Zmniejszenie spożycia soli w diecie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Choroby układu krążenia obejmują zawały serca i udary, i stanowią główną przyczynę przedwczesnych zgonów i niesprawności. Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzedniego przeglądu po raz pierwszy opublikowanego w 2011 roku. Jego celem jest ocena, czy intensywne wsparcie i zachęcanie, aby obniżyć ilość soli w produktach spożywczych i zastępowanie jej solą niskosodową, zmniejsza ryzyko zgonu lub chorób sercowo-naczyniowych. W niniejszej aktualizacji przeglądu włączono dwa nowe badania i wykluczono jedno wątpliwe badanie, zatem łącznie uwzględniono osiem badań włączonych obejmujących 7284 uczestników.

Porady dietetyczne i zastępowanie soli skutkowało zmniejszonym spożyciem soli, co prowadziło do niewielkiego obniżenia ciśnienia krwi, w okresie do sześciu miesięcy. Istnieją słabe dane naukowe wskazujące na korzystny wpływ interwencji na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, jednak wyniki te były niejednoznaczne i opierały się na jednym badaniu, w którym uczestniczyli emerytowani mieszkańcy domów seniora, a ograniczenie stosowania soli dotyczyło przygotowywania posiłków w kuchniach tej instytucji (a nie indywidualnie przez uczestników - przyp. tłum.)

Wyniki naszego przeglądu nie oznaczają, że należy zaniechać doradzania ludziom, aby zmniejszali ilość spożywanej soli. Jednak dodatkowe działania polegające na przykład na zmniejszaniu ilość soli ukrytej w przetworzonej żywności, ułatwiłyby ludziom osiągnięcie niższego spożycia soli. Generalnie, wiele badań nie zawierało wystarczającej ilości szczegółowych informacji aby móc ocienić potencjalne ryzyko błędu systematycznego. Potrzeba dalszych eksperymentalnych i klinicznych badań dotyczących wpływu różnych strategii zmniejszania spożycia soli na efekty zdrowotne w celu wspierania polityki zdrowia publicznego w tym zakresie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information