Koenzym Q10 w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi

Wprowadzenie

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi występuje często i może zwiększać ryzyko niektórych chorób, takich jak zawał serca, udar mózgu i choroby nerek. Sugeruje się, że koenzym Q10, suplement diety dostępny bez recepty, może obniżać ciśnienie tętnicze. Wniosek poprzedniej wersji tego przeglądu opublikowanej w październiku 2009 r. brzmiał "ze względu na możliwy brak wiarygodności trzech włączonych badań, nie ma pewności, że koenzym Q10 obniża ciśnienie tętnicze podczas długotrwałego leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego."

Pytanie przeglądu

Zadaliśmy pytanie, czy koenzym Q10 w porównaniu z placebo wpływa na ciśnienie tętnicze u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.

Charakterystyka badań

W ramach niniejszej aktualizacji przeszukano rejestry badań klinicznych i bazy opublikowanych badań do dnia 10 listopada 2015 r.; poszukiwano badań oceniających wpływ koenzymu Q10 na ciśnienie tętnicze. Odnaleziono jedno nowe badanie oraz jedno badanie, które wykluczono w poprzedniej wersji niniejszego przeglądu. W badaniach oceniano wpływ koenzymu Q10 na ciśnienie tętnicze u niehospitalizowanych mężczyzn i kobiet, którzy przyjmowali ten lek od 8 do 12 tygodni. Oceniono, że jedno z trzech badań było obciążone niedopuszczalnie dużym ryzykem błędu systematycznego i nie włączono go do analizy zbiorczej. Łączna liczba pacjentów uczestniczących w 2 badaniach, które włączono do analizy, wynosiła 50.

Główne wyniki

Zanalizowane łącznie wyniki dwóch badań świadczą o tym, że koenzym Q10 nie wpływa na ciśnienie tętnicze w porównaniu z placebo. Oceniano również, ilu pacjentów zaprzestało stosowania tego leku z powodu wystąpienia działań niepożądanych. W jednym z trzech włączonych badań koenzym Q10 był dobrze tolerowany i nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Jakość danych naukowych

Przegląd obejmuje dane o umiarkowanej jakości wskazujące, że koenzym Q10 nie obniża ciśnienia tętniczego. Niemniej jednak, w celu uzyskania pewności niezbędne są dalsze prawidłowo przeprowadzone badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny. Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information