Suplementacja witaminy D w zapobieganiu infekcjom u dzieci do piątego roku życia

Wprowadzenie

Witamina D to mikroelement istotny w procesie wzrastania kości i funkcjonowania układu immunologicznego. Niedobór może doprowadzić do krzywicy oraz ma związek z występowaniem różnych infekcji, w tym zakażen dróg oddechowych. W kilku badaniach wykazano związek pomiędzy niedoborem witaminy D, a infekcjami u dzieci, co może wynikać z roli, jaką ta witamina odgrywa w układzie odpornościowym. W niniejszym przeglądzie systematycznym badacze Cochrane ocenili rolę suplementacji witaminy D w zapobieganiu infekcjom u dzieci poniżej piątego roku życia. W przeglądzie tym oceniano następujące infekcje: zapalenie płuc, gruźlicę, biegunkę i malarię.

Charakterystyka badań

Autorzy przeszukali dane naukowe dostępne do 17 czerwca 2016 roku i włączyli do przeglądu cztery badania obejmujące łącznie 3198 dzieci w wieku do pięciu lat. Włączone badania zostały przeprowadzone w Afganistanie, Hiszpanii i USA.

Główne wyniki

W przeglądzie tym nie wykazano wpływu suplementacji witaminy D na ryzyko zgonu (niska jakość danych naukowych); wystąpienie pierwszego lub jedynego epizodu zapalenia płuc; u dzieci z zapaleniem płuc (kolejnego epizodu; przyp.tłum.) niezależnie od tego czy zostało to potwierdzone badaniami w szpitalu (umiarkowana jakość danych naukowa). Na podstawie ograniczonych danych naukowych stwierdzono niecałkowicie jednoznaczne różnice w wystąpieniu pierwszego lub kolejnych przypadków biegunki pomiędzy dziećmi przyjmującymi witaminę D a dziećmi, którym jej nie podawano. Nie jesteśmy pewni czy przyjmowanie witaminy D wpływa na przyjęcie do szpitala, ponieważ wskaźnik ten był badany w jednym małym badaniu (bardzo niska jakość danych naukowych). Na końcu okresu suplementacji witaminy D jej średnie stężenie w surowicy było wyższe u dzieci otrzymujących niż u dzieci nie przyjmujących witaminę D (niska jakość danych). Jedno duże badanie przeprowadzone w Afganistanie wykazało zwiększony odsetek kolejnych przypadków zapalenia płuc potwierdzonego (badaniami obiektywnymi; przyp.tłum.), ale nie zapalenia płuc potwierdzonego i nie potwierdzonego. Żadne z włączonych badań nie oceniało ryzyka występowania gruźlicy lub malarii.

Wnioski

Jedno duże badanie nie wykazało wpływu witaminy D na ryzyko zgonu lub infekcji dróg oddechowych u dzieci poniżej piątego roku życia. Nie odnaleźliśmy badań oceniających wpływ suplementacji witaminy D na zapobieganie innych infekcji, takich jak gruźlica i malaria.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information