Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) u dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest poważnym problemem u dzieci i młodzieży, który może prowadzić do długotrwałych problemów społecznych, psychicznych i związanych z uczeniem się. Leki pobudzające, takie jak metylofenidat i amfetamina, są najczęściej stosowane w leczeniu ADHD, jednak nie zawsze są skuteczne i mogą powodować skutki uboczne. Istnieją dane naukowe wskazujące, że ADHD może być związane z niedoborem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), w szczególności kwasów omega-3, dlatego suplementacja tych kwasów może poprawić objawy ADHD i związane z nimi problemy. Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy suplementacja PUFA jest skuteczną metodą leczenia dzieci i młodzieży z ADHD. Choć istniały pewne ograniczone dane naukowe wskazujące na możliwość niewielkiej poprawy, jednak ogólnie mała liczba danych naukowych potwierdzała korzystny wpływ suplementacji PUFA. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych, wysokiej jakości badań naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information