Nadomjestak vitamina D za sprječavanje infekcija u djece mlađe od pet godina

Dosadašnje spoznaje

Vitamin D je mikronutrijent važan za razvoj kostiju i imunitet. Njegov nedostatak može dovesti do rahitisa, a povezan je i s raznim infekcija, uključujući infekcije dišnog sustava. Nekoliko je studija pokazalo povezanost nedostatka vitamina D i infekcija kod djece, te se smatra da se ta povezanost odnosi na ulogu vitamina D u imunološkom sustavu. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature istraživači Cochrane-a ispitali su ulogu nadomjeska vitamina D u sprječavanju infekcija u djece mlađe od pet godina. Istraživači su u ovom pregledu proučavali infekcije kao što su upala pluća, tuberkuloza (TB), proljev i malarija.

Obilježja uključenih istraživanja

Autori pregleda su ispitivali dokaze dostupne do 17. lipnja 2016. godine. Uključili su četiri ispitivanja s ukupno 3.198 djece mlađe od pet godina. Ispitivanja su provedena u Afganistanu, Španjolskoj i SAD-u.

Ključni rezultati

Pregled literature nije otkrio učinak nadomjeska vitamina D na smrt (niska kvaliteta dokaza); na pojavu prve ili jedine epizode upale pluća; ili na djecu s upalom pluća, bez obzira da li je to potvrđeno bolničkim pretragama (dokazi umjerene kvalitete). Ograničeni su dokazi pokazali da nije bilo očite razlike u prvoj ili ponovljenim epizodama proljeva između djece koja su primila nadomjeske i one koja to nisu primila. Ne znamo da li vitamin D utječe na hospitalizaciju s obzirom da je ovaj parametar mjeren u samo jednom malom ispitivanju ( vrlo niska kvaliteta dokaza ). Srednja vrijednost koncentracija vitamina D u serumu bila je viša kod djece koja su primila nadomjeske u odnosu na onu koja to nisu primila, na kraju razdoblja suplementacije (niska kvaliteta dokaza ). Veliko ispitivanje iz Afganistana pokazalo je povećanje u ponovljenim epizodama potvrđene upale pluća, ali ne i na potvrđenim i nepotvrđenim upalama pluća. Niti jedno od uključenih ispitivanja nije prikazalo podatke o tuberkulozi ili malariji kao ishodima.

Zaključak

Niti jedno veliko ispitivanje nije pokazalo učinak vitamina D na smrt ili dišne infekcije kod djece mlađe od pet godina. Nismo pronašli ispitivanje koje bi procjenjivalo nadomjestak vitamina D u sprječavanju neke druge infekcije kao što su tuberkuloza i malarija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information