Wdrażanie wytycznych dotyczących leczenia w opiece psychiatrycznej

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich kilku dekad opracowano szereg terapii i interwencji na rzecz zdrowia psychicznego w oparciu o dane naukowe pochodzące z badań. Dotyczy to również wyników badań w zakresie skuteczności leczenia farmakologicznego (np. lekami przeciwpsychotycznymi) oraz terapii psychologicznych (np. terapii poznawczo-behawioralnej, terapii rodzinnej i psychoedukacji). Jednak nie jest łatwo przenieść wyniki badań na praktykę kliniczną i codzienne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Istnieje ogromna przepaść wytworzeniem danych naukowych (teoria - co wiemy) a ich wprowadzeniem w placówkach opieki zdrowotnej (praktyka kliniczna - co jest wykonywane). Lepsze wprowadzanie do praktyki danych naukowych można osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości na temat tego, że takie dane naukowe istnieją.

Jedną z takich metod jest stosowanie wytycznych dotyczących leczenia opracowanych w oparciu o ocenę wyników badań naukowych. Wytyczne dotyczące leczenia są obecnie powszechnie stosowane w placówkach opieki zdrowotnej, w tym zapewniających leczenie schizofrenii. Jednak nie jest jasne, czy wytyczne mają jakikolwiek pozytywny wpływ na działanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, czy też na poprawę wyników leczenia pacjentów (takich jak: lepsza jakość życia, poprawa stanu psychicznego, zatrudnienie i mniejsza liczba przyjęć do szpitala).

Wyszukiwania

Przegląd ten oparty jest na wyszukiwaniu przeprowadzonym przez specjalistę informacji medycznej Cochrane Schizofrenia Group, w marcu 2012 roku i zaktualizowanym w sierpniu 2015 r.

Charakterystyka badań

Przegląd obejmuje sześć badań, w których oceniano skuteczność strategii wdrażania wytycznych w zakresie poprawy opieki zdrowotnej i wyników zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi, w porównaniu ze standardowo zapewnianą opieką.

Wyniki

Chociaż pojedyncze badania dostarczyły wstępnych danych naukowych wskazujących, że wdrożenie wytycznych dotyczących leczenia może wiązać się z osiągnięciem niewielkich zmian opieki w zakresie zdrowia psychicznego, to w większości badań nie wykazano efektu.

Wnioski

Przy tak małej liczbie badań oraz ze względu na bardzo niską jakość głównych danych naukowych, nie było możliwe sformułowanie konkretnych i ostatecznych wniosków. Wciąż istnieje luka w wiedzy na temat tego, w jaki sposób wdrażanie wytycznych może poprawić wyniki pacjentów i system opieki zdrowotnej. Pozostają jedynie ograniczone informacje dla osób z problemami zdrowia psychicznego, pracowników służby zdrowia i decydentów. Aby wypełnić tę lukę w wiedzy, potrzebne są dobrze przeprowadzone i poprawnie zaprojektowane duże badania.

To streszczenie napisał użytkownik opieki zdrowotnej Benjamin Gray: użytkownik systemu opieki zdrowotnej oraz ekspert w Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information