Helioks (mieszanina tlenu i helu) w leczeniu podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci

Pytanie badawcze

Chcieliśmy wykazać, czy inhalacja helioksu (mieszaniny tlenu i helu) przynosi korzyści i jest bezpieczna w leczeniu dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani w porównaniu z placebo lub innymi terapiami, takimi jak oddychanie 30% nawilżonym tlenem lub 100% tlenem z epinefryną (adrenaliną – lekiem poprawiającym drożność dróg oddechowych).

Wprowadzenie

Podgłośniowe zapalenie krtani (krup) jest ostrą chorobą powodującą blokadę w obrębie górnych dróg oddechowych (na poziomie krtani – przyp. tłum.). Krup występuje często u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Jest to infekcja wirusowa i częściej występuje w okresie jesienno-zimowym. Objawy obejmują: szczekający kaszel, chrypkę, nieprawidłowe odgłosy oddechowe i zaciąganie ścian klatki piersiowej (podczas oddychania – przyp. tłum.).

Rutynowe leczenie tej choroby u dzieci obejmuje podawanie glikokortykosteroidów (silnie działające leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe – przyp. tłum.), jednak ograniczeniem jest opóźniony czas działania leku. Dzieci z ciężką postacią krupu mogą wymagać dodatkowego leczenia ratunkowego, takiego jak założenie rurki intubacyjnej (celem udrożnienia dróg oddechowych – przyp. tłum.) lub mechaniczne wspomaganie oddychania. W przypadku ciężkiego krupu konieczne może być podanie tlenu i adrenaliny w inhalacji w postaci drobnej mgiełki (w formie nebulizacji). Adrenalina jest ogólnie bezpieczna, jednak może powodować działania niepożądane, takie jak przyspieszenie rytmu serca i niepokój. Znalezienie bezpiecznego, skutecznego i szybko działającego leczenia jest ważne dla dzieci i ich rodzin.

Helioks (mieszanina helu i tlenu) może poprawić przepływ powietrza i złagodzić problemy z oddychaniem. W niektórych badaniach wykazano korzyści ze stosowania helioksu u dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani.

Niniejszy przegląd jest aktualizacją wersji opublikowanych w 2010, 2013 i 2018 roku.

Okres wyszukiwania danych

15 kwietnia 2021 r.

Charakterystyka badań

Nie uwzględniliśmy żadnych nowych badań w tej aktualizacji.

Do przeglądu włączono 3 badania z randomizacją (uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z grup badanych), które obejmowały łączenie 91 dzieci z rozpoznanym krupem w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Wszystkie badania przeprowadzono na oddziałach ratunkowych. Badania trwały od 7 do 16 miesięcy, dwa z nich przeprowadzono w USA, a jedno w Hiszpanii. W jednym badaniu dzieci z łagodną postacią krupu otrzymywały w inhalacji helioks lub 30% tlen, w drugim badaniu dzieci z umiarkowaną postacią choroby otrzymywały doustnie deksametazon (glikokortykosteroid) w połączeniu z inhalacją z helioksu lub brakiem dodatkowej inhalacji, w trzecim badaniu dzieci z krupem o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego otrzymywały deksametazon w zastrzykach łącznie z inhalacją helioksu lub 100% tlenu z adrenaliną.

Kluczowe wyniki

Biorąc pod uwagę ograniczenia danych naukowych, nie ma pewności co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania helioksu. Helioks wydaje się być bardziej skuteczny niż 30% tlen u dzieci z łagodną postacią podgłośniowego zapalenia krtani, równie skuteczny jak 100% tlen podawany z jedną lub dwiema dawkami adrenaliny; może być nieco bardziej skuteczny niż brak leczenia (dodatkowego – przyp.tłum.) u dzieci z umiarkowanym i ciężkim krupem. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych (skutków ubocznych).

Wiarygodność danych naukowych

Nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych była niska ze względu na niewielką liczbę dzieci biorących udział w badaniach. Ponadto w jednym badaniu dzieci, ich rodziny oraz lekarze wiedzieli, jakie leczenie stosowano.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information