Stosowanie oksykodonu w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych

Wnioski

Nie ma mocnych danych potwierdzających, że oksykodon wpływa na ból w neuropatii cukrzycowej lub neuralgii popółpaściowej. Nie odnaleziono badań oceniających stosowanie oksykodonu w innych rodzajach bólu neuropatycznego.

Wprowadzenie

Ból neuropatyczny powstaje wskutek uszkodzenia nerwów. Różni się on od bólu przewodzonego przez zdrowe nerwy, spowodowanego uszkodzeniem tkanek (np. w wyniku upadku, skaleczenia lub zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych). Ból neuropatyczny jest często leczony innymi lekami niż stosowane w bólu spowodowanym uszkodzeniem tkanek i zwykle uważane za przeciwbólowe. Na przykład, leki stosowane w leczeniu depresji lub padaczki (drgawek) mogą być bardzo skuteczne u niektórych osób z bólem neuropatycznym. Ponadto w leczeniu bólu neuropatycznego niekiedy stosuje się opioidowe leki przeciwbólowe.

Opioidowym lekiem przeciwbólowym jest na przykład morfina. Morfina to lek pochodzenia roślinnego, ale wiele opioidów częściej powstaje na drodze syntezy chemicznej, a nie wskutek ekstrakcji z roślin. Oksykodon to półsyntetyczny opioid, powstały z alkaloidu opioidowego - tebainy.

Przegląd ten jest częścią aktualizacji wcześniej opublikowanego przeglądu "Stosowanie oksykodonu w leczeniu bólu neuropatycznego i fibromialgii u dorosłych", który podzielono na oddzielne przeglądy ze względu na analizę dwóch różnych stanów chorobowych. Niniejszy przegląd dotyczy wyłącznie bólu neuropatycznego.

Charakterystyka badania

W grudniu 2015 r. zaktualizowaliśmy wyszukiwanie przeprowadzone we wcześniejszym przeglądzie Cochrane w celu odnalezienia badań klinicznych dotyczących stosowania oksykodonu w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych. Znaleźliśmy dwa dodatkowe badania, które włączyliśmy do analizy. Wcześniejszy przegląd zawierał trzy badania, w których porównywano oksykodon z placebo w okresie kilku tygodni, natomiast nowe badania oceniały dodanie oksykodonu do dotychczasowego leczenia pregabaliną lub gabapentyną. Większość z 687 uczestników z badań cierpiało na ból kończyn w powodu uszkodzenia nerwów w przebiegu cukrzycy.

Główne wyniki

Jedynie dane naukowe o niskiej jakości wskazują, że oksykodon łagodzi ból. W porównaniu z placebo, mniej osób zaprzestało stosowania oksykodonu, ponieważ nie odczuwali efektów leczenia, jednakże więcej osób doświadczyło działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Zarówno w odniesieniu do korzyści, jak i szkód uznaliśmy jakość danych naukowych za bardzo niską ze względu na małą liczbę badań, uczestników i raportowanych wyników oraz z uwagi na możliwe błędy w sposobie analizy danych w badaniach. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information