توصیه‌های تغذیه‌ای برای بهبود پیامدها در بارداری‌های چند‌-قلویی

در بارداری‌های چند-قلویی (دو‌-قلو، سه‌-قلو و بیشتر)، نرخ متابولیسم مادر بیشتر از زنانی است که یک نوزاد تک‌-قلو را باردار هستند، بنابراین، رژیم غذایی پُر‌کالری نیز ممکن است به حفظ وضعیت تغذیه‌ای مادر کمک کند. بارداری‌های چند-قلویی نسبت به بارداری‌های تک-قلویی، خطر بالاتری را برای بروز عوارض در زنان و نوزادان‌شان دارند. به‌طور خاص، رشد ضعیف نوزادان در رحم، زایمان زودرس، و وزن کم هنگام تولد شایع‌تر هستند.

پیشنهاد شده که داشتن یک رژیم غذایی پُر‌‌کالری خاص برای زن باردار، ممکن است پیامدها را برای نوزادان بهبود بخشد. با این حال، وزن‌گیری صناعی ممکن است هیچ مزیتی نداشته و می‌تواند برای مادر ناخوشایند باشد. حتی ممکن است به مشکلات طولانی-مدت اضافه-وزن برای او بی‌انجامد. هدف این مرور کاکرین، شناسایی مطالعات کنترل‌ شده و با کیفیتی بود که رژیم‌های غذایی خاص را با رژیم‌های غذایی معمولی مقایسه کرده، یا کارآزمایی‌هایی که به توصیه‌هایی در مورد رژیم‌های غذایی خاص نگاهی داشتند، اما هیچ موردی را نیافتند. هیچ شواهد محکمی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ شده به دست نیامد که نشان دهد رژیم‌های غذایی خاص یا توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان با بارداری‌‌های چند-قلویی مفید هستند یا مضر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهد محکمی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده وجود ندارد که نشان دهد رژیم‌های غذایی خاص یا توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان با بارداری‌‌های چند-قلویی مفید هستند یا مضر. نیاز آشکار به انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده در این زمینه وجود دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بارداری‌های چند‌-قلویی، با نرخ بالاتری از مورتالیتی و موربیدیتی پری‌ناتال نسبت به بارداری‌های تک‌-قلویی همراه هستند، که عمدتا به دلیل افزایش خطر زایمان زودرس است. از آنجا که پیامد جنینی، در محدوده خاصی از افزایش وزن مادر در بهترین حالت قرار می‌گیرد، پیشنهاد شده که زنان با بارداری‌های چند‌-قلویی، رژیم‌های غذایی خاصی (به ویژه رژیم‌های پُرکالری) را مصرف کنند که برای وزن‌گیری طراحی شده‌اند. با این حال، «وزن‌گیری مطلوب» در مادر، در مطالعات گذشته‌نگر ممکن است فقط منعکس کننده رشد خوب نوزادان و زایمان در زمان مقرر یا نزدیک به آن باشد (هر دو با یک پیامد خوب مرتبط هستند) و وزن‌گیری به صورت مصنوعی توسط ورودی تغذیه، ممکن است هیچ مزیتی را به همراه نداشته باشد. در واقع، یک رژیم غذایی پُر‌کالری ممکن است برای مصرف ناخوشایند باشد، و می‌تواند منجر به مشکلات طولانی-مدت اضافه-وزن شود. بنابراین، مهم است مشخص شود که رژیم‌های غذایی خاص برای زنان در بارداری چند-قلویی و نوزادان آنها واقعا مفید هستند یا خیر.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات رژیم‌های غذایی خاص یا توصیه‌های تغذیه‌ای در زنان با بارداری‌های چند-قلویی (دو یا چند جنین).

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی گروه بارداری و زایمان را در کاکرین جست‌وجو کردیم (15 جون 2015).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده، مطالعات «شبه-تصادفی‌سازی شده»، و کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده در زنان با بارداری‌های چند-قلویی (دو یا چند جنین)، چه نولی‌پار بوده باشند و چه مولتی‌پار، و نوزادان‌شان. کارآزمایی‌های متقاطع و مطالعاتی که فقط در قالب چکیده گزارش شدند، واجد شرایط ورود نبودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور شناسایی نکردیم.

نتایج اصلی: 

یک جست‌وجوی جامع در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین، هیچ کارآزمایی به‌طور بالقوه واجد شرایط گزارش شده‌ای را نیافت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information