Rola okularów, soczewek kontaktowych oraz chirurgii oka w zapobieganiu lub leczeniu dolegliwości oczu u osób korzystających z komputera

Jaki jest cel niniejszego przeglądu?

Osoby korzystające z komputera często skarżą się na problemy z oczami czy bóle głowy. Okulary, soczewki kontaktowe lub operacje oczu mogą zmniejszyć te dolegliwości lub im zapobiec. Zbadaliśmy wpływ tych działań na objawy ze strony oczu i jakość życia.

Najważniejsze informacje

Okulary przeznaczone do pracy przy komputerze ze szczególnymi typami szkieł nie różnią się od innych typów okularów pod względem wpływu na dolegliwości ze strony oczu. W porównaniu z noszeniem okularów przeznaczonych do codziennego użytku, okulary do pracy przy komputerze mogą zapewnić lepszą krótkotrwałą poprawę komfortu widzenia, ale nie po upływie 6 miesięcy użytkowania. Nie mamy danych dotyczących długotrwałej obserwacji. Ze względu na bardzo niską jakość danych naukowych, nie mamy pewności co do tego wniosku. Wpływ noszenia soczewek kontaktowych i wykonania operacji oczu na poprawę komfortu widzenia u osób korzystających z komputera nie został jeszcze zbadany. Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań z randomizacją (RCT) z udziałem setek uczestników w celu dokładniejszego przeanalizowania dolegliwości w ciągu rocznego okresu obserwacji.

Co oceniano w niniejszym przeglądzie?

Znaleźliśmy 8 badań, w których łącznie wzięło udział 381 osób. We wszystkich badaniach oceniano okulary korekcyjne. Nie znaleźliśmy badań oceniających soczewki kontaktowe lub zabiegi chirurgiczne. Okulary progresywne, w których ostrość widzenia stopniowo zmienia się z bliży na dal ekranu komputera, uwzględniono w 2 badaniach, ale w jednym z nich nie przedstawiono żadnych danych. W innych 2 badaniach poddano obserwacji progresywne okulary do komputera, w których tym razem ostrość widzenia wykraczała na kilka metrów poza ekran komputera. Przeprowadzono 5 badań z wykorzystaniem progresywnych okularów do komputera, w których ostrość widzenia stopniowo zmieniała się na daleką odległość. W jednym z badań sprawdzano, czy można poprawić jakość szkieł w okularach należących do uczestników oraz czy ma to wpływ na ich widzenie komputerowe. Badanie to nie dostarczyło jednak żadnych wyników. Oceniliśmy ryzyko błędu systematycznego jako nieokreślone w 4 badaniach, wysokie w 2 badaniach i niskie w 1 badaniu.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Okulary progresywne w porównaniu z innymi typami okularów do komputera
W jednym z badań nie stwierdzono różnicy w zakresie dolegliwości oczu po upływie 1 roku między osobami noszącymi okulary do komputera ze szkłami progresywnymi i jednoogniskowymi.

Okulary progresywne do komputera z widzeniem pośrednim w górnej części szkieł w porównaniu z innymi typami okularów
W 2 badaniach stwierdzono niewielką różnicę w zakresie dolegliwości ze strony oczu między osobami noszącymi okulary progresywne do komputera umożliwiające skupienie wzroku na średnich odległościach a okularami progresywnymi do codziennego użytku, gdy okulary były używane przez okres od tygodnia do miesiąca. Nie zaobserwowano różnicy pod względem częstości występowania zawrotów głowy przy noszeniu tych dwóch rodzajów okularów. W innym badaniu nie stwierdzono różnicy w zakresie dolegliwości ze strony oczu po upływie 1 roku między osobami noszącymi okulary do komputera ze szkłami progresywnymi i osobami noszącymi szkła jednoogniskowe.

Okulary progresywne do komputera z daleką ostrością w górnej części w porównaniu z innymi typami okularów
W 2 innych badaniach nie stwierdzono różnicy pod względem dolegliwości ze strony oczu po upływie jednego miesiąca między osobami noszącymi okulary do komputera do dali i osobami z okularami dwu- lub trójogniskowymi. W innym badaniu stwierdzono, że po roku okulary jednoogniskowe były tak samo dobre jak okulary do komputera. W badaniu, w którym porównano progresywne okulary do komputera z oceną stanowiska pracy przy komputerze i noszeniem własnych okularów (do komputera) stwierdzono poprawę w zakresie objawów astenopii o około 40%.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Przegląd ten obejmuje badania opublikowane do 20 grudnia 2017 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Petryla Redakcja: Magdalena Zawadzka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information