรกเกิดที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ) เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทาน มีประสิทธิผลมากกว่าการไม่รักษาหรือการรักษาอื่น ๆ ในการแก้ไขระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและลดความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาทในระยะยาวหรือไม่

ความเป็นมา

ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ) ในทารกแรกเกิดเป็นเรื่องที่พบบ่อยและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่ม (ทารกของมารดาที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (เบาหวาน) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกขนาดเล็กและใหญ่) ทารกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาพัฒนาการในวัยเด็ก ในการจัดการกับภาวะนี้ โดยทั่วไปแล้วการรักษาเชิงรุกมักต้องใช้นมผสมหรือเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดเพื่อรับการให้ของเหลวในเส้นเลือด ส่งผลให้ต้องแยกตัวจากแม่ชั่วคราว เจลน้ำตาลทาภายในช่องปากเป็นทางเลือกที่ง่ายและราคาประหยัดสำหรับการดูแลทารกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในระยะแรก เรากำลังสำรวจว่า เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานมีประสิทธิผลมากกว่าการไม่รักษา หรือการรักษาเชิงรุกอื่นๆ ในการแก้ไขระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด และลดผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการทางระบบประสาท

ลักษณะการศึกษา

2 การศึกษาในประเทศที่มีรายได้สูงได้ประเมิน การใช้เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานเพื่อแก้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกทั้งหมด 312 คน นักวิจัยนำเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานมาถูที่แก้มของทารกสำหรับทารกจำนวน 157 ราย และทาเจลหลอกหรือไม่ใช้เจลสำหรับทารก 155 ราย จากนั้นจึงให้อาหารตามปกติ

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานอาจแก้ไขระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในแต่ละตอนและอาจส่งผลให้ความเสี่ยงของความพิการที่สำคัญลดลงเล็กน้อยเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หลักฐานไม่แน่นอน หลักฐานไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานลดความจำเป็นในการรักษาอื่นๆ หรือไม่ เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานเมื่อเปรียบเทียบกับเจลหลอกอาจช่วยลดการแยกกันของแม่-ทารก และอาจเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังจากออกจากโรงพยาบาล นักวิจัยรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ เมื่อให้เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานแก่ทารก

เราค้นหาการศึกษาจนถึงเดือนตุลาคม 2021 มี 2 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ ที่อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อเผยแพร่

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

การศึกษาที่มีอยู่มีขนาดเล็กและมีการศึกษาไม่เพียงพอและเพื่อให้แน่ใจในผลลัพธ์ทั้งหมด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทาน (ความเข้มข้นของ dextrose 40%) ที่ใช้ในการรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด (โดยเฉพาะทารก late preterm and term ที่มีความเสี่ยง) อาจเพิ่มการแก้ไขเหตุการณ์ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และอาจส่งผลให้ความเสี่ยงของความพิการทางระบบประสาทที่สำคัญลดลงเล็กน้อยที่อายุ 2 ปีขึ้นไป การรักษาด้วยเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานอาจช่วยลดอุบัติการณ์ของการแยกจากมารดาเพื่อรับการรักษา และเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังออกจากโรงพยาบาล ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานน่าจะเป็นวิธีการรักษาทางเลือกแรกที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับทารกที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในบริบทที่มีรายได้สูง

จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการรักษาด้วยเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานต่อความพิการทางระบบประสาทในภายหลังและความจำเป็นในการรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอื่นๆ การศึกษาในอนาคตควรทำในบริบทที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ในทารกคลอดก่อนกำหนดระดับ extreme และ moderate และเปรียบเทียบเจลเด็กซ์โทรสแบบรับประทานกับการรักษาอื่นๆ เช่น เด็กซ์โทรสทางเส้นเลือด มี 2 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ ที่อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของการทบทวนนี้เมื่อเผยแพร่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิดเป็นภาวะที่พบบ่อย อาจเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บที่สมอง มักได้รับการจัดการโดยการจัดหาแหล่งกลูโคสทางเลือกให้กับทารก ซึ่งมักให้นมผ่านทางเดินอาหาร หรือสารละลาย dextrose ทางเส้นเลือด ซึ่งอาจลดความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Dextrose ทางหลอดเลือดดำมักต้องการให้แม่และลูกได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน การให้ dextrose gel เรียบง่ายและราคาไม่แพง และสามารถให้โดยตรงไปยังเยื่อบุกระพุ้งแก้มเพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องและการดูแลมารดา

นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่ในปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานในการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนกลับบ้าน และลดความบกพร่องของพัฒนาการทางระบบประสาทในระยะยาว

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE และ Embase ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งฐานข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2021 นอกจากนี้เรายังค้นหาเครือข่ายการทดลองทางคลินิกระหว่างประเทศ รายการอ้างอิงของการทดลองที่รวม และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) และ quasi-RCTs ที่เปรียบเทียบเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานกับยาหลอก การไม่รักษา หรือการรักษาอื่นๆ สำหรับการรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนกลับบ้าน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนประเมินคุณภาพการศึกษาและคัดลอกข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน พวกเขาไม่ได้ประเมินสิ่งตีพิมพ์ที่พวกเขาเป็นผู้ประพันธ์ เราติดต่อผู้วิจัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เราใช้ fixed-effect models และแนวทาง GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวม 2 การศึกษาที่ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง เกี่ยวข้องกับทารกที่คลอดก่อนกำหนดและอยู่ในระยะที่มีความเสี่ยง 312 คน และเปรียบเทียบการกินเจล dextrose (ความเข้มข้น 40%) กับเจลหลอก 1 การศึกษามีความเสี่ยงของอคติต่ำ และการศึกษาอื่น (บทคัดย่อ) ไม่มีความชัดเจนหรือมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานเมื่อเปรียบเทียบกับเจลหลอกอาจเพิ่มการแก้ไขเหตุการณ์ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (risk ratio 1.08, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.98 ถึง 1.20; rate difference มากขึ้น 66 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 17 ถึง มากขึ้น 166; 1 การศึกษา; ทารก 237 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจส่งผลให้ความเสี่ยงของความพิการทางระบบประสาทที่สำคัญลดลงเล็กน้อยเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอน (risk ratio (RR) 0.46, 95% CI 0.09 ถึง 2.47; risk difference (RD) ลดลง 24 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 41 ถึง มากขึ้น 66; 1 การศึกษา, เด็ก 185 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของเจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานเมื่อเปรียบเทียบกับเจลหลอกหรือไม่มีเจลต่อความจำเป็นในการรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (RR 0.78, 95% CI 0.46 ถึง 1.32; RD น้อยลง 37 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 91 ถึง มากขึ้น 54; 2 การศึกษา, ทารก 312 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ผู้วิจัยใน 1 การศึกษา ทารก 237 คนรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (เช่น สำลักหรืออาเจียนในขณะที่ให้ยา) ในกลุ่มเจลเด็กซ์โทรสหรือกลุ่มยาหลอก (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เจลเดกซ์โทรสแบบรับประทานเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกอาจช่วยลดอุบัติการณ์ของการแยกจากมารดาเพื่อรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (RR 0.54, 95% CI 0.31 ถึง 0.93; RD น้อยลง 116 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 174 ถึง น้อยลง 18; 1 การศึกษา, ทารก 237 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหลังออกจากโรงพยาบาล (RR 1.10, 95% CI 1.01 ถึง 1.18; RD มากขึ้น 87 ต่อ 1000, 95% CI มากขึ้น 9 ถึง มากขึ้น 157; 1 การศึกษา, ทารก 237 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 เมษายน 2022

Tools
Information