Wizyty domowe we wczesnym okresie po urodzeniu dziecka

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Problemy zdrowotne matek oraz niemowląt najczęściej pojawiają się w ciągu kilku tygodniu po porodzie. U matek może wystąpić krwotok poporodowy, gorączka i zakażenie, ból pleców i brzucha, nieprawidłowa wydzielina z pochwy, powikłania zakrzepowo-zatorowe i powikłania ze strony dróg moczowych, jak również problemy psychologiczne i psychiatryczne (np. depresja poporodowa). Matki mogą również potrzebować wsparcia w zakresie karmienia piersią. Niemowlęta zagrożone są śmiercią z powodu zakażeń, niedotlenienia oraz wcześniactwa. Wizyty domowe prowadzone przez pracowników ochrony zdrowia lub innych opiekunów medycznych we wczesnym okresie połogu mogą zapobiegać przewlekaniu się problemów zdrowotnych, wpływając korzystnie na kobiety, ich dzieci i rodziny. Niniejszy przegląd dotyczy różnych form wizyt domowych w okresie kilku tygodni po porodzie.

Włączyliśmy do przeglądu 12 badań z randomizacją, w których wzięło udział ponad 11 000 kobiet. Niektóre badania skupiały się na ocenie parametrów fizycznych matki oraz noworodka, podczas gdy inne obejmowały wsparcie w zakresie karmienia piersią, a w jednym badaniu zapewniano praktyczne wsparcie w zakresie obowiązków domowych i opieki nad dzieckiem. Badania przeprowadzono zarówno w krajach o wysokich jak i małych zasobach, gdzie kobiety objęte standardową opieką nie otrzymywały dodatkowej opieki poporodowej we wczesnym okresie po wypisaniu ze szpitala.

Badania koncentrowały się na trzech rodzajach porównań: programy o większej i mniejszej liczbie wizyt domowych po porodzie (pięć badań), programy oferujących różne modele opieki (trzy badania) oraz programy wizyt domowych w porównaniu z kontrolnymi wizytami w szpitalu (cztery badania). We wszystkich badaniach włączonych, oprócz dwóch, domowa opieka poporodowa była prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników medycznych. Dla większości ocenianych przez nas zmiennych tylko jedno lub dwa badania dostarczały danych i ogólne wyniki były niespójne.

Nie wykazano, aby domowe wizyty wiązały się ze zmniejszeniem liczby zgonów noworodków lub poważnych problemów zdrowotnych matek. Zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet nie uległo poprawie w wyniku częstszych wizyt domowych, jednak w jednym badaniu bardziej zindywidualizowana opieka wpłynęła na poprawę ich zdrowia psychicznego. Ogólnie, dzieci rzadziej potrzebowały nagłej pomocy medycznej, jeśli ich matki otrzymały więcej domowych wizyt poporodowych. Częstsze wizyty mogły wpłynąć na większą liczbę matek karmiących swoje dziecko wyłącznie piersią. Ograniczeniami przeglądu były różne punkty końcowe raportowane w poszczególnych badaniach, sposoby pomiaru wyników oraz duże zróżnicowanie interwencji i grup kontrolnych w poszczególnych badaniach. Badania miały różną jakość pod względem ryzyka błędu systematycznego.

Niezbędne są dalsze badania, aby można było zalecić konkretny schemat opieki poporodowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny. Redakcja: Katarzyna Mistarz, Małgorzata Kołcz