Porady żywieniowe w celu poprawy wyników w ciąży mnogiej

W ciążach mnogich (bliźniaki, trojaczki lub więcej dzieci) tempo przemiany materii matek jest większe niż kobiet w ciąży z jednym dzieckiem, dlatego też dieta wysokokaloryczna może być pomocna w utrzymaniu prawidłowego odżywienia matki. W porównaniu do ciąży pojedynczej ciąże mnogie cechują się wyższym ryzykiem powikłań zarówno dla kobiety, jak i jej dzieci. W szczególności, częściej występuje słaby przyrost masy ciała dzieci w łonie matki, przedwczesny poród oraz niska masa urodzeniowa.

Sugeruje się, że specjalna, wysokokaloryczna dieta dla kobiet ciężarnych może poprawić wyniki u dzieci. Jednakże, sztuczne zwiększenie masy ciała może nie przynieść żadnych korzyści, a ponadto może być niekomfortowe dla matki. Może także przyczynić się do długotrwałych problemów z nadwagą. Celem niniejszego przeglądu Cochrane było odnalezienie badań o kontrolowanej jakości (metodologicznej - przyp. tłum.) porównujących specjalne diety ze zwykłymi dietami lub badania dotyczące poradnictwa w zakresie diet specjalnych, jednak nie odnaleziono takowych. Oznacza to, że nie ma danych pochodzących z badań z randomizacją pozwalających ocenić czy specjalne zalecenia dietetyczne dla kobiet w ciąży mnogiej, przynoszą więcej korzyści, czy szkody.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information